Havo en vwo

In het derde brugjaar kiest de leerling voor havo of vwo en voor een profiel, deze keuze staat in principe tot en met het eindexamen vast.

We bieden vier profielen aan:

  • Cultuur en Maatschappij (C&M)
  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Natuur en Gezondheid (N&G)
  • Natuur en Techniek (N&T)

 

Alle leerlingen volgen in de bovenbouw een gemeenschappelijk deel (vakken die voor iedereen verplicht zijn). Daarnaast volgen zij de vakken die aan het profiel gerelateerd zijn en kiezen ze één of meer keuzevakken. Afhankelijk van de gekozen keuzevakken is het voor sommige leerlingen mogelijk om examen te doen in een dubbel profiel.

De leerlingen starten vanaf de 4e klas voor sommige vakken al met het eindexamen. Het eindexamen bestaat voor een aantal vakken alleen uit een schoolexamen en voor de andere vakken uit een schoolexamen en een centraal examen. Er zijn vakken die in klas 4 beginnen met toetsen of opdrachten die onderdeel zijn van het schoolexamen. Vakken die alleen een schoolexamen kennen, kunnen in een voorexamenjaar afgesloten worden. Uiterlijk 1 oktober staan voor alle leerjaren in de bovenbouw op de website het examenreglement, waarin de regels met betrekking tot het eindexamen staan, en het  PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), waarin vermeld staat hoe het schoolexamen is ingericht. Als er wijzigingen in het PTA voor lopende cohorten doorgevoerd worden, ontvangen betreffende leerlingen hierover voor 1 oktober bericht.
We bieden ook een aantal modules aan voor leerlingen die verdieping of versterking zoeken.

Het gaat om:

  • Cambridge Engels
  • DELE Spaans
  • Debat
  • Europese eenwording
  • Studievaardigheden

 

Certificaten moderne vreemde talenonderwijs
Leerlingen die deelnemen aan de examens van deze instituten kunnen een internationaal erkend certificaat (Cambridge of DELE) dat aansluit op het Europees Referentiekade behalen. De examenkosten voor het certificaat worden in rekening gebracht bij de ouders. Het bedrag is afhankelijk van het certificaat waarvoor examen gedaan wordt.

 

Hulp bij het studeren

Voor leerlingen die prikkelarm op school willen studeren is het Open Leer Centrum (OLC) geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 17u00 en op vrijdag tot 16u00. Leerlingen die erbij gebaat zijn om “aan het werk gezet te worden”, omdat ze het lastig vinden om zichzelf daarin te sturen, kunnen SST. Naast SST is er ook de mogelijkheid voor SST-extra, waarbij een leerling bijles krijgt van een bovenbouw leerling tegen een vergoeding.

Lees meer: inrichting havo/vwo.

 

Als ik een Engelstalige vervolgstudie ga doen heeft mijn Cambridge-certificaat echt meerwaarde.

 Popup livestream