CE1 (eerste afnames)

Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op donderdag  maandag 17 mei 2021 en eindigt het eerste tijdvak op dinsdag 1 juni 2021.

Uitslagdatum: 10 juni 2021

CE2 (eerste afnames en herkansingen)

Het tweede tijdvak:  maandag 14 juni 2021 t/m vrijdag 25 juni 2021.

Uitslagdatum: donderdag 2 juli 2021

CE3 (herkansingen)

Het derde tijdvak maandag 6 juli 2021 t/m donderdag 9 juli 2021.

Uitslagdatum: woensdag 15 juli 2021.

Het College voor Examens (CvE) attendeert examenleerlingen graag op de website mijneindexamen.nl. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden.

Voor de slaag- en zakregeling verwijzen wij u verder naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens

Centraal Examen 2021-2022

CE1 (eerste afnames)

Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op donderdag 12 mei 2022 en eindigt het eerste tijdvak op maandag 30 mei 2022.

Uitslagdatum:

CE2 

In de tweede helft van juni is het tweede tijdvak gepland.

Het rooster van het tweede tijdvak wordt in maart van het betreffende examenjaar gepubliceerd.

 Popup livestream