Overgangsnormen 2019-2020

Algemene informatie overgangsnormen
In alle leerjaren werken we met een voortschrijdend gemiddelde. De cijfers die behaald worden gedurende het schooljaar worden alle gemiddeld in het eindcijfer. Docenten geven vooraf aan, wat de wegingsfactor van het betreffende werk is. Leerlingen moeten zich dus vanaf het begin van het schooljaar goed realiseren, dat alle door hen behaalde cijfers invloed hebben op hun eindcijfer. Hiermee willen we aan onze leerlingen meegeven, dat een goede werkhouding, motivatie en inzet gedurende het hele schooljaar lonend zijn.

 Algemene opmerkingen:

 • Een leerling wordt óf bevorderd óf afgewezen, al dan niet na bespreking. De beslissing van de docentenvergadering is bindend.
 • Met bespreekzone wordt bedoeld de situatie waarbij de docentenvergadering beslist of de leerling bevorderd kan worden.
  In de bespreekzone wordt gelet op:
  – aanleg
  – inzet en motivatie
  – perspectief voor de vakken (met name voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde)
  – opbouw van de cijferlijst
  – afronding van de cijfers
  – ontwikkeling cijfers gedurende het schooljaar
  – bijzondere persoonlijke omstandigheden
  – leerlingen met een 3 of lager vallen altijd in de bespreekzone

We hanteren het volgende uitgangspunt in de onderbouw en bovenbouw:

 • De afgeronde rapportcijfers leveren verliespunten en compensatiepunten op volgens onderstaande tabel. Elk verliespunt moet gecompenseerd worden.
cijfer Aantal compensatie (+) of verlies (-) punten
10 +4
9 +3
8 +2
7 +1
6 0
5 -1
4 -2
3 of lager bespreekzone