Begaafdheidsprofiel

Het Theresialyceum is een begaafdheidsprofielschool. Dat betekent dat we kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding bieden aan (hoog)begaafde leerlingen.
Daarbij is het steeds duidelijker geworden dat er bij deze groep leerlingen niet altijd als vanzelfsprekend ‘uitkomt wat erin zit’. Daarom is het Theresialyceum in 1999 begonnen met het TOM-traject (Traject op Maat). Bij dit traject verkennen we samen met de leerling wat nodig is om zich optimaal te ontwikkelen en helpen we eigenaarschap te nemen in dit proces. Dit zal de leerling levenslang helpen.

We zijn er trots op dat wij, als enige VO-school in Tilburg, al vanaf 2008 deel uitmaken van een landelijk dekkend netwerk van scholen met het predicaat begaafdheidsprofielschool. In 2023 zijn we opnieuw positief beoordeeld door de Vereniging BegaafdheidsProfielScholen (BPS).

In schooljaar 2010-2011 zijn we gestart met een verrijkingsklas voor hoogbegaafde groep 8-leerlingen. Deze leerlingen volgen op een aantal woensdagochtenden een speciaal voor hen samengesteld onderwijsprogramma op het Theresialyceum. Ook dit schooljaar zijn we al van start gegaan met 4 groepen enthousiaste leerlingen van groep 8.

.

 Popup livestream