Inrichting Tweede Fase

4, 5 en 6 vwo, 4 en 5 havo | Profielkeuze
In het derde brugjaar kiest de leerling voor havo of vwo en voor een profiel, deze keuze staat in principe tot en met het eindexamen vast. Alle leerlingen volgen in de bovenbouw een gemeenschappelijk deel (vakken die voor iedereen verplicht zijn). Daarnaast volgen zij de vakken die aan het profiel gerelateerd zijn en kiezen ze één of meer keuzeprofielvakken.

We bieden vier profielen aan:

 • Cultuur en Maatschappij (C&M)
 • Economie en Maatschappij (E&M)
 • Natuur en Gezondheid (N&G)
 • Natuur en Techniek (N&T)

De leerlingen starten vanaf de 4e klas voor sommige vakken al met het eindexamen. Het eindexamen bestaat voor een aantal vakken alleen uit een schoolexamen en voor de andere vakken uit een schoolexamen en een centraal examen. Er zijn vakken die in klas 4 beginnen met toetsen of opdrachten die onderdeel zijn van het schoolexamen. Vakken die alleen een schoolexamen kennen, kunnen in een voorexamenjaar afgesloten worden. Uiterlijk 1 oktober ontvangen alle leerlingen van de vierde klas een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), waarin precies vermeld staat hoe ze de verschillende vakken moeten afhandelen. Als er wijzigingen in het PTA voor lopende cohorten doorgevoerd worden, ontvangen betreffende leerlingen hierover voor 1 oktober bericht.

Voor leerlingen die prikkelarm op school willen studeren is het Open Leer Centrum (OLC) geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 16u50 en op vrijdag tot 16u00. Leerlingen die er bij gebaat zijn om “aan het werk gezet te worden”, omdat ze het lastig vinden om zichzelf daarin te sturen, kunnen hiervan kosteloos gebruik maken van SST (Samen Studeren Theresialyceum. Naast SST is er ook de mogelijkheid voor SST-extra, waarbij een leerling bijles krijgt van een bovenbouw leerling tegen een vergoeding SST. Ook is er de extra ondersteuning en zijn er verdiepingsmodules die in de vorm van lessen wordt gegeven voor de volgende onderdelen:

Certificaat  Cambridge
De school wil het Engels versterken door ’Cambridge Engels” aan te bieden die de leerlingen leiden tot een internationaal erkend certificaat dat aansluit op het Europees Referentiekader (ERK) voor Engels. Dit internationaal erkende diploma is een toegangsbewijs voor internationaal (wetenschappelijk) onderwijs en wordt uitgereikt door een externe instituut. De examenkosten voor het certificaat worden in rekening gebracht bij de ouders.

Verdieping

 • film
 • filosofie
 • sociale psychologie
 • bewegen en gezondheid
 • Cambridge Engels
 • debat
 • direct prototyping

 

Versterking

 • studievaardigheden

Versterking

 • studievaardigheden
 • examentraining RtS (in de meivakantie)

Verdieping

 • Cambridge Engels

Versterking

 • studievaardigheden
 • meditatie

Verdieping

 • European Parliament Ambassador School
 • Cambridge English
 • Delf Junior
 • Goethe Duits
 • Dele Spaans

Versterking

 • studievaardigheden
 • examentraining RtS (in de meivakantie)
 • meditatie

Verdieping

 • Cambridge Engels

 Popup livestream