Schoolgids 2017-2018

Beste talenten van het Theresialyceum (en ouders en andere gebruikers van deze digitale schoolgids),

Afgelopen jaar hebben we ons 90-jarig bestaan gevierd en het was heel prettig dat we dat konden vieren in een ingrijpend vernieuwd gebouw. Met grotere lokalen zodat er echt ruimte is voor differentiatie, een prachtige kantine en met luchtverversing en zonnepanelen. Goed voor de leerlingen, goed voor het milieu en natuurlijk goed voor het onderwijs. Het gebouw is dus gemoderniseerd en als cultuurprofielschool vonden we het belangrijk dat het gebouw niet alleen overdag maar ook ’s avonds een up-to-date én een kunstzinnige uitstraling heeft. We hebben die uitstraling heel letterlijk genomen en een lichtkunstenaar, Herman Kuijer, gevraagd om een led-verlichting te ontwerpen (Herman is ook de ontwerper van de markante verlichting van West-Point). Een school moet immers met de tijd meegaan, wij werken aan jouw toekomstige tijd!

Omdat niemand precies weet wat die toekomst gaat vragen hebben we in ons nieuwe schoolplan beschreven dat we oneigentijds onderwijs willen verzorgen. Met een goede balans tussen prestaties en welbevinden. Je hebt al bewezen dat je talent hebt om te leren en we moeten er samen voor zorgen dat je je leervermogens maximaal benut en zo snel mogelijk met het juiste diploma naar het vervolgonderwijs kan. Naast de gewone vakken hebben we een hele serie mogelijkheden om je andere talenten en interesses te laten zien:

  • Voor de hele slimmeriken bieden we extra uitdagingen in ons TOM-programma . Als landelijk erkende Begaafdheidsprofielschool bieden we volop mogelijkheden door alle leerjaren heen.
  • Uiteraard is niet iedereen hoogbegaafd en daarom hebben we nog veel andere soorten activiteiten om je talenten te verkennen. In de onderbouw kan er gekozen worden tussen bijvoorbeeld Spaans, bètawetenschappen of informatiekunde. In de bovenbouw zijn er keuzemodules zoals Cambridge, Spaans, juridische dillema’s, 3D-printen of debatteren.
  • Creatieve talenten kunnen in het eerste jaar al volop aan de slag met de dramavoorstelling, kunnen meedoen bij het schoolorkest, het koor, in een bandje of het script schrijven bij de filmmodule. Of ga je liever voor de poëzieprijs op de schrijversdag? Als Cultuurprofielschool geven we ruim baan voor dit soort activiteiten.
  • Wellicht liggen je talenten meer op het organisatorische vlak; ga dan in de leerlingenraad of word actief in een andere leerlingencommissie er zijn volop mogelijkheden.

Voor diegenen die even een steuntje in de rug nodig hebben, zijn er ook nog volop begeleidingsmogelijkheden. Dit is maar een greep van de vele keuzes die gemaakt kunnen worden. Complete en precieze informatie vind je op deze website. Door het schooljaar heen plaatsen we voortdurend aanvullende en actuele informatie. Daarnaast versturen we ongeveer 5 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief INFO.  Via onze Facebookpagina en ons Instagram-account houden we je op de hoogte van allerlei – ook minder formele – Theresia-nieuwtjes. 

Leerlingen die de school verlaten krijgen een overzicht mee van alle extra inspanningen zoals: koor of orkest, extra keuzevakken en modules, talencertificaten zoals Cambridge, participatie in leerlingen- of medezeggenschapsraad etc. Dit persoonlijke Theresia Testimonium kan gebruikt worden bij de intake voor het hoger onderwijs. Ik daag je uit om in schooljaar 2017-2018  je talenten verder te ontwikkelen en het beste in jezelf naar boven te halen!

Mr. Tomas Oudejans
Rector