Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van het Theresialyceum wil in samenspraak met het bevoegd gezag van de school het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen bevorderen. Daarbij komen onder andere aan de orde het algemeen beleid betreffende het onderwijsaanbod, de financiën en het werkklimaat.  Namens het bevoegd gezag voert de rector het overleg met de medezeggenschapsraad.

Samenstelling MR 2020-2021

Een zittingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Vergaderdata MR 2020-2021 (online)

  • extra MR – maandag 31 augustus
  • MR1 – donderdag 24 september 2020
  • MR2 – woensdag 11 november 2020
  • MR3 – dinsdag 19 januari 2021
  • MR4 – maandag 15 maart 2021
  • Extra MR – 20 april 2021
  • MR5 – dinsdag 1 juni 2021
  • MR6 – woensdag 30 juni 2021

zomertijd: vanaf 17u00 | wintertijd: vanaf 19u30

 

Samenstelling MR schooljaar 2021-2022

 

 Popup livestream