Begeleiding nieuwe docenten

Introductie
Voor nieuwe docenten op het Theresialyceum organiseert de school een aantal activiteiten. Doel is dat de nieuwe docent zich zo snel mogelijk thuis voelt op het Theresialyceum, aan de slag gaat met zijn/haar professionele ontwikkeling en snel integreert in de vaksectie, het team en de schoolcultuur. Daarom starten we al met een bijeenkomst voor het schooljaar begint, zodat de nieuwe collega’s kennis kunnen maken met elkaar, de schoolleiding en de coaches. Ook is er dan een rondleiding door de school. Voor de herfstvakantie is er vervolgens een ‘landingsgesprek’ met de afdelingsleider, om na te gaan of de nieuwe docent zijn/haar draai al heeft gevonden.

Afdeling
De nieuwe docent gaat werken in een jaarlaagteam, onder aansturing van een afdelingsleider. De afdelingsleider is de leidinggevende van de nieuwe docent en zal gedurende het eerste jaar lesbezoeken afleggen bij hem/haar en ook gesprekken voeren in het kader van het begeleidings- en beoordelingstraject van de school.

Vaksectie
In de werkbegeleiding krijgt de nieuwe docent een maatje toegewezen uit de eigen sectie. Dit is een ervaren vakcollega binnen de school, die bekend is met alle ins en outs van de organisatie. Ook deze collega zal een of meer lesbezoeken afleggen bij de nieuwe vakcollega.

Professionalisering
Het Theresialyceum biedt verschillende mogelijkheden (deelname AOS, PLG, intervisie, scholing, etc.) voor verdere ontwikkeling. In een persoonlijk ontwikkelplan zet elke docent een eigen traject uit en vervult zo een voorbeeldfunctie voor de leerling in ‘een leven lang leren’.

Coaches
In het persoonlijk ontwikkelingstraject van de (nieuwe) docent vervullen de schoolcoaches een belangrijke rol. In het eerste jaar organiseren ze zes intervisiebijeenkomsten. In het tweede jaar neemt de docent deel aan de videoclub of een andere vorm van intervisie. Beide activiteiten hebben als doel de vergroting van de professionele ontwikkeling van de docent. Door zelfkennis, zelfreflectie, samenwerking en zelfsturing krijgt de docent meer tools om zijn/haar docentschap te verdiepen en te versterken. Tijdens de intervisiebijeenkomsten komen verschillende werkvormen aan de orde. Dit kan een casusbespreking zijn, maar ook een thema of onderwerp dat door de groep wordt aangedragen.

Tijdens de videoclubbijeenkomsten staan de lesfragmenten die de deelnemers zelf hebben opgenomen centraal. Uitgangspunt bij de lesopnames is een leervraag die de deelnemers vooraf formuleren en die tijdens het jaar wordt verdiept.

Daarnaast kan iedere docent deelnemen aan een individueel coachingstraject dat begeleid wordt door een van de coaches. De coaches hebben geen rol in het beoordelingstraject van de school. Alle informatie in het coachingstraject is volstrekt vertrouwelijk.

Voor docenten die gedurende het schooljaar starten op het Theresialyceum wordt een aangepast programma opgesteld. Dit geldt ook voor nieuwe collega’s in de functiegroep Onderwijs Ondersteunend Personeel.

 

 Popup livestream