Gymnasium

Wijk, werk, economie, acteur, dokter, president, kasteel, vest, cultuur en rector. Niet iedereen weet dat deze woorden uit het Grieks of Latijn afkomstig zijn en weinig mensen staan er wel eens bij stil dat deze woorden ergens vandaan moeten komen. Ook al merken we het niet, we horen of zien bijna dagelijks wel iets dat te maken heeft met de Griekse en/of Latijnse taal en cultuur. Wie het gymnasium volgt komt daardoor meer te weten over de basis van onze eigen taal en cultuur. Een interessante en nuttige zoektocht.

Waarom kiezen voor het gymnasium
Het gymnasium is niet de gemakkelijkste richting: de leerlingen die voor het gymnasium kiezen, zijn vaak op zoek naar een extra uitdaging en ze vinden dat de vakken Latijn en Grieks bijdragen aan hun eigen ontwikkeling. Uiteraard vinden ze de vakken ook gewoon leuk.

Bij klassieke talen trainen leerlingen zichzelf om problemen op te lossen. Het goed vertalen van een Griekse of Latijnse zin kan een flinke puzzel zijn; dat vergt en ontwikkelt analytische vaardigheden en doorzettingsvermogen. Leerlingen leren de basis van onze eigen hedendaagse cultuur kennen en vanuit verschillende perspectieven redeneren: hoe verhouden de opvattingen in de oudheid zich tot elkaar en tot de opvattingen van nu.

Hoewel Latijn en Grieks voor geen enkele vervolgstudie verplicht zijn, kunnen deze vakken een uitstekende aanvulling vormen bij praktisch elke universitaire studie: talen, rechten, geneeskunde, biologie etc. Bovendien kunnen ze hun bijdrage leveren aan een brede algemene ontwikkeling.

Hoe ziet het gymnasium er uit
Op het gymnasium krijgen de leerlingen vanaf het tweede leerjaar dezelfde vakken als de andere leerlingen, maar ook Latijn en Grieks. Vanaf het derde leerjaar mogen deze leerlingen kiezen of ze met beide talen door willen gaan, of met een van beide talen. Een derdeklasser kan dus nog steeds een gymnasiumdiploma krijgen met alleen het vak Grieks, als hij/zij dit ook in de bovenbouw blijft volgen.

De kennis van de cultuur is belangrijk om de teksten die gelezen worden beter te kunnen begrijpen. Daarom krijgen de leerlingen in de bovenbouw Griekse taal en cultuur (GTC) en/of Latijnse taal en cultuur (LTC).

Buiten de gewone lessen Latijn, Grieks, GTC en LTC zijn er in elk leerjaar speciale gymnasiumactiviteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende excursies en de Gymnasiumdag voor gymnasiumleerlingen van klas 2, 3, 4, 5 en 6.

Ik wil graag biologie gaan studeren. Kennis van Latijn en Grieks zal me helpen biologische termen en begrippen sneller te begrijpen.

 Popup livestream