Werken bij het Theresialyceum

Algemeen
Het Theresialyceum is een degelijke én dynamische school met een open karakter, waar sterk leerlinggericht wordt gewerkt. We zijn een leef- en leergemeenschap voor al onze leerlingen en ons personeel met een goede, hechte sfeer. De school heeft meer dan 1200 leerlingen en 130 medewerkers. We zetten stevig in op ontwikkeling van talenten van leerlingen en docenten en zijn zowel Begaafheidsprofielschool als Cultuurprofielschool. De ontwikkeling tot een zelfredzame burger is de rode draad in ons onderwijsconcept. De komende jaren gaat extra aandacht naar kunst & cultuur, taal &communicatie, natuur & technologie en wordt er met name in projecten vakoverstijgend gewerkt (inhoudelijke samenhang). Daarnaast zien wij het als opdracht om onze leerlingen te vormen tot volwaardige burgers met een flinke bagage aan zelfstandigheid, reflecterend vermogen en maatschappelijke en culturele inzichten. Respectvol omgaan met elkaar is de basis voor een goed, plezierig en veilig werk- en leerklimaat.

De docenten werken in jaarlaagteams, die aangestuurd worden door een afdelingsleider. Zo kunnen we erg leerlinggericht werken. Het team bespreekt en organiseert jaarlaagbrede activiteiten en is verantwoordelijk voor de leerlingen uit een bepaalde jaarlaag. Daarnaast is elke docent lid van een sectie. Hoofddoel van een sectie is de doorgaande leerlijn te bewaken en zorg te dragen voor vakinhoudelijke afstemming. Voor sectieoverleg is ruimte gemaakt in het lesrooster. Dit maakt regelmatig overleg praktisch ook mogelijk. Ook het onderwijsondersteunend personeel werkt in teams. Al het personeel heeft zo een ‘thuisbasis’ in de school.

Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid op het Theresialyceum neemt de talenten, wensen en ambities van de medewerkers als uitgangspunt voor de kwaliteit van de organisatie. Deze talenten, wensen en ambities worden gekend, gestimuleerd, ontwikkeld en benut in alle fasen van de loopbaan.

Wie zoeken wij
Wij zijn altijd op zoek naar collega’s die leerlingen kunnen stimuleren in hun talenten of naar collega’s die via een management- of ondersteunende functie een bijdrage leveren aan het goed laten draaien van onze schoolorganisatie. Wij zijn ambitieus en dat vragen we ook van onze nieuwe collega’s. Bij de opbouw van haar personeelsbestand streeft de school naar een evenwichtige personeelsopbouw in sekse, leeftijd en omvang dienstverband.

Docenten

In aanvulling op de specifieke kenmerken die zijn genoemd bij de vacature(s) zijn wij op zoek naar docenten, die hun kennis willen delen met leerlingen en collega’s en die:

  • bereid zijn samen te werken aan de verdere opbouw van de school
  • een uitstekende vakmatige beheersing hebben
  • een vakoverstijgende focus hebben
  • een rol willen spelen in de begeleiding van leerlingen
  • de kansen willen benutten van een krachtige ICT leeromgeving
  • een inspirerende doceerstijl hebben en zo in staat zijn onze leerlingen te boeien en uit te dagen
  • hun eigen talenten verder willen ontwikkelen
  • bereid zijn te reflecteren op hun eigen handelen en verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen loopbaan

Ons docententeam willen we bovendien graag versterken met excellente collega’s die aantoonbare  ervaring hebben op een van onderstaande terreinen: gedifferentieerd werken in de klas, hoogbegaafdheid, internationalisering en kunst & cultuur.

Ondersteunende en managementfuncties
Naast docentenfuncties kent het Theresialyceum ook diverse ondersteunende en managementfuncties. Ook voor deze functies zoeken wij collega’s met ambitie die bereid zijn samen te werken aan de verdere opbouw van de school. Daarnaast beschikt u over bij de individuele functie passende kennis, gedrag en vaardigheden, zelfreflecterend vermogen en bent u bereid uw eigen talenten verder te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen loopbaan.

Wat bieden wij
Wij bieden een professionele, plezierige werkomgeving met uitstekende doorgroeimogelijkheden (differentiatie op basis van kwaliteit). Alle nieuwe collega’s worden gedurende hun eerste schooljaar intensief begeleid in een begeleidings- en beoordelingstraject. Regelmatige gesprekken met de leidinggevende, lesbezoeken van collega’s, intervisie en evaluaties door leerlingen zijn onderdeel van dit traject.

Arbeidsvoorwaarden

De school maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De vereniging kent een eigen CAO. Deze CAO OMO onderscheidt zich van de gangbare arbeidsvoorwaarden binnen het voortgezet onderwijs en biedt OMO-docenten unieke en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en kaders voor loopbaanbeleid.

Zie voor meer informatie: www.omo.nl.

 Popup livestream