Schoolgids 2019/2020

Aan de update schoolgids 2020/2021 wordt momenteel gewerkt.

Beste talenten van het Theresialyceum (en ouders en andere gebruikers van deze digitale schoolgids),

Ieder schooljaar is weer bijzonder met nieuwe gezichten (leerlingen en nieuwe docenten), ander rooster, nieuwe boeken etc. Na 11 jaar rectoraat heb ik besloten dat ook daar eens een nieuw gezicht mag komen en dat betekent concreet dat ik per 1 februari 2020 mijn werkzaamheden als rector van het Theresialyceum beëindig. Ik heb een prachtige tijd op het Theresia gehad en ik gun dat genoegen ook aan alle leerlingen.

In die 11 jaren zijn het gebouw én het onderwijs wel behoorlijk veranderd. Het gebouw is voor een groot deel gemoderniseerd en als cultuurprofielschool vonden we het belangrijk dat het gebouw niet alleen overdag maar ook ’s avonds een up-to-date én een kunstzinnige uitstraling heeft. We hebben die uitstraling heel letterlijk genomen en een lichtkunstenaar, Herman Kuijer, gevraagd om een led-verlichting te ontwerpen (Herman is ook de ontwerper van de markante verlichting van West-Point). Een school moet immers met de tijd meegaan, wij werken aan jouw toekomstige tijd!

Maar onderwijs is meer dan een gebouw en ook de onderwijsaanpak is doorontwikkeld. In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een ambitieuze onderwijsvernieuwing met de slogan: Theresia durft te dromen, durft te doen!

Omdat niemand precies weet wat de toekomst gaat vragen hebben we in ons schoolplan beschreven dat we oneigentijds onderwijs willen verzorgen. Met een goede balans tussen prestaties en welbevinden. Je hebt al bewezen dat je talent hebt om te leren en we moeten er samen voor zorgen dat je je leervermogens maximaal benut en zo snel mogelijk met het juiste diploma naar het vervolgonderwijs kan. Voor de komende jaren willen we nog meer dan anders de leerling aan het roer zetten.

  • We werken met studiehandleidingen voor alle vakken en alle jaarlagen. Dat sluit beter aan bij vaardigheden die op het basisonderwijs zijn aangeleerd en vraagt van de leerlingen om zelf te plannen.
  • In de onderbouw verwachten we dat alle leerlingen een laptop (Bring Your Own Device – BYOD)hebben en gaan we de mogelijkheden van ICT als ondersteuning van het onderwijs nog meer benutten.
  • Er wordt de mogelijkheid geboden om vakken van de proefwerkweek te herkansen.
  • Activiteiten als excursies en projectdagen worden zoveel mogelijk aansluitend aan de proefwerkweek geroosterd, vooral om in de gewone lesweken minder verstoringen en lesuitval te krijgen.
  • Naast de gewone vakken hebben we een hele serie mogelijkheden om je andere talenten en interesses te laten zien. Per periode kan gekozen worden uit een breed aanbod van versterkings- of verdiepingsmodules. Combinaties zijn ook mogelijk.
  • Voor hoogbegaafde leerlingen bieden we extra uitdagingen in ons TOM-programma. Als landelijk erkende Begaafdheidsprofielschool bieden we volop mogelijkheden door alle leerjaren heen.
  • Lang niet iedereen is hoogbegaafd en daarom hebben we nog veel andere soorten activiteiten om je talenten te verkennen. In de onderbouw kan er gekozen worden tussen bijvoorbeeld Chinees, Spaans of informatiekunde. In de bovenbouw zijn er keuzemodules zoals Cambridge, Spaans, juridische dillema’s, 3D-printen of debatteren.
  • Creatieve talenten kunnen in het eerste jaar al volop aan de slag met de dramavoorstelling, meedoen bij het schoolorkest, het koor, in een bandje of het script schrijven bij de filmmodule. Of ga je liever voor de poëzieprijs op de schrijversdag? Als Cultuurprofielschool geven we ruim baan voor dit soort activiteiten.
  • Wellicht liggen je talenten meer op het organisatorische vlak; ga dan in de leerlingenraad of word actief in een andere leerlingencommissie er zijn volop mogelijkheden.

Voor diegenen die even een steuntje in de rug nodig hebben, zijn er ook nog volop begeleidingsmogelijkheden. Dit is maar een greep van de vele keuzes die gemaakt kunnen worden. Complete en precieze informatie vind je op deze website. Door het schooljaar heen plaatsen we voortdurend aanvullende en actuele informatie. Daarnaast versturen we ongeveer 5 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief INFO.  Via onze Facebookpagina en ons Instagram-account houden we je op de hoogte van allerlei – ook minder formele – Theresianieuwtjes.  

Leerlingen die de school verlaten krijgen een overzicht mee van alle extra inspanningen zoals: koor of orkest, extra keuzevakken en modules, talencertificaten zoals Cambridge, participatie in leerlingen- of medezeggenschapsraad etc. Dit persoonlijke Theresia Testimonium kan gebruikt worden bij de intake voor het hoger onderwijs.

De inzet van de onderwijsvernieuwing is om de leerling meer zelfredzaam te maken. Met meer motivatie, betere cijfers, minder doubleurs en meer plezier.

Ik daag je uit om in schooljaar 2019-2020  je talenten verder te ontwikkelen en het beste in jezelf naar boven te halen!

Mr. Tomas Oudejans
Rector

-onderdeel schoolgids 19/20-