Traject op Maat (TOM)

Het Traject op Maat is een programma dat wordt aangeboden aan (hoog)begaafde leerlingen. Het biedt hen een extra, stimulerend aanbod, buiten de reguliere vakken om. Leerlingen zitten op het Theresialyceum in heterogene klassen, we plaatsen de (hoog)begaafde leerling dus niet in een afzonderlijke groep. Zodra een leerling mag meedoen met Traject op Maat, betekent dit dat deze leerling van bepaalde lessen vrijstelling kan krijgen om een eigen programma te volgen.Werken aan een onderdeel van Traject Op Maat komt in plaats van lestijd die andere leerlingen wel nodig hebben om zich de stof eigen te maken. In de praktijk is dit Traject op Maat-programma enerzijds gericht op leerlingen die snel van begrip zijn, weinig instructie nodig hebben en meer leerstof aankunnen dan normaal. Anderzijds is er naast de reguliere lessen begeleiding voor leerlingen die vanwege hun begaafdheid dreigen vast te lopen in het onderwijs.

Voor wie 
• Leerlingen die tijdens hun studie laten zien dat ze meer aankunnen dan het standaard aanbod en dat ook willen.
• Leerlingen die meer kunnen en willen.

Het Traject Op Maat stoelt in de praktijk op twee pijlers
• Eigen project (zelfsturend). Individueel of gezamenlijk
• Coaching: individueel of in groepen

Kaders en afspraken
• Aanwezigheid in reguliere lessen
• Bijhouden van schoolwerk
• Maken van toetsen
• Werken in projectlokaal of eventueel het OLC
• Verantwoordelijk voor contacten met mentor en docent
• Werken naar een afronding
• Deelname aan TOM-festival
• Testimonium-vermelding

TOM-Festival
Het TOM-Festival is de jaarlijkse afsluitende bijeenkomst in juni waarbij het gaat om presenteren, inspireren en motiveren. Alle TOM-leerlingen worden verwacht om samen de opbrengsten van het jaar te delen. Natuurlijk zijn andere belangstellenden ook welkom.

 Popup livestream