Centraal Examen 2020-2021

CE1

Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op donderdag  maandag 17 mei 2021 en eindigt het eerste tijdvak op dinsdag 1 juni 2021.

CE2 (herexamens)

Het tweede tijdvak begint voor de schriftelijke examens op maandag 21 juni. In maart 2021 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen.

  • Maartmededeling volgt maart 2021

Het College voor Examens (CvE) attendeert examenleerlingen graag op de website mijneindexamen.nl. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden.

Voor de slaag- en zakregeling verwijzen wij u verder naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens