Havo en vwo

Het Theresialyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium en leidt daarmee op voor hbo en wo. Om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingskansen van onze leerlingen wordt de keuze voor havo of vwo door onze verlengde brugperiode zo lang mogelijk open gehouden.

In het derde brugjaar kiest de leerling voor havo of vwo en voor een profiel. De leerling heeft daarbij keuze uit de profielen

  • Cultuur en Maatschappij (C&M)
  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Natuur en Gezondheid (N&G)
  • Natuur en Techniek (N&T)

Deze keuze staat in principe tot en met het eindexamen vast. Alle leerlingen volgen in de bovenbouw een gemeenschappelijk deel; vakken die voor iedereen verplicht zijn. Daarnaast volgen ze de vakken die aan het profiel gerelateerd zijn en kiezen ze één of meer keuzeprofielvakken. Afhankelijk van de gekozen keuzeprofielvakken is het voor sommige leerlingen mogelijk om examen te doen in een dubbel profiel.

Verbreden, verdiepen, versterken
Onder de noemer ‘verbreden, verdiepen, versterken’ hebben we lessen in het rooster opgenomen waarin leerlingen een keuze kunnen maken uit modules voor verschillende vakken, vakoverstijgend onderwijs, verdieping op een bepaald onderdeel, of begeleiding bij studievaardigheden. In de derde klas maakt de leerling daaruit een keuze voor de vierde klas. De leerlingen van 4havo en 4vwo zitten bij elkaar. Aan het eind van 4vwo kunnen de leerlingen aangeven of ze modules willen volgen in 5vwo. Met deze modules bieden we een pakket extra mogelijkheden aan om de leerlingen zo veel mogelijk te stimuleren zich optimaal te ontplooien.

Certificaten moderne vreemde talenonderwijs
De school wil het moderne vreemde talenonderwijs (Engels, Frans, Duits, Spaans) versterken door programma’s aan te  bieden die de leerlingen leiden tot een internationaal erkend certificaat dat aansluit op het Europees Referentiekader (ERK) voor deze talen.

Lees meer: inrichting havo/vwo.

 

-onderdeel schoolgids 17/18-
Als ik een Engelstalige vervolgstudie ga doen heeft mijn Cambridge-certificaat echt meerwaarde.
Om een idee te krijgen van het juridisch vakgebied volg ik, naast de normale lessen, de module Juridische dilemma’s. Dit komt natuurlijk ook op mijn testimonium te staan.