Centraal Examen 2017-2018

CE2 (herexamens)

Het tweede tijdvak begint voor de schriftelijke examens op 18 juni 2018.

Het College voor Examens (CvE) attendeert examenleerlingen graag op de website mijneindexamen.nl. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden.