Begaafdheidsprofiel

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met leerlingen die getalenteerd, hoogintelligent of hoogbegaafd zijn.  Daarbij is het steeds duidelijker geworden dat er bij deze groep leerlingen niet altijd als vanzelfsprekend ‘uitkomt wat er in zit’. Om dat toch zo veel mogelijk te kunnen bereiken zijn we in 1999 begonnen met een programma Traject Op Maat (TOM) voor de meer begaafde leerling.

Na 9 jaar van intensieve voorbereiding en ontwikkeling hebben we op 7 maart 2008 het certificaat Begaafdheidsprofielschool ontvangen. Daarmee maakt de school, als enige VO-school in Tilburg, deel uit van een landelijk dekkend netwerk van scholen met het predicaat Begaafdheidsprofielschool. De visitaties van de Vereniging BPS zijn zowel in 2012 als in 2017 en 2021 positief beoordeeld. In november 2022 wordt het Theresialyceum wederom gevisiteerd.

In schooljaar 2010-2011 zijn we gestart met een verrijkingsklas voor hoogbegaafde groep 8-leerlingen. Deze leerlingen volgen op een aantal woensdagochtenden een speciaal voor hen samengesteld onderwijsprogramma op het Theresialyceum. Ook dit schooljaar starten er weer 4 groepen enthousiaste leerlingen van groep 8.

.

 Popup livestream