Profiel

Onze visie op onderwijs en opvoeding wortelt in een lange traditie en ervaring met een onderwijsaanbod aan de intellectueel sterkere leerlingen. We bereiden leerlingen voor op een vervolgopleiding op hbo of wo en op een zelfstandige, kritische en sociale houding als jongvolwassene. Centraal in onze visie staan: de leerling, het leerproces, de leerinhoud en de leraar.  Deze visie op wat we willen zijn en wat we willen bieden op het gebied van onderwijs en vorming en identiteit spreken we uit in de mission statement: ‘studiegericht, vormend en respectvol’.

Studiegericht
We beschouwen de intellectuele belangstelling van het kind als een waardevolle eigenschap en we dagen onze leerlingen uit hun talenten te ontwikkelen. Ook stimuleren we hen om meer te doen dan strikt noodzakelijk is en bovengemiddeld te scoren waar dit binnen de mogelijkheden ligt.

Vormend
We streven ernaar het kind als persoon te ontwikkelen en op te leiden tot een kritische en zelfstandige jongvolwassene. De nadruk ligt daarbij op (een houding van) reflectie op de wereld en de eigen plaats daarin. De jongvolwassene moet in balans zijn met zichzelf en de ander. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor de cognitieve, maar ook voor de creatieve, sociale en sportieve ontwikkeling, door een aanbod van activiteiten zowel binnen als buiten de lessen.

Respectvol
We brengen een respectvolle houding bij ten opzichte van de eigen persoon (door een gezonde levenshouding), de ander (de maatschappelijke rol in een pluralistische samenleving) en de omgeving (eigen en andermans bezittingen, de school, het milieu). Dit vormingsdoel krijgt aandacht door de wijze waarop we met elkaar omgaan en in allerlei activiteiten binnen en buiten de les. De docent speelt een belangrijke voorbeeldrol. Een minimum aan schoolse regels moet hierbij in acht worden genomen. We proberen een balans te vinden tussen vrijheid en orde, “rek en regel”.

In ons actieplan “Theresia durft te dromen, durft te doen” is dat vertaald in één regel: “Wij willen dat leerlingen verantwoordelijk worden voor zichzelf en anderen”  Op onze site wordt hier verdere uitleg over geboden https://theresialyceum.nl/school/beleid/

Tip:  
www.schoolkompas.nl
  voor uitgebreide gegevens over onze school.

 

onderdeel schoolgids 2020-2021

 Popup livestream