Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van het Theresialyceum wil in samenspraak met het bevoegd gezag van de school het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen bevorderen. Daarbij komen onder andere aan de orde het algemeen beleid betreffende het onderwijsaanbod, de financiën en het werkklimaat.  Namens het bevoegd gezag voert de rector het overleg met de medezeggenschapsraad.

Samenstelling MR schooljaar 2022-2023

Vergaderdata 2022-2023

MR 1: maandag 19 september 2022

MR 2: woensdag 19 oktober 2022

MR 3: dinsdag 29 november 2022

MR4: donderdag 12 januari 2023

MR5: woensdag 1 maart 2023

MR6: maandag 3 april 2023

MR7: dinsdag 9 mei 2023

MR8: donderdag 15 juni 2023

MR9: maandag 10 juli 2023 (onder voorbehoud)

 Popup livestream