AANMELDEN SCHOOLJAAR 24-25

Stap binnen in ons schoolgebouw, een levendige plek waar elke gang een verhaal vertelt en elke klas een wereld van mogelijkheden biedt. Verken de ruimtes waarin leren en creativiteit samenkomen en maak je klaar voor een ontdekkingsreis die begint zodra je onze deuren opent.

MEELOOPMIDDAGEN

Leerlingen van groep 8 kunnen zich  aanmelden voor een meeloopmiddag.  Omdat de eerste 4 meeloopmiddagen al snel vol zaten hebben we een extra meeloopmiddag toegevoegd op woensdag 21 februari. We willen namelijk graag iedereen de kans geven om mee te komen draaien en het Thuis op Theresia gevoel te ervaren. Klik hier voor meer informatie en om je op te geven. Je bent meer dan welkom!

OOK THERESIA

Verlengde brugperiode

Onze school onderscheidt zich door een verlengde brugperiode. We vinden het belangrijk om de mogelijkheden voor leerlingen zo lang mogelijk open te houden. Door de heterogene samenstelling van de leerlingenpopulatie en het unieke begeleidingssysteem in de onderbouw is het mogelijk de keuze voor havo of vwo tot ver in het derde leerjaar uit te stellen. De gedachte hierachter is dat dit een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingskansen van kinderen.

VERDER LEZEN

Begaafdheidsprofiel

Onze school maakt deel uit van het landelijk netwerk Begaafdheidsprofielscholen. Binnen dit kader hebben wij voor de meerbegaafde leerling het eigen programma Traject op Maat (TOM) ontwikkeld. Dit programma is erop gericht een extra, stimulerend aanbod te doen buiten de reguliere vakken om, zonder deze leerlingen in een exclusieve groep te plaatsen. Voor meerbegaafde groep 8-leerlingen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan onze verrijkingsklas.

VERDER LEZEN

Cultuurprofiel

Als Cultuurprofielschool besteden wij veel aandacht kunst en cultuur zowel in het curriculum als in het buitenschoolse programma. Kunst en cultuur staan binnen de kunstvakken al centraal, maar ook in het excursieprogramma van zowel de school als van de kunstvakken wordt hieraan veel aandacht gegeven. Naast kunst en cultuur besteden we ook aandacht aan het aspect cultureel erfgoed. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met andere vakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde.

VERDER LEZEN

 Popup livestream