Coaching

Alle leerlingen bouwen vanaf de eerste schooldag contact op met hun mentor; gaat het goed, heeft de leerling ergens behoefte aan, loopt het even iets minder. Is er een probleem dat de zorg van de mentor overstijgt dan wordt de leerling besproken in het zorgoverleg. Bij dit overleg is ook de TOM-coördinator aanwezig. Mocht de oorzaak van het probleem liggen in het omgaan met hoogbegaafdheid dan is begeleiding vanuit de TOM-commissie mogelijk. Afhankelijk van de hulpvraag is dat individuele begeleiding of groepscoaching (tijdens de reguliere lessen). De TOM-commissie bestaat uit verschillende talentbegeleiders die geschoold zijn in het begeleiden van hoogbegaafden (via Echa of Novilo).

Groepscoaching
De groepscoaching is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen die lange tijd zonder veel inzet prima prestaties leverden, maar inmiddels aan het vastlopen zijn. De groepscoaching bestaat voor een deel uit psycho-educatie. In de bijeenkomsten wordt onder meer gesproken over de ontwikkeling van executieve functies, de negatieve gevolgen van perfectionisme of het ontbreken van inzet vanwege een fixed mindset. Daarnaast werken leerlingen aan het verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren, het vergroten van hun motivatie en onderzoeken ze welke vaardigheden bij hen nog ontbreken of beter ontwikkeld kunnen worden. Tijdens de groepscoaching werken leerlingen aan opdrachten uit een eigen werkboek. Na (of soms ook tijdens) de bijeenkomsten kunnen leerlingen een hulpvraag formuleren en kan, als dat gewenst is, overgegaan worden op individuele coaching.

Individuele coaching
De hulpvraag wordt geformuleerd door of met de leerling. Ouders, mentor of jaarlaagbegeleider kunnen helpen bij het opstellen hiervan. De leerling wordt op deze manier eigenaar van het proces en dat blijft zo tijdens het coachingsproces. Hulpvragen zijn erg persoonlijk en kunnen voor iedereen verschillen. Soms verandert de hulpvraag tijdens het coachingsproces, doordat er een nieuw inzicht is ontstaan. Belangrijk is een regelmatige check met de toegewezen coach: welke ontwikkeling is er, werken we nog aan het juiste doel?
Van leerlingen verwachten wij dat ze echt betrokken zijn bij hun eigen proces en hierin zelf hun richting bepalen; alleen dan heeft individuele coaching zin. De coach heeft hierin een begeleidende rol.

Voor ouders van TOM-leerlingen: cursus over onderpresteren
“Als ouder doe je je uiterste best om je kind al het goede mee te geven, maar ergens in de ontwikkeling van het kind lijkt er iets te gaan haperen. Uw kind heeft een hoge intelligentie en leek een veelbelovende carrière tegemoet te gaan. En daar is dan ineens de eerste tegenvallende prestatie op school. En daarna volgen er meer. Het kind lijkt niet goed te kunnen leren of toont geen inzet en alle voordelen die u en niet te vergeten uw kind ervaren hebben, slaan om in vele vergeefse pogingen om de schoolse ontwikkeling weer vlot te trekken. Dat leidt tot verdere teleurstelling.”

Wij bieden ouders die hiermee geconfronteerd worden en deze situatie willen veranderen een cursus over onderpresteren aan. In deze cursus proberen we inzicht te geven in de ontwikkeling van het hoogebegaafde kind. We willen aangeven welke valkuilen er zijn bij een hoge intelligentie. Daarnaast komen alle goed bedoelde intervanties aan de orde en proberen we een handreiking te geven om de problemen succesvoller het hoofd te bieden. We adviseren beide ouders/verzorgers hieraan deel te nemen.

 Popup livestream