Traject op Maat (TOM)

Het Traject op Maat is een programma dat wordt aangeboden aan (hoog)begaafde leerlingen. Bij TOM gaan we uit van een holistisch mensbeeld. Niet het label (hoog)begaafdheid staat centraal, maar de ontwikkeling (cognitief, sociaal en emotioneel) van jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel.

De leerlingen zitten op het Theresialyceum in heterogene klassen. We plaatsen de (hoog)begaafde leerling dus niet in een afzonderlijke groep.

Het TOM-programma is niet alleen gericht op leerlingen die snel van begrip zijn, weinig instructie nodig hebben en meer leerstof aankunnen dan normaal, maar ook op leerlingen die extra begeleiding nodig hebben omdat ze vanwege hun begaafdheid dreigen vast te lopen in het onderwijs. Als TOM passend blijkt voor een leerling, betekent dit dat deze leerling deel mag nemen aan alle activiteiten die TOM aanbiedt.

Werken aan een onderdeel van TOM komt, waar mogelijk, in plaats van lestijd die andere leerlingen wel nodig hebben om zich de stof eigen te maken. Het programma van TOM is gebaseerd op de drie onderstaande pijlers. Onder de buttons rechts vindt u meer informatie over deze pijlers.

 Popup livestream