Maatschappelijke Stage

I.v.m. Corona geldt dat de maatschappelijke stage doorgaat als de situatie het toelaat, maar het geen verplicht onderdeel vormt van het PTA. Leerlingen die een maatschappelijke stage doen, krijgen een vermelding op het testimonium.

De maatschappelijke stage is niet meer wettelijk verplicht voor scholen. Wij vinden de maatschappelijke stage echter belangrijk voor de vorming van onze leerlingen en hebben er voor gekozen deze stage onderdeel van ons lesprogramma te laten blijven. Je maakt tijdens deze stage niet alleen kennis met het vrijwilligerswerk maar geeft actief hulp aan de zwakkeren of zorgbehoevenden in onze samenleving.

De maatschappelijke stage loop je in 4havo en 5vwo en beslaat in totaal 30 uur. Als onderdeel van de maatschappelijke stage word je in het vierde leerjaar 10 uur ingezet als schoolsteward. Dat betekent dat je tijdens schoolpauzes surveilleert en op die manier bijdraagt aan een schone, rustige en veilige school.

stewards

De overige 20 uur van de maatschappelijke vult je zelf in. Je kunt er voor kiezen om deze 20 uur binnen de school in te vullen door bijvoorbeeld mee te helpen bij de lessen techniek, informatiekunde of door extra stewarddiensten te draaien. Deelname aan Tresor, SIAM, leerlingenraad, klankbordgroep of TNT mag ook ingezet worden voor de maatschappelijke stage.

Ook kun je actief hulp bieden aan de zwakkeren of zorgbehoevenden in onze samenleving, zodat je besef krijgt van het belang van het bieden van zorg. Zo’n zorgstage vindt plaats buiten school en buiten schooltijd. De school werkt hierbij samen met behandelcentrum De Hazelaar, de Kindertelefoon, MST (Mensen in beeld houden), Stichting Open Door en orkest Con Gaudi (Amarant).

Je mag ook zelf een maatschappelijke stage regelen. Hierbij moet je er wel rekening mee houden worden dat de stage moet passen binnen de doelstelling van de school.

 Popup livestream