Aanmelden instroomleerlingen

Aanmelding instroomleerlingen leerjaar 2 t/m 6

 

Heb jij interesse om Theresiaan te worden? Je bent van harte welkom om je aan te melden.

Wat te doen:  neem altijd eerst contact op met de jaarlaagcoördinator.

Benodigdheden bij aanmelding:

  • Het aanmeldformulier voor instroomleerlingen vanuit vmbo-T > klas 2 of 3 – klik hier
  • Het aanmeldformulier voor overige instromers   – klik hier
  • KOPIE van paspoort, identiteitsbewijs (voor en achterzijde) of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van de leerling kunnen worden overgenomen. Het burgerservicenummer wordt uitsluitend gebruikt om het digitale leerlingdossier op te halen. Kopie van ID wordt gebruikt om de persoonsgegevens van de leerling te controleren. De kopieën van ID’s zullen na controle direct worden vernietigd.Indien u een veilige kopie wil maken van het ID verwijzen wij u naar de volgende site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. Graag wijzen wij u erop dat het burgerservicenummer zichtbaar moet blijven.
  • Een kopie van de meest recente rapporten/PTA-cijfers
  • Een pasfoto

Klik hier voor algemene informatie over instroom havo voor 4 vmbo-t leerlingen

 Popup livestream