Brugklas 1

Naast de reguliere vakken krijgen alle onderbouwleerlingen extra uren aangeboden. Het Theresialyceum gebruikt deze uren in de eerste klas voor  Versterkings- en Verbetermodules voor de leerlingen die dit nodig hebben en voor verdiepingsmodules voor de leerlingen die dit aankunnen (het VVV-programma).

Studiebegeleiding
De leerlingen die het nodig hebben, kunnen vanaf de tweede periode (zo nodig) één of meer (maximaal drie) wekelijkse verbeterlessen volgen voor de vakken: Frans, Engels, wiskunde en geschiedenis. In de eerste klas wordt de eerste periode het versterkingsuur gebruikt om leerlingen, van wie uit de toelatingsgegevens en uit enkele toetsen blijkt dat ze wat minder sterk zijn in rekenen en/of taal, te versterken. Leerlingen die geen vakverbetering nodig hebben en meer aankunnen dan het curriculum biedt, kunnen verdiepingsmodules volgen. In schooljaar 2021-2022 worden o.a. de volgende verdiepingsmodules aangeboden: drama, debat, Chinees, cryptologie, First Lego League, techniek, 3D-printen, scheikundeproefjes en studievaardigheden.

Mentoruur
Om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, begeleiden de mentoren hun leerlingen bij de gang van zaken op school en bij de aanpak van het huiswerk. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde mentoruur. De mentor heeft aandacht voor studiemethoden, leerstijlen en het welbevinden van de leerling.

Overstapcoach
Vanaf schooljaar 2021-2022 zetten we ook een overstapcoach in. Deze coach leert de leerlingen aan het eind van groep 8 al kennen en begeleidt hen in de periode tot de herfstvakantie om de overgang soepeler te laten verlopen. Deze coach werkt samen met de leerkracht van groep 8 en de mentor van de eerste klas.

Dat doen we om omdat de overgang van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) voor sommige leerlingen erg groot is. Dit blijkt uit onderzoek, maar ook uit ervaringen van team 1 (de mentoren en de vakdocenten die lesgeven aan klas 1) op het Theresialyceum. Ook van ouders en leerkrachten/directeuren uit het PO horen we deze geluiden.

Daarnaast hebben we op dit moment te maken met de coronacrisis. Wij zijn ons bewust van het feit dat de toekomstige leerlingen een lange tijd thuisonderwijs hebben gehad, waardoor ze uit het schoolritme zijn gehaald. Leerkrachten van groep 8 geven in gesprekken – de zogenaamde Warme overdrachten –  aan dat dit de overstap voor sommige leerlingen mogelijk nog moeilijker maakt. Normaal gesproken is extra ondersteuning al wenselijk, maar deze coronacrisis maakt de extra ondersteuning op dit moment dus noodzakelijk.

-onderdeel schoolgids  21/22-

 Popup livestream