Inrichting Tweede Fase

4, 5 en 6 vwo, 4 en 5 havo

Profielkeuze
In het derde brugjaar kiest de leerling voor havo of vwo en voor een profiel, deze keuze staat in principe tot en met het eindexamen vast. Alle leerlingen volgen in de bovenbouw een gemeenschappelijk deel (vakken die voor iedereen verplicht zijn). Daarnaast volgen zij de vakken die aan het profiel gerelateerd zijn en kiezen ze één of meer keuzeprofielvakken. Afhankelijk van de gekozen keuzeprofielvakken is het voor sommige leerlingen mogelijk om examen te doen in een dubbel profiel.

We bieden vier profielen aan:

 • Cultuur en Maatschappij (C&M)
 • Economie en Maatschappij (E&M)
 • Natuur en Gezondheid (N&G)
 • Natuur en Techniek (N&T)

In feite starten de leerlingen vanaf de 4e klas al met het eindexamen. Er zijn vakken die in dat jaar beginnen met toetsen of opdrachten die mede bepalend zijn voor het eindresultaat/ schoolexamen. Vakken die alleen een schoolexamen kennen, kunnen in een voorexamenjaar afgesloten worden. Uiterlijk 1 oktober ontvangen alle leerlingen van de vierde klas een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), waarin precies vermeld staat hoe ze de verschillende vakken moeten afhandelen. Als er wijzigingen in het PTA voor lopende cohorten doorgevoerd worden, ontvangen betreffende leerlingen hierover voor 1 oktober bericht.

VVV, Versterken, Verbeteren, Verdiepen 

Onder de noemer VVV( ‘versterken, verbeteren, verdiepen’) hebben we lessen en inloopuren in het rooster opgenomen waarin leerlingen een keuze kunnen maken uit modules voor verschillende vakken, vakoverstijgend onderwijs, verdieping op een bepaald onderdeel of begeleiding bij algemene vaardigheden en verbetering van vakkennis- en vaardigheden. In de eerste periode van de vierde klas maakt de leerling daaruit een keuze en start daarmee in periode 2. Eenmaal gekozen blijft voor het hele jaar gekozen. Voor modules die korter duren kan na de eerste periode in de vierde klas een keuze gemaakt worden. De leerlingen van 4havo en 4vwo zitten bij de verdiepingsmodules en inloopuren bij elkaar.  Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een leerling, nadat de docentenvergadering toestemming heeft gegeven, stoppen met de module Aan het eind van 4vwo kunnen de leerlingen aangeven of ze modules willen volgen in 5vwo. Met deze verdiepingsmodules bieden we een pakket extra mogelijkheden aan om de leerlingen zo veel mogelijk te stimuleren zich optimaal te ontplooien.

Voor het verbeteren in een (onderdeel) van een vak worden er op maandag, woensdag en donderdag inloopuren georganiseerd op het achtste en negende uur. Via Magister en de website wordt elke periode een rooster gepubliceerd, waarin staat aangegeven op welk moment de leerling terecht kan voor welk vak. Leerlingen kunnen naar deze inloopuren gaan om daar huiswerk te maken en waar nodig de aanwezige docent om hulp vragen. Leerlingen kunnen naar het inloopuur als ze nog extra vragen hebben over de stof. Leerlingen die ziek zijn geweest en uitleg hebben gemist kunnen tijdens de inloopuren worden bijgewerkt. Voor leerlingen die prikkelarm op school willen studeren is het Open Leer Centrum (OLC) geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 16u50 en op vrijdag tot 16u00. Leerlingen die er bij gebaat zijn om “aan het werk gezet te worden”, omdat ze het lastig vinden om zichzelf daarin te sturen, kunnen tegen een kleine vergoeding gebruik maken van SST.

Extra ondersteuning en de verdiepingsmodules in de vorm van lessen wordt gegeven voor de volgende onderdelen:

Verdieping

 • film
 • filosofie
 • mindfulness
 • sociale psychologie
 • bewegen en gezondheid
 • Cambridge Engels
 • Delf Junior
 • Goethe Duits
 • Dele Spaans
 • debat
 • direct prototyping

Versterking

 • studievaardigheden
 • meditatie

Versterking

 • studievaardigheden
 • examentraining RtS (in de meivakantie)

Verdieping

 • Cambridge Engels

Versterking

 • studievaardigheden
 • meditatie

Verdieping

 • European Parliament Ambassador School
 • Cambridge English
 • Delf Junior
 • Goethe Duits
 • Dele Spaans

Versterking

 • studievaardigheden
 • examentraining RtS (in de meivakantie)
 • meditatie

Verdieping

 • Cambridge Engels

Certificaten moderne vreemde talenonderwijs
De school wil het moderne vreemde talenonderwijs (Engels, Frans, Duits, Spaans, Chinees) versterken door programma’s aan te bieden die de leerlingen leiden tot een internationaal erkend certificaat dat aansluit op het Europees Referentiekader (ERK) voor deze talen. Deze internationaal erkende diploma’s zijn toegangsbewijzen voor internationaal (wetenschappelijk) onderwijs en worden uitgereikt door externe instituten. Leerlingen die deelnemen aan de examens van deze instituten kunnen een certificaat Cambridge, DELF Junior, Goethe, DELE en HSK behalen. De examenkosten voor het certificaat worden in rekening gebracht bij de ouders. Het bedrag is afhankelijk van het certificaat waarvoor examen gedaan wordt.

Instroom havo voor 4vmbo-t leerlingen: procedure

De overstap van 5havo naar 5vwo 
In principe is het mogelijk dat leerlingen die een havo-diploma behaald hebben hun studie voortzetten op het vwo. De leerlingen die deze overstap willen maken moeten op 5vwo een profiel kiezen dat aansluit bij hun havo-profiel. Klik hier voor procedure

-onderdeel schoolgids 21/22-

 Popup livestream