Personeelsraad (PR)

De personeelsraad (PR) wil het welzijn en welbevinden van het personeel behartigen. In het regelmatig overleg met de schoolleiding brengt de raad voorstellen tot verbetering in voor een goed leef- en werkklimaat.

Besproken onderwerpen

 • arbo-zaken
 • inrichting van de personeelskamer
 • problemen rond herkansingen
 • beschikbaarheid van parttimers en senioren op hun lesvrije dagen
 • gang van zaken rond proefwerkweken en projectdagen
 • rookbeleid
 • adviescommissie benoeming nieuwe rector
 • sollicitatiecommissie afdelingsleider en conrector
 • buitenlandreizen
 • werkdruk
 • reductie lessentabel

Samenstelling 

 • dhr. I. Borremans
 • mw. A. Vermeer
 • dhr. F. Schijvens
 • mw. N. v. Gulik

Zij staan steeds open voor vragen en/of opmerkingen van alle personeelsleden.

 Popup livestream