Verlengde brugperiode

Onze school onderscheidt zich door een verlengde brugperiode. We vinden het belangrijk om de mogelijkheden voor leerlingen zo lang mogelijk open te houden. Door de heterogene samenstelling van de leerlingenpopulatie en het unieke begeleidingssysteem in de onderbouw is het mogelijk de keuze voor havo of vwo tot ver in het derde leerjaar uit te stellen. De gedachte hierachter is dat dit een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingskansen van kinderen.

We creëren een pedagogisch-didactisch klimaat dat de leerling uitdaagt een zo passend en goed mogelijk niveau te bereiken. Het uitgangspunt hierbij is leerlingen in ruime mate hulp te bieden als zij die nodig hebben en leerlingen die meer aankunnen dan het gemiddelde te stimuleren extra vakken in hun programma op te nemen. Een evenwichtige balans is daarbij van belang.

De leerlingen in de eerste drie schooljaren krijgen allemaal dezelfde verplichte vakken. Na een periode krijgen leerlingen de mogelijkheid om een keuze te maken uit modules in het VVV-programma (Versterking, Verbetering/Remediërend, Verdieping).

De versterkings- en verbeterlessen zetten we in als krachtig middel om de driejarige brugperiode goed neer te zetten. We besteden in deze lessen aandacht aan algemene vaardigheden (taal- en rekenvaardigheden) en we bieden vakinhoudelijke hulp aan leerlingen die dat nodig hebben. Als leerlingen extra begeleiding nodig hebben buiten de reguliere begeleiding, kunnen ze gebruik maken van  SST of SST-extra. In de verdiepingsmodules bieden we diverse extra vakken aan voor leerlingen die dit aankunnen In de verdiepingsmodules bieden we diverse extra vakken aan voor leerlingen die dit aankunnen.

 

 

In klas 1 had ik wat moeite met wiskunde, daar heb ik paar weken hulp voor gehad. Mijn herkansing heb ik veel beter gemaakt. Voor wiskunde moet je veel oefenen…

 Popup livestream