Examenreglementen | PTA’s

Examenreglementen | PTA’s

Update 3 juni 2020:  Voor de leerlingen van 4h, v4 en 5v:  Via deze link vind je de voorgestelde PTA aanpassingen die zijn goedgekeurd door MR. In de hieronder genoemde PTA’s zijn deze wijzingen niet aangebracht. Zodra de MR de nieuwe PTA’s voor schooljaar 2020-2021 heeft goedgekeurd zullen alle PTA’s (de nieuwe en alle gewijzigde PTA’s) hieronder worden gepubliceerd (uiterlijk voor 1 oktober 2020).

Examenreglement

Examenreglement

Voor de slaag- en zakregeling verwijzen wij je naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens