Havo en vwo

In het derde brugjaar kiest de leerling voor havo of vwo en voor een profiel, deze keuze staat in principe tot en met het eindexamen vast. Alle leerlingen volgen in de bovenbouw een gemeenschappelijk deel (vakken die voor iedereen verplicht zijn). Daarnaast volgen zij de vakken die aan het profiel gerelateerd zijn en kiezen ze één of meer keuzeprofielvakken. Afhankelijk van de gekozen keuzeprofielvakken is het voor sommige leerlingen mogelijk om examen te doen in een dubbel profiel.

We bieden vier profielen aan:

  • Cultuur en Maatschappij (C&M)
  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Natuur en Gezondheid (N&G)
  • Natuur en Techniek (N&T)

Deze keuze staat in principe tot en met het eindexamen vast. Alle leerlingen volgen in de bovenbouw een gemeenschappelijk deel; vakken die voor iedereen verplicht zijn. Daarnaast volgen ze de vakken die aan het profiel gerelateerd zijn en kiezen ze één of meer keuzeprofielvakken. Afhankelijk van de gekozen keuzeprofielvakken is het voor sommige leerlingen mogelijk om examen te doen in een dubbel profiel.

VVV, Versterken, Verbeteren, Verdiepen 
Onder de noemer ‘versterken, verbeteren, verdiepen’ hebben we lessen in het rooster opgenomen waarin leerlingen een keuze kunnen maken uit modules voor verschillende vakken, vakoverstijgend onderwijs, verdieping op een bepaald onderdeel of begeleiding bij algemene vaardigheden en verbetering van vakkennis- en vaardigheden. In de derde klas maakt de leerling daaruit een keuze voor de vierde klas. De leerlingen van 4havo en 4vwo volgen de modules gezamenlijk. Eenmaal gekozen blijft voor het hele jaar gekozen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een leerling, nadat de docentenvergadering toestemming heeft gegeven, stoppen met de module en daarvoor in de plaats een andere module gaan volgen. Aan het eind van 4vwo kunnen de leerlingen aangeven of ze modules willen volgen in 5vwo. Met deze modules bieden we een pakket extra mogelijkheden aan om de leerlingen zo veel mogelijk te stimuleren zich optimaal te ontplooien.

Certificaten moderne vreemde talenonderwijs
De school wil het moderne vreemde talenonderwijs (Engels, Frans, Duits, Spaans, Chinees) versterken door programma’s aan te  bieden die de leerlingen leiden tot een internationaal erkend certificaat dat aansluit op het Europees Referentiekader (ERK) voor deze talen. Deze internationaal erkende diploma’s zijn toegangsbewijzen voor internationaal (wetenschappelijk) onderwijs en worden uitgereikt door externe instituten. Leerlingen die deelnemen aan de examens van deze instituten kunnen een certificaat Cambridge, DELF Junior, Goethe, DELE en HSK behalen. De examenkosten voor het certificaat worden in rekening gebracht bij de ouders. Het bedrag is afhankelijk van het certificaat waarvoor examen gedaan wordt.

Lees meer: inrichting havo/vwo.

 

-onderdeel schoolgids 18/19-
Als ik een Engelstalige vervolgstudie ga doen heeft mijn Cambridge-certificaat echt meerwaarde.
Om een idee te krijgen van het juridisch vakgebied volg ik, naast de normale lessen, de module Juridische dilemma’s. Dit komt natuurlijk ook op mijn testimonium te staan.