Brugklas 1

Naast de reguliere vakken krijgen alle onderbouwleerlingen extra uren aangeboden. Het Theresialyceum gebruikt deze uren in de eerste klas voor Versterkings- en Verbetermodules voor de leerlingen die dit nodig hebben en voor verdiepingsmodules voor de leerlingen die dit aankunnen (het VVV-programma).

Studiebegeleiding
In de eerste klas wordt de eerste periode het versterkingsuur gebruikt om leerlingen, van wie uit de toelatingsgegevens en uit enkele toetsen blijkt dat ze wat minder sterk zijn in rekenen en/of taal, te versterken. Een leerling kan 1 toets na proefwerkweek 1 en 1 toets na proefwerkweek 2 herkansen. Hiervoor moet een leerling dan deelnemen aan een remediërend traject die nog in ontwikkeling is. Leerlingen die geen remediërend traject nodig hebben en meer aankunnen dan het curriculum biedt, kunnen verdiepingsmodules volgen. In schooljaar 2022-2023 worden o.a. de volgende verdiepingsmodules aangeboden: drama, debat, Chinees, First Lego League, techniek, 3D-printen, scheikundeproefjes en studievaardigheden.

Mentoruur
Om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, begeleiden de mentoren hun leerlingen bij de gang van zaken op school en bij de aanpak van het huiswerk. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde mentoruur. De mentor heeft aandacht voor studiemethoden, leerstijlen en het welbevinden van de leerling.

Overstapcoach
Deze overstapcoach leert de leerlingen aan het eind van groep 8 al kennen en begeleidt hen in de periode tot de herfstvakantie om de overgang soepeler te laten verlopen. Deze coach werkt samen met de leerkracht van groep 8 en de mentor van de eerste klas. Dat doen we omdat de overgang van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) voor sommige leerlingen erg groot is. Dit blijkt uit onderzoek, maar ook uit ervaringen van team 1 (de mentoren en de vakdocenten die lesgeven aan klas 1) op het Theresialyceum. Ook van ouders en leerkrachten/directeuren uit het PO horen we deze geluiden.

 Popup livestream