Coaching

Alle leerlingen bouwen vanaf de eerste schooldag contact op met hun mentor; gaat het goed, heeft de leerling ergens behoefte aan, loopt het even iets minder. Is er een probleem dat de zorg van de mentor overstijgt dan wordt de leerling besproken in het zorgoverleg. Bij dit overleg is ook de TOM-coördinator aanwezig. Mocht de oorzaak van het probleem liggen in het omgaan met hoogbegaafdheid dan is begeleiding vanuit de TOM-commissie mogelijk. Afhankelijk van de hulpvraag is dat individuele begeleiding of groepscoaching (tijdens de reguliere lessen). De TOM-commissie bestaat uit verschillende talentbegeleiders die geschoold zijn in het begeleiden van hoogbegaafden (via Echa of Novilo).

Individuele coaching
De hulpvraag wordt geformuleerd door of met de leerling. Ouders, mentor of jaarlaagbegeleider kunnen helpen bij het opstellen hiervan. De leerling wordt op deze manier eigenaar van het proces en dat blijft zo tijdens het coachingsproces. Hulpvragen zijn erg persoonlijk en kunnen voor iedereen verschillen. Soms verandert de hulpvraag tijdens het coachingsproces, doordat er een nieuw inzicht is ontstaan. Belangrijk is een regelmatige check met de toegewezen coach: welke ontwikkeling is er, werken we nog aan het juiste doel?
Van leerlingen verwachten wij dat ze echt betrokken zijn bij hun eigen proces en hierin zelf hun richting bepalen; alleen dan heeft individuele coaching zin. De coach heeft hierin een begeleidende rol.

 

 Popup livestream