Beleid

In schooljaar 2018-2019 zijn we flinke organisatorische en onderwijskundige vernieuwingen gestart. We hebben op basis van het Schoolplan een actieplan voor de komende jaren gelanceerd onder de titel: Theresia durft te dromen, durft te doen! We zagen de laatste jaren tegenvallende resultaten en leerlingen die minder makkelijk te motiveren zijn. Met een pakket van maatregelen willen we dit gaan ombuigen en er vooral voor gaan zorgen dat een leerling meer verantwoordelijk voor zichzelf wordt (en voor anderen) en daardoor ook meer gemotiveerd wordt.

Alle vakken en alle jaarlagen werken nu met studiehandleidingen zodat leerlingen per week weten wat er van hen verwacht wordt. Bij ziekte kan dan eenvoudig bijgewerkt worden maar leerlingen kunnen ook vooruit werken (personalisering). Er is een zelf ontwikkelde studieplanner, de Theresiaplanner, beschikbaar waarin niet alleen het huiswerk genoteerd wordt, maar die de leerlingen ook dwingt tot een planning van de werkzaamheden (hoe vaak en wat leren voor een overhoring bijv.). Omdat de leerling zelf verantwoordelijk is, wordt er standaard geen huiswerk meer in Magister geplaatst. In het begin van het schooljaar hebben alle ouders een handleiding gekregen met uitleg om bij het plannen ondersteuning te kunnen bieden. Doordat de studiehandleidingen voor de start van een blok beschikbaar zijn, kunnen docenten beter de werkdruk bewaken en de spreiding van de toetsen in het oog houden.

Het schooljaar bestaat uit 4 perioden met 4 toetsweken. Totaal zal het aantal toetsen echter verminderen, omdat we het maximum aantal toetsen per vak vastgelegd hebben. Het toetsoverzicht staat uiteraard in de studiehandleidingen en daarbij staan ook de weegfactoren vermeld.

Na iedere periode krijgt een leerling de keuze om te Versterken, te Verbeteren of te Verdiepen (VVV).  Versterking richt zich op algemene vaardigheden. Het Verbeteren leidt tot een herkansing. Leerlingen kunnen na een proefwerkweek kiezen om maximaal twee vakken te verbeteren (herkansen). In het verbetertraject kan feedback gegeven worden op het werk van de proefwerkweek en kunnen leerlingen de hiaten gaan repareren. Het uiteindelijke cijfer van de toetsweek zal bestaan uit het gemiddelde van de eerste poging en de tweede poging, waarbij de herkansing 3x zo zwaar meetelt als het oorspronkelijke cijfer van de proefwerkweek. Het systeem gaat gelden voor klas 1 t/m het voorexamenjaar en moet leiden tot betere beheersing van de stof en minder onvoldoendes. Voor de examenklassen geldt de bestaande herkansingregeling (PTA-regelement).

Daarnaast zijn er verdiepingsmogelijkheden. Een verdiepingsvak kiest een leerling voor een heel schooljaar. Een module wordt voor een kortere periode gekozen. Na de proefwerkweken zijn er twee bijzondere weken: eerst de activiteitenweek en daarna de evaluatieweek. In de activiteitenweek programmeren we naast de lessen zoveel mogelijk andersoortige activiteiten; denk aan projectdagen of excursies. Dit doen we om de gewone lesweken zo min mogelijk te verstoren. In de evaluatieweek reflecteert een leerling op zijn inzet en prestaties en kiest VVV-activiteiten (Versterken, Verbeteren of Verdiepen) voor de volgende periode. Wij vinden het belangrijk dat een leerling zelf -samen met ouders-  de keuzes maakt.

In de onderbouw en in jaarlaag 4 en 5 gebruiken we laptops, niet in plaats van, maar naast de boeken. Door een groeimodel is de laptop in schooljaar 2022-2023 standaard in alle klassen. Een voordeel van de laptops is onder andere het afnemen van diagnostische toetsen, een belangrijk hulpmiddel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces. Omdat de leerlingen een laptop hebben en zo hun rooster en huiswerk kunnen raadplegen, moeten de mobieltjes tijdens de lessen in de kluisjes opgeborgen worden.

 Popup livestream