Aanmelden | toelating

Aanmelding en toelating

Er hebben zich deze week 170 gemotiveerde leerlingen bij ons aangemeld en die heten we van harte welkom!

Leerlingen die maandag 9 maart a.s. worden uitgeloot op een andere (H/V) school kunnen zich aanmelden op woensdagmiddag 11 maart tussen 14u00 en 17u00 op het Theresialyceum.

Graag het aanmeldformulier digitaal invullen en uitgeprint meenemen!

Indien woensdagmiddag niet uitkomt kunt u telefonisch (013 467 3738)  contact opnemen om een passende afspraak te maken.

Toelating
De toelatingscriteria van onze school zijn hetzelfde als de toelatingscriteria voor de andere middelbare scholen in Tilburg en daar omheen. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan worden aangenomen. Ook leerlingen met een opgehoogd advies zijn welkom.
Er vindt geen loting plaats.

Meebrengen
Wat moet u meebrengen om de inschrijving zo goed en compleet mogelijk te laten verlopen?

  • Het ingevulde aanmeldingsformulier. We vragen u ons digitale aanmeldingsformulier in te vullen, thuis te printen en te ondertekenen (gebruik een andere browser dan Firefox).
  • KOPIE van paspoort, identiteitsbewijs (voor en achterzijde) of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van de leerling kunnen worden overgenomen. Hierop staan de volledige naam van de leerling (voornamen en achternaam) en het burgerservicenummer vermeld. Het burgerservicenummer wordt uitsluitend gebruikt om het digitale leerlingdossier op te halen. Kopie van ID wordt gebruikt om de persoonsgegevens van de leerling te controleren. De kopieën van ID’s zullen na controle direct worden vernietigd.Indien u een veilige kopie wil maken van het ID verwijzen wij u naar de volgende site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. Graag wijzen wij u erop dat het burgerservicenummer zichtbaar moet blijven.
  • Burgerservicenummer: dit nummer heeft u van de belastingdienst ontvangen (staat ook op identiteitskaart of paspoort van de leerling).
  • Origineel adviesformulier basisschool.
  • Originele brief basisschool met unieke code voor Digitaal Overdrachtsdossier (dit geldt niet voor de basisscholen uit Gilze, Rijen, Hulten).
  • Indien aanwezig: uitslag psychologisch onderzoek of intelligentietest.
  • Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft: alle gegevens meebrengen (bijv. testen, rapporten).
  • Indien een leerling instroomt in een ander leerjaar dan brugklas 1: een pasfoto

Nog vragen? Neem dan contact op met de administratie van de school via 013-467 3738 of administratiegroep@theresialyceum.nl

Aanmelding instroomleerlingen leerjaar 2 t/m 6

Instroomleerlingen – brugjaar 2 en 3, instroom havo en vwo – kunnen zich ook inschrijven op dinsdag 3 en donderdag 5 maart op bovengenoemde tijden.

We vragen instroomleerlingen het volgende mee te brengen:

Klik hier voor algemene informatie over instroom havo voor 4 vmbo-t leerlingen