Schoolresultaten

Scholen op de kaart

Voor ouders die scholen willen vergelijken is er de mogelijkheid om bij Scholen op de kaart en via het VSV cijferportaal inzicht te krijgen in de scholen, alle scholen in de regio nemen hier aan deel. Naast de inspectiecijfers staat daar ook informatie over de onderwijstijd, het zorgplan, het ziekteverzuim onder het personeel, ons scholingsbudget, veiligheidsbeleid, tevredenheidsonderzoeken etc.

Opbrengstenkaart Onderwijsinspectie
De resultatenkaart (voorheen opbrengstenkaart) van de Inspectie van het onderwijs bestaat sinds 1999. Veel ouders (en leerlingen) laten zich bij hun schoolkeuze leiden door deze kaart. Op de resultatenkaart worden de vier belangrijkste kwaliteitsindicatoren beoordeeld: het onder- en bovenbouwrendement, de onderwijspositie in klas 3 t.o.v. het advies van de basisschool en de gemiddelde examencijfers. Op de kaart van het Theresialyceum (in oktober is de meest recente versie beschikbaar) zijn alle indicatoren voldoende.

In 2017 heeft de inspectie onze school bezocht en beoordeeld dat we ook voor de komende vier jaar het basisarrangement mogen continueren. In het eindverslag staat: “De kwaliteit van het onderwijs op het Theresialyceum is van voldoende niveau. De school heeft voldoende onderwijsresultaten. Een flink deel van de leerlingen met een havo advies stroomt op, in de bovenbouw blijven weinig leerlingen zitten en de examenresultaten liggen ruim boven de norm. De kwaliteitszorg van de onderwijsresultaten is goed. De school analyseert de onderwijsresultaten diepgaand, heeft over een langere periode gewerkt aan het vergroten van kansen en de brede vorming en kan het effect aantonen op de onderwijsresultaten. De school waarborgt de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. In de lessen en daarbuiten is stelselmatig voorzien in een aanbod en een begeleiding die specifiek gericht zijn op de invulling van de onderwijsbehoeften van leerlingen die (extra) ondersteuning of uitdaging nodig hebben. De kwaliteit van het didactisch proces is op alle fronten voldoende. De kwaliteit van het onderwijsproces is voldoende en richt zich op het in overeenstemming brengen van de het kwaliteitsproces met de eigen visie”.

Begaafdheidsprofielschool
De vereniging BPS van de BegaafdheidsProfielScholen visiteert BPSscholen elke vier jaar. Op die manier wordt de kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafden geborgd. Bij de laatste visitatie sloot de visitatiecommissie haar terugkoppeling af met de woorden “Het Theresialyceum is een grote school waar heel veel gebeurt. En daarbij is er toch oog voor de individuele leerling.” Een volgende visitatie staat dit schooljaar op de agenda.

Ouder en leerlingentevredenheid
De resultaten van de jaarlijkse ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken worden gepubliceerd op Scholenopdekaart.nl. Direct naar dit onderdeel: https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/tilburg/1935/theresialyceum/tevredenheid/

Het Theresialyceum is een grote school waar heel veel gebeurt. En daarbij is er toch oog voor de individuele leerling.

BPS visitatiecommie 2017

 Popup livestream