Centraal Examen 2023-2024

CE1 (eerste afnames)

Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op dinsdag 14 mei 2024 en eindigt het eerste tijdvak op woensdag 29 mei 2024.

Uitslagdatum:

CE2 

Het tweede tijdvak is gepland maandag 17 juni 2024 en eindigt op vrijdag 21 juni 2024.

Het rooster van het tweede tijdvak wordt voorafgaand in het betreffende examenjaar gepubliceerd (maartpublicatie).

Het College voor Examens (CvE) attendeert examenleerlingen graag op de website mijneindexamen.nl. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden.

Voor de slaag- en zakregeling verwijzen wij u verder naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens

 Popup livestream