Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van het Theresialyceum wil in samenspraak met het bevoegd gezag van de school het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen bevorderen. Daarbij komen onder andere aan de orde het algemeen beleid betreffende het onderwijsaanbod, de financiën en het werkklimaat.  Namens het bevoegd gezag voert de rector het overleg met de medezeggenschapsraad.

Samenstelling MR schooljaar 2021-2022

Vergaderdata 2021-2022

MR 1: 20 september 2021

MR 2: 2 november 2021

MR 3: 8 december 2021

MR4: 27 januari 2022

MR5: 24 maart 2022

MR6: 9 mei 2022

MR7: 1 juni 2022

MR8: 23 juni 2022

 Popup livestream