Huiswerkbegeleiding | bijles

SST…. Samen Studeren op het Theresia

Studeren onder begeleiding in het Open Leercentrum. De leerling krijgt bovendien hulp met het maken van een haalbare en realistische planning.

Voor alle leerlingen is er gelegenheid om te studeren met begeleiding in de rustige omgeving van het Open Leercentrum. Er kan worden gekozen voor maandag(en), dinsdag(en), woensdag(en) en/of donderdag(en) tijdens het 8e en/of 9e lesuur (van 15u10 tot 16u00 en van 16u00 tot 16u50). In deze prikkelarme omgeving krijgen de leerlingen hulp bij het maken van een haalbare, realistische planning. De begeleider ziet erop toe dat de leerling aan het werk blijft. De aanwezigheid wordt geregistreerd in Magister. Ouders krijgen bericht bij afwezigheid.

SST wordt kosteloos aangeboden.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar tl-sst@theresialyceum.nl

In verband met sporttraining, muziekles etc. is het natuurlijk ook mogelijk om voor een deel van het aanbod te opteren. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact via de mail: tl-sst@theresialyceum.nl of telefonisch via 013 467 3738.

SST… Extra

Bijles door een geschikte bovenbouwleerling. De school brengt vraag en aanbod bij elkaar op het gebied van individuele bijles.

Als een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning voor een of meer vakken, dan bestaat de mogelijkheid voor betaalde bijlessen door een geschikte medeleerling, een zogenaamde tutor. De tutor staat voor een betreffend vak minimaal een zeven gemiddeld en heeft een referentie van de vakdocent.

Na ontvangst van de aanvraag, kijkt de school of er een match gemaakt kan worden tussen vraag en aanbod en brengt, als dit het geval is, leerling en tutor met elkaar in contact. Samen wordt dan gekeken naar een geschikt moment voor de bijles. De locatie zal veelal in het Open Leercentrum of een aangrenzend lokaal plaatsvinden.

De kosten van een uur bijles bedragen € 5,00. Betaling vindt plaats zonder tussenkomst van de school en wordt rechtstreeks tussen leerling en tutor afgehandeld.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met dhr. E. Krischer via

tl-sst@theresialyceum.nl of telefonisch via 013-467 3738

U kunt uw zoon of dochter opgeven via onderstaand inschrijfformulier.

Aanmelden SST Extra

  • Kies een of meer vakken.

Top Tutors

  • Dit externe bureau regelt vakinhoudelijke bijlessen die worden verzorgd door oud-leerlingen van het Theresialyceum.Het unieke van dit bureau is dat de bijles wordt gegeven door oud-leerlingen van het Theresialyceum. Zij kennen de docenten en manier van lesgeven waardoor de bijles meer gericht gegeven kan worden.

    De bijlessen vinden plaats op een externe locatie dan wel op school. De kosten zijn € 17,50 per uur.

    • Voor meer algemene informatie en inschrijven voor bijles zie toptutors.nl
    • Voor verdere vragen kunnen ouders/leerlingen terecht bij de lokale coördinator (Managing Tutor) van het Theresialyceum, mw. Evy Ligtvoet via e-mail: evyligtvoet@toptutors.nl

 Popup livestream