Meldformulier incidenten en datalek

Wij streven naar een veilige en vertrouwelijke omgeving voor al onze leerlingen, medewerkers en ouders. Als onderdeel van ons streven naar privacybescherming, hechten we veel belang aan het snel identificeren en oplossen van eventuele privacy lekken.

Als u op de hoogte bent van een mogelijk privacylek met betrekking tot onze school, moedigen we u aan om dit onmiddellijk te melden. Dit kan variëren van het per ongeluk delen van persoonlijke informatie tot het ontdekken van zwakke plekken in onze beveiligingssystemen. Uw melding helpt ons om snel actie te ondernemen en de privacy van iedereen in onze gemeenschap te waarborgen.

U kunt een privacylek melden via deze link. We waarderen uw medewerking aan het handhaven van de privacynormen binnen onze school.

Dank u voor uw betrokkenheid en inzet voor een veilige leeromgeving.

 Popup livestream