Schoolresultaten

Scholen op de kaart

Voor ouders die scholen willen vergelijken is er de mogelijkheid om bij Scholen op de kaart  inzicht te krijgen in scholen: Alle scholen in de regio nemen hieraan deel. Naast de inspectiecijfers staat daar ook informatie over de onderwijstijd, het zorgplan, het ziekteverzuim onder het personeel, het scholingsbudget, veiligheidsbeleid, tevredenheidsonderzoeken etc.

Opbrengstenkaart Onderwijsinspectie

De resultatenkaart (voorheen opbrengstenkaart) van de Inspectie van het onderwijs bestaat sinds 1999. Veel ouders (en leerlingen) laten zich bij hun schoolkeuze leiden door deze kaart. Op de resultatenkaart worden de vier belangrijkste kwaliteitsindicatoren beoordeeld: het onder- en bovenbouwrendement, de onderwijspositie in klas 3 t.o.v. het advies van de basisschool en de gemiddelde examencijfers. Op de kaart van het Theresialyceum (in oktober is de meest recente versie beschikbaar) zijn alle indicatoren voldoende.

Begaafdheidsprofielschool
In december 2022 is de school gevisiteerd door de vereniging Cultuurprofielscholen. Als school mogen we het predicaat Cultuurprofielschool weer voor de komende 4 jaar voeren. Met veel energie en trots werken we binnen de school aan de verdere ontwikkeling van dit profiel.

Ouder en leerlingentevredenheid

De resultaten van de jaarlijkse ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken worden gepubliceerd op Scholenopdekaart.nl.  Direct naar dit onderdeel: Klik hier

Het Theresialyceum is een grote school waar heel veel gebeurt. En daarbij is er toch oog voor de individuele leerling.

 Popup livestream