Ouderraad (OR)

De OR vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen van het Theresialyceum en bestaat uit maximaal zestien ouders. De OR is een adviserend en ondersteunend orgaan zonder wettelijke bevoegdheden; die zijn voorbehouden aan de medezeggenschapsraad. De taak van de OR is drieledig:

Voor de ouders

De OR functioneert als schakel tussen de ouders en de school. De OR probeert zo goed mogelijk te verwoorden wat er leeft onder de ouders met betrekking tot de school en/of het onderwijs in het algemeen en tracht zo de belangen van de leerlingen zo optimaal mogelijk te behartigen. Belangrijke informatie vanuit de ouderraad verschijnt op de website en in de digitale nieuwsbrief INFO die ouders krijgen toegestuurd. Als u de INFO wilt ontvangen kunt u zich hier aanmelden.

Voor de leerlingen

De OR verleent hand- en spandiensten bij evenementen op of van school zoals de open avond, feesten en projectdagen. De OR helpt bij de bar, de bonnenverkoop en de garderobe. Jaarlijks hoogtepunt is het feest dat de ouderraad aanbiedt aan de eindexamenleerlingen op de laatste examendag: het eindexamengala.

Voor de school

De OR is de schakel tussen de ouders en de school. De schoolleiding vindt deze schakelfunctie van groot belang, en staat open voor de wensen en gedachten die bij ouders leven. De OR dient als klankbord voor de schoolleiding.
De OR heeft tevens een actieve rol bij de open avond.
De commissie lief en leed van de ouderraad verzorgt een kleine attentie namens de OR voor personeelsleden bij ziekte, geboorte, jubileum, afscheid enz.

Contact
We vinden het belangrijk te weten wat er bij ouders en leerlingen leeft. Pas dan kunnen we optimaal functioneren als spreekbuis en klankbord. Heeft  u vragen of wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail: ouderraad@theresialyceum.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Aanmelden
De OR heeft bijna ieder schooljaar nieuwe leden nodig. Het aantal vacatures is wisselend, afhankelijk van het aantal aftredende leden.

Bent u een enthousiaste ouder en wilt u ons komen versterken? Of wilt u de ouderraad als hulpouder bij haar activiteiten ondersteunen? Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoongegevens, leerjaar en naam van uw kind(eren)en een motivatie om lid te worden van de ouderraad naar ouderraad@theresialyceum.nl. Na ontvangst van de e-mail wordt zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen.

Bij het examengala, dat we als ouderraad ieder jaar organiseren, denk ik elke keer: wat heeft Theresia toch weer een puike groep jong-volwassenen afgeleverd!

Ouder (OR)

Fijn dat de schoolleiding zo’n goed luisterend oor voor de ouders heeft.

Ouder (OR)

 Popup livestream