Lessentabel

Onderwijstijd
Het Theresialyceum zet in de onderbouw de onderwijstijd maximaal als lestijd in. Dit doen wij door leerlingen optimaal gebruik te laten maken van extra vakken, versterkings- verbeter- en verdiepingsmodules. In de missie van de school is te lezen dat wij binnen de bestaande vakkenstructuur leerlingen zo veel mogelijk willen uitdagen door extra vakken aan te bieden. Samenhang tussen de vakken is zichtbaar tijdens de projectdagen die plaatsvinden onder begeleiding van de vakdocenten. Tijdens tussenuren en na schooltijd kunnen  leerlingen terecht in het Open Leercentrum (OLC) onder verantwoordelijkheid van de OLC-medewerkers om in een rustige omgeving aan hun schoolwerk te werken. Om verdere lesuitval te voorkomen organiseren we de buitenlesactiviteiten zo optimaal mogelijk in activiteitenweken.

Lesuitval
Bij lesuitval door afwezigheid van de docent neemt een andere docent de les in de onderbouw waar of we korten het lesrooster in. Is bij wijze van uitzondering waarneming door een andere docent niet mogelijk dan kan de leerling studeren in de studieruimten die we op school hebben, te weten de wintertuin, het OLC of de computerlokalen. Verblijven in de nieuwe kantine, benedenfoyer of de hal is ook mogelijk. Voor de bovenbouwleerlingen geldt dat zij bij het uitvallen van de les zelfstandig kunnen gaan studeren in de aanwezige studieruimten. De voortgang van het onderwijsleerproces kan dan toch plaatsvinden door de studiehandleidingen die deze leerlingen voor alle vakken in hun bezit hebben. Alle leerlingen moeten dit tot een gewoonte maken, omdat voorbereiding op het hoger onderwijs ook inhoudt dat ze zich veel leerstof op zelfstandige wijze eigen maken.

Lestijden klik hier

 

-onderdeel schoolgids 21/22-

 Popup livestream