Huiswerkbegeleiding | bijles

SST…. Samen Studeren op het Theresia

Studeren onder begeleiding in het Open Leercentrum. De leerling krijgt bovendien hulp met het maken van een haalbare en realistische planning.

Voor alle leerlingen is er gelegenheid om te studeren met begeleiding in de rustige omgeving van het Open Leercentrum. Er kan worden gekozen voor maandag, dinsdag, woensdag en/of donderdag tijdens het 8e en/of 9e lesuur (van 14.35u tot 15.20u en van 15.20u tot 16.05u).

In deze prikkelarme omgeving krijgt de leerling hulp bij het maken van een haalbare, realistische planning. De begeleider ziet erop toe dat de leerling aan het werk blijft. De aanwezigheid wordt geregistreerd in Magister. Ouders krijgen bericht bij afwezigheid.

SST wordt kosteloos aangeboden.

Inschrijven kan door een email te sturen naar: tl-sst@theresialyceum.nl

In verband met sporttraining, muziekles etc. is het natuurlijk ook mogelijk om voor een deel van het aanbod te opteren. En eventueel kan gekozen worden voor SST vanaf het 7e lesuur (van 13.50u tot 14.35u), wanneer dat beter aansluit bij de lessen.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op via email: tl-sst@theresialyceum.nl of telefonisch via 013 467 3738.

SST… Extra

Bijles door een geschikte bovenbouw leerling. De school brengt vraag en aanbod bij elkaar op het gebied van individuele bijles.

Als een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning voor een of meer vakken, dan bestaat de mogelijkheid voor betaalde bijlessen door een geschikte medeleerling, een zogenaamde tutor. De tutor staat voor een betreffend vak minimaal een zeven gemiddeld en heeft een referentie van de vakdocent.

Na ontvangst van de aanvraag, kijkt de school of er een match gemaakt kan worden tussen vraag en aanbod en brengt, als dit het geval is, leerling en tutor met elkaar in contact. Samen wordt dan gekeken naar een geschikt moment voor de bijles. De locatie zal veelal in het Open Leercentrum of een aangrenzend lokaal plaatsvinden.

De kosten van een uur bijles bedragen € 5,00. Betaling vindt plaats zonder tussenkomst van de school en wordt rechtstreeks tussen leerling en tutor afgehandeld.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met dhr. E. Krischer via tl-sst@theresialyceum.nl of telefonisch via 013-467 3738

 

Top Tutors

Het Theresialyceum heeft een samenwerking met TopTutors. Deze organisatie heeft het doel om kwalitatief goede begeleiding, in de vorm van individuele bijles voor alle leerlingen beschikbaar te maken. Wat zo speciaal is aan TopTutors, is dat de bijles veelal wordt gegeven door (oud-)leerlingen van de school. Deze scholieren of studenten zijn bekend met de school, de docenten en de gebruikte boeken en geven allemaal bijles in hun eigen interessegebied.

TopTutors is een landelijke organisatie, die inmiddels samenwerkt met ruim 70 middelbare scholen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ze de meest geschikte tutoren kan bereiken om bijles te geven. Zo kan ook uw kind profiteren van dit netwerk.

Bijlessen kosten 22,50 euro per klokuur en naast een eenmalige bijdrage van 15,00 euro aan administratiekosten per schooljaar, zit u niet vast aan pakketten en/of abonnementen, zodat u alleen betaalt voor de bijlessen die daadwerkelijk zijn afgenomen.

Elke lokale afdeling wordt geleid door een zogenaamde “Managing Tutor”. Dit is de persoon waar u als ouder of leerling terecht kunt met algemene vragen of verzoeken over de bijlessen. Op deze manier zorgt TopTutors voor een persoonlijke aanpak van uw bijlesbehoefte. Voor  het Theresialyceum is Bilge Yazki de Managing Tutor. Email: bilge.yazki@toptutors.nl

Voor meer informatie gaat u naar www.toptutors.nl/ik-wil-bijles. Direct aanmelden kan via het online inschrijfformulier, waarbij u locatie Tilburg (Theresialyceum) selecteert.

 Popup livestream