Examinering

 

Examenreglement | laatste schoolweken examenklassen 2023-2024 | vademecum | PTA’s

Uiterlijk 1 oktober vind je hier de nieuwe PTA’s, het examenreglement en het vademecum schoolexamens.

Examensecretaris: examensecretaris@theresialyceum.nl 

PTA gemist:  ptagemist@theresialyceum.nl

Examenreglement 2023-2024

Examenreglement-2023-2024

Laatste lesweken examenklassen 2023-2024

Hier is de meest recente planning voor de laatste lesweken in de examenklassen te vinden. Mochten er wijzigingen of aanvullingen zijn dan worden de leerlingen daar via magistermail over bericht.

Laatste periode examenklassen tot centraal examen 2024

PTA’s (programma van toetsing en afsluiting) 2023-2024

PTA 4havo

PTA 5havo

PTA 4vwo

PTA vwo5

PTA vwo 6

Voor de slaag- en zakregeling verwijzen wij je naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens

 Popup livestream