TOM-commissie

De TOM-commissie bestaat uit een coördinator, commissieleden en de conrector onderwijs. Voor algemene vragen en informatie over TOM kunt u het beste contact opnemen met de coördinator.

Deaborah Roothaert

coördinator TOM


Karen Wiegmink

TOM-commissielid


Tina Leyds

TOM-commissielid


Math Nijsten

TOM-commissielid


Guy Leijtens

TOM-commissielid


Marlies Barthel

concrector onderwijs en portefeuillehouder TOM


Irene Wolters

TOM-commissielid


Roel van Caulil

TOM-commisielid


Nicky van Gulik

TOM-commissielid