Cultuurprofiel

Sinds december 2009 mogen wij ons Cultuurprofielschool noemen.

Op onze school wordt veel aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur zowel in het curriculum als wat betreft het buitenschoolse programma. Kunst en cultuur staan binnen het lesprogramma van de kunstvakken in de onderbouw, CKV en kunst beeldend/muziek al centraal. Ook in het excursieprogramma van zowel de school als van de kunstvakken wordt veel aandacht gegeven aan kunst en cultuur. Onze doelstelling is erop gericht naast kunst en cultuur ook aandacht te besteden aan het aspect cultureel erfgoed.

Dat is van belang, omdat naar onze mening een leerling alleen dan een goed inzicht in kunst en cultuur – ofwel cultuurhistorisch besef – kan ontwikkelen wanneer er zowel kennis is van het heden als van het verleden. Aan de hand van kennis en inzicht in het verleden zijn veel hedendaagse ontwikkelingen in kunst en cultuur beter te begrijpen. Het Theresialyceum wil als cultuurprofielschool de inhoudelijke integratie tussen kunst, cultuur en erfgoed in zowel het lesprogramma als de excursie- en activiteiten programma op een hoog niveau gestalte geven.

Volgens ons is samenwerking met andere vakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde, daarbij noodzakelijk om voor leerlingen een zinvol en samenhangend geheel te laten ontstaan. Deze samenhang is ook van belang om kunst, cultuur en erfgoed een structurele plaats geven in het curriculum.

Onze visie op de kunstvakken en CKV is erop gericht leerlingen een gedegen inzicht te laten ontwikkelen in de kunst en cultuur van heden (actuele kunst) en verleden (erfgoed). Bij de beeldende vakken streven we ernaar leerlingen op een ander plan te laten werken dan het plan dat leidt naar de gebruikelijke ‘schoolkunst’. Om dit te kunnen bereiken moeten leerlingen kennis van de cultuurgeschiedenis en de esthetica hebben en moeten ze goed kunnen reflecteren op hun eigen werk in relatie tot het werk van anderen, kunstenaars in de context van tijd, plaats en maatschappij (en de functie van kunst en cultuur daarin). Leerlingen moeten op conceptueel niveau inzicht hebben in actuele ontwikkelingen van kunst, cultuur en erfgoed. Daarom werken we op dit moment samen met instellingen als De Pont en Fundament Foundation.

Leerlingen met een kunstvak als examenvak, die volgens kunstvakdocenten in staat zijn verder te studeren aan de Fontys Academie voor de Beeldende Vormgeving, worden zonder extra examen toegelaten. We doen met het team beeldende vormgeving onderzoek naar creatieve processen en beeldende producten van leerlingen.

 Popup livestream