School

Onze school

Het Theresialyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium en leidt daarmee op voor hbo en wo. We onderscheiden ons onder meer door een verlengde brugperiode. Samen met nog 34 andere scholen in Noord-Brabant maakt de school deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs .

In schooljaar 2017-2018 hebben we 1482 leerlingen en 140 medewerkers. Onze leerlingen zijn afkomstig uit de brede regio Tilburg m.n. uit Tilburg, Goirle, Berkel-Enschot, Udenhout, Loon op Zand, Gilze-Rijen waarbij een groot deel woonachtig is in het westen van de stad, de wijk Reeshof (circa 30%).

Wij bieden onderwijs voor alle leerlingen ongeacht ras, herkomst, geloof en seksuele geaardheid. Onze school is in 1926 opgericht als meisjesschool (mms en gymnasium) door de Congregatie van de Zusters van Liefde. Hoewel er geen formele band meer bestaat met de Congregatie zijn de rijke traditie en historie nog steeds van invloed op de cultuur van de school. Voorbeelden hiervan zijn de belangstelling voor kunst en cultuur, de waarde(n)-gerichtheid, de zorg en begeleiding, het open en respectvol schoolklimaat.

Lees verder > school/profiel.

Sinds 1 augustus 2012 is de havo-afdeling van de Frater van Gemertschool een nevenvestiging van het Theresialyceum, per 1 augustus 2016 werd echter gestart met de afbouw van de bovenbouw en kreeg de havo-onderbouw een schakelfunctie. Op de locatie Frater van Gemert aan de Schout Backstraat wordt havo-onderwijs verzorgd voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en door deze constructie kon deze belangrijke onderwijsvoorziening voor de regio Tilburg gehandhaafd blijven. Onderwijskundig en qua toelatingsbeleid is de nevenvestiging een autonome entiteit. Voor informatie voor ouders en leerlingen van de nevenvestiging aan de Schout Backstraat verwijzen we naar de schoolgids van de Frater van Gemertschool. Met het huidige verwachte volume aan leerlingen is het helaas niet meer mogelijk dit onderwijsconcept aan te bieden binnen een eigen (fysieke) schoolomgeving. Daarnaast is het door de grote terugloop in leerlingaantallen niet langer mogelijk het onderwijs te bekostigen en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Het College van Bestuur van de Onderwijsgroep Tilburg heeft daarom in mei 2017 besloten om zo snel als mogelijk te stoppen met de uitvoering van het onderwijs binnen de entiteit Frater van Gemertschool en met ingang van schooljaar 2018-2019 geen leerlingen meer in te schrijven op de Frater van Gemertschool. Onderwijsgroep Tilburg blijft verantwoordelijk voor de huidige groep leerlingen en blijft het Frater onderwijs met schakelopdracht uitvoeren tot voor hen een passende oplossing gevonden is. De samenwerking met de Frater van Gemertschool wordt derhalve per 1 augustus 2018 beëindigd.

Als op deze site gesproken wordt over het Theresialyceum wordt de hoofdvestiging aan de Prof. Cobbenhagenlaan bedoeld.