Aanmelden | toelating

Aanmelding en toelating schooljaar 2021-2022

I.v.m. corona vinden de aanmeldingen plaats verspreid over 4 avonden, t.w. maandag 1, dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 maart tussen 17u00 en 21u00. Via de knop “maak hier uw afspraak” kunt u daarvoor een afspraak maken.

Let op: Er mag slechts 1 ouder/verzorger meekomen naar de aanmeldingsavond waarvoor is ingeschreven.

Hieronder vindt u alle overige benodigde informatie.  

Toelating
De toelatingscriteria van onze school zijn hetzelfde als de toelatingscriteria voor de andere middelbare scholen in Tilburg en daar omheen. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan worden aangenomen. Ook leerlingen met een opgehoogd advies zijn welkom. Er wordt niet geloot.

Meebrengen
Wat moeten jullie meebrengen om de inschrijving zo goed en compleet mogelijk te laten verlopen?

  • Het ingevulde aanmeldingsformulier. We vragen jullie ons digitale aanmeldingsformulier  in te vullen, thuis te printen en te ondertekenen (gebruik een andere browser dan Firefox).
  • KOPIE van paspoort, identiteitsbewijs (voor en achterzijde) of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van de leerling kunnen worden overgenomen. Hierop staan de volledige naam van de leerling (voornamen en achternaam) en het burgerservicenummer vermeld. Het burgerservicenummer wordt alleen gebruikt om het digitale leerlingdossier op te halen. Kopie van ID wordt gebruikt om de persoonsgegevens van de leerling te controleren. De kopieën van ID’s zullen na controle direct worden vernietigd. Indien jullie een veilige kopie willen maken van het ID verwijzen wij u naar de volgende site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. Graag wijzen wij  erop dat het burgerservicenummer zichtbaar moet blijven.
  • Burgerservicenummer: dit nummer hebben jullie van de belastingdienst ontvangen (staat ook op identiteitskaart of paspoort van de leerling).
  • Origineel adviesformulier basisschool.
  • Originele brief basisschool met unieke code voor Digitaal Overdrachtsdossier (dit geldt niet voor de basisscholen uit Gilze, Rijen, Hulten).
  • Indien aanwezig: uitslag psychologisch onderzoek of intelligentietest.
  • Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft: graag alle gegevens meebrengen (bijv. testen, rapporten).
  • Als een leerling instroomt in een ander leerjaar dan brugklas 1: een pasfoto

Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met de administratie van de school via 013-467 3738 of administratiegroep@theresialyceum.nl

Aanmelding instroomleerlingen leerjaar 2 t/m 6

Instroomleerlingen – brugjaar 2 en 3, instroom havo en vwo – kunnen zich ook inschrijven dinsdag 2 en woensdag 3 maart op bovengenoemde tijden.

We vragen instroomleerlingen het volgende mee te brengen:

Klik hier voor algemene informatie over instroom havo voor 4 vmbo-t leerlingen

 Popup livestream