Centraal Examen 2021-2022

CE1 (eerste afnames)

Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op donderdag 12 mei 2022 en eindigt het eerste tijdvak op maandag 30 mei 2022.

Uitslagdatum:

CE2 

In de tweede helft van juni is het tweede tijdvak gepland.

Het rooster van het tweede tijdvak wordt in maart van het betreffende examenjaar gepubliceerd.

Het College voor Examens (CvE) attendeert examenleerlingen graag op de website mijneindexamen.nl. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden.

Voor de slaag- en zakregeling verwijzen wij u verder naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens

 Popup livestream