Ziekmelden | absentie

Ziekmelden | absentie

Het ziekmelden van uw kind doet u bij voorkeur via de Magister App. Dat kan via Magister Web of via de Magister App en gaat als volgt:

 • U logt met uw ouderaccount in de app.
 • Kies afwezigheid.
 • Kies rechtsboven melden.
 • Selecteer de datum van afwezigheid.
 • Vul een reden voor afwezigheid in .
 • Kies rechtsboven.
 • Geef akkoord.

 

Belangrijk

 • Ziekmelden via Magister is enkel mogelijk voor de huidige dag en/of de volgende dag. Is uw kind langer ziek, dan moet u de procedure herhalen en uw kind dus opnieuw ziekmelden.
 • Meldt u uw kind op een vrijdag ziek, dan kunt u enkel voor deze vrijdag ziekmelden en niet alvast voor de maandag.
 • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk.
 • Ziekmelden op zondag kan alleen voor de maandag.
 • Betermelden is niet nodig.

 

Wanneer telefonisch ziekmelden

 • Ziekmeldingen via Magister worden geregistreerd op ingeroosterde uren. Als er echter geen roosteruren zijn of alleen een ‘geplande activiteit’ dan krijgt u een bericht dat ziekmelden via Magister niet mogelijk is. In dat geval kan een ziekmelding enkel telefonisch worden doorgegeven.
 • Ook wanneer uw kind langdurig absent is vragen wij u dit telefonisch door te geven.
 • Ook als u daar zelf de voorkeur aan geeft kunt u uw kind telefonisch ziekmelden.
 • Telefonische ziekmeldingen doet u bij de verzuimcoördinator (013 467 3738).

 

Overige absenties

 • Een bezoek aan de huisarts/tandarts/orthodontist of andere kortdurende absenties kunt u – indien bekend vooraf – melden via een absentiekaartje of telefonisch aan de verzuimcoördinator.
 • Absentiekaartjes zijn verkrijgbaar bij de conciërgeloge of kunt u hier downloaden.

 

Bijzonder verlof

 • Kort bijzonder verlof (maximaal 2 dagen, jubileum, begrafenis e.d.) kan aangevraagd worden bij de verzuimcoördinator. In bijzondere gevallen kan de schoolleiding meerdaags verlof buiten de reguliere vakantie toestaan, bijvoorbeeld als het onmogelijk is om binnen de normale vakantieperiodes vakantie te houden. Dit moet aangetoond worden door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Een dergelijk vakantieverlof kan slechts een keer per schooljaar worden toegestaan en moet worden aangevraagd via de afdelingsleider.

 

Ongeoorloofd verzuim

 • Bij afwezigheid waarvan de reden onbekend is, belt de verzuimcoördinator naar huis. Bij afwezigheid zonder geldige reden kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

Verzuimcoördinatoren

 Popup livestream