Havo en vwo

In het derde brugjaar kiest de leerling voor havo of vwo en voor een profiel, deze keuze staat in principe tot en met het eindexamen vast. Alle leerlingen volgen in de bovenbouw een gemeenschappelijk deel (vakken die voor iedereen verplicht zijn). Daarnaast volgen zij de vakken die aan het profiel gerelateerd zijn en kiezen ze één of meer keuzeprofielvakken.

We bieden vier profielen aan:

  • Cultuur en Maatschappij (C&M)
  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Natuur en Gezondheid (N&G)
  • Natuur en Techniek (N&T)

Deze keuze staat in principe tot en met het eindexamen vast. Alle leerlingen volgen in de bovenbouw een gemeenschappelijk deel; vakken die voor iedereen verplicht zijn. Daarnaast volgen ze de vakken die aan het profiel gerelateerd zijn en kiezen ze één of meer keuzeprofielvakken. Afhankelijk van de gekozen keuzeprofielvakken is het voor sommige leerlingen mogelijk om examen te doen in een dubbel profiel.

Voor leerlingen die prikkelarm op school willen studeren is het Open Leer Centrum (OLC) geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 17u00 en op vrijdag tot 16u00. Leerlingen die er bij gebaat zijn om “aan het werk gezet te worden”, omdat ze het lastig vinden om zichzelf daarin te sturen, kunnen gebruik maken van SST.

Certificaten moderne vreemde talenonderwijs
De school wil het moderne vreemde talenonderwijs versterken door programma’s aan te bieden die de leerlingen leiden tot een internationaal erkend certificaat dat aansluit op het Europees Referentiekader (ERK) voor deze talen. Deze internationaal erkende diploma’s zijn toegangsbewijzen voor internationaal (wetenschappelijk) onderwijs en worden uitgereikt door externe instituten. Leerlingen die deelnemen aan de examens van deze instituten kunnen een certificaat Cambridge behalen. De examenkosten voor het certificaat worden in rekening gebracht bij de ouders. Het bedrag is afhankelijk van het certificaat waarvoor examen gedaan wordt.

Lees meer: inrichting havo/vwo.

 

Als ik een Engelstalige vervolgstudie ga doen heeft mijn Cambridge-certificaat echt meerwaarde.

 Popup livestream