Centraal Examen 2022-2023

CE1 (eerste afnames)

Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op donderdag 11 mei 2023 en eindigt het eerste tijdvak op vrijdag 26 mei 2023.

Uitslagdatum:

CE2 

Het tweede tijdvak is gepland maandag 19 juni 2023 en eindigt op donderdag 22 juni 2023.

Het rooster van het tweede tijdvak wordt voorafgaand in het betreffende examenjaar gepubliceerd (maartpublicatie).

Het College voor Examens (CvE) attendeert examenleerlingen graag op de website mijneindexamen.nl. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden.

Voor de slaag- en zakregeling verwijzen wij u verder naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens

 Popup livestream