Huiswerkbegeleiding | bijles

SST…. Samen Studeren op het Theresia

Voor leerlingen van onderbouw en de bovenbouw is er gelegenheid om in de rustige setting van het OLC met een optimaal studieklimaat, zonder afleiding en onder toezicht van iemand van school huiswerk te maken en te studeren.

Er kan middels onderstaand digitaal formulier ingeschreven worden op:

  • maandag, dinsdag, woensdag en/of donderdag 8e en 9e uur.

Per middagsessie rekenen we hiervoor € 4,00. Dit tarief maakt het kostendekkend, we hebben geen winstoogmerk. In verband met sporttraining, muziekles etc. is het natuurlijk ook mogelijk om maar voor een deel van het aanbod te opteren. Verder kunnen de leerlingen gebruik maken van alle faciliteiten die het OLC biedt. De aanwezigheid wordt geregistreerd en ouders krijgen bericht bij afwezigheid.

De huiswerkbegeleiding wordt gecoördineerd door mevrouw Jolanda Schapendonk; voor aanvraag afwijkende tijden of andere vragen kunt u bij haar terecht.

ouderbrief 19/20

Aanmelden SST...

  • U kunt een of meer middagen kiezen.

SST… Extra

Als een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning voor een of meer vakken, dan bestaat de mogelijkheid voor (betaalde) bijlessen door een geschikte medeleerling, een zogenaamde tutor. Via onderstaand formulier kan dit worden aangevraagd.

Na ontvangst van de aanvraag, kijkt de school of er een match gemaakt kan worden tussen vraag en aanbod en brengt, als dit het geval is, leerling en tutor met elkaar in contact. Samen wordt dan gekeken naar een geschikt moment voor de bijles en of hiervoor eventueel een ruimte in de school beschikbaar is.

De kosten van een uur bijles bedragen 5,00 euro. Betaling vindt plaats zonder tussenkomst van de school en wordt rechtstreeks tussen leerling en tutor afgehandeld.

SST-extra wordt gecoördineerd door mevrouw Jolanda Schapendonk; voor aanvullende informatie kan contact met haar worden opgenomen.

ouderbrief 19/20

Aanmelden SST Extra

  • Kies een of meer vakken.

Top Tutors

TopTutors is een bureau dat bijlessen verzorgt. Deze bijlessen worden gegeven door oud-leerlingen van het
Theresialyceum. De bijlessen vinden plaats op een externe locatie dan wel op maandag/woensdag/donderdagen het 8e en/of 9e uur op school.  De kosten zijn € 17,50 per uur.

  • Voor meer algemene informatie en inschrijven voor bijles zie www.toptutors.nl
  • Voor verdere vragen kunnen ouders/leerlingen terecht bij de lokale coördinator (Managing Tutor) van het Theresialyceum, mw. Evy Ligtvoet via e-mail: evyligtvoet@toptutors.nl