(Versterkt) moderne vreemde talenonderwijs

Cambridge Engels – DELF Junior Frans – Goethe Duits –  Dele Spaans – HSK Chinees  – Theresialyceum Talencentrum TTC

Een uitgebreide talenkennis biedt veel voordelen voor leerlingen en voor studenten. Bovendien vergroot een goede talenkennis mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat 92% van de leerlingen in hun toekomstige loopbaan in contact komt met bedrijven en/of organisaties in het buitenland. Niet voor niets biedt de EU veel subsidiemogelijkheden om meertaligheid te bevorderen. Kennis van vreemde talen betekent kennis van culturen en mogelijkheid tot communicatie. In een wereld waarin steeds meer communicatiekanalen ontstaan en dus steeds meer gecommuniceerd wordt, is het nog belangrijker om een goede talenkennis te hebben waardoor je de taal in kunt zetten als krachtig middel om (handels)relaties aan te gaan.

Op het Theresialyceum willen wij graag dat leerlingen hun leervermogens optimaal benutten en dat ze meer doen dan het basisprogramma als ze dat kunnen. Daarom willen wij ons moderne vreemde talenonderwijs versterken door programma’s aan te bieden die de leerlingen leiden tot een internationaal erkend certificaat dat aansluit op het Europees Referentiekader (ERK) voor deze talen. Bovendien is het belangrijk dat een leerling/student zich kan onderscheiden van anderen door niet alleen het Engels goed te beheersen maar juist ook de taal en de cultuur van de belangrijke handelspartners Duitsland en Frankrijk. Ook daarom kiest het Theresialyceum voor een versterkt talenonderwijs dat verder reikt dan alleen de Engelse taal.

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een wereld zonder grenzen, waarin hun talenkennis en de daarbij behorende internationaal erkende diploma’s toegangsbewijzen zijn voor internationaal (wetenschappelijk) onderwijs. Daarbij hebben wij niet alleen aandacht voor versterkt Engels onderwijs, maar ook voor Frans, Duits, Spaans en Chinees.

TTC Theresialyceum Talencentrum
Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de diverse examens (zowel internationaal erkende als de reguliere eindexamens) is in het schooljaar 2010-2011 het zogenaamde TTC (Theresialyceum Talencentrum) gerealiseerd. Lokalen en ruimtes die toegerust zijn met moderne ict apparatuur en software.

 

Als ik een Engelstalige vervolgstudie ga doen heeft mijn Cambridge-certificaat echt meerwaarde.

 Popup livestream