I.v.m. Corona gaat het Centraal Examen niet door. Voor informatie hierover verwijzen wij u/je naar de Corona-updates op onze homepage

Centraal Examen 2019-2020

CE1

Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op donderdag 7 mei 2020 en eindigt het eerste tijdvak op maandag 25 mei 2019.

CE2 (herexamens)

De schriftelijke centraal  examens tweede tijdvak zijn voor havo en vwo op maandag 15 juni, dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni 2020.  Aangewezen vakken donderdag 18 juni 2020,

Het College voor Examens (CvE) attendeert examenleerlingen graag op de website mijneindexamen.nl. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden.

Voor de slaag- en zakregeling verwijzen wij u verder naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens