Examenreglementen | PTA’s

Examenreglementen | PTA’s

De definitieve PTA’s en examenreglementen worden uiterlijk 1 oktober op deze pagina gepubliceerd.

6vwo

Cohort 2016 | vwo 2016-2019

evt. wijzigingen worden uiterlijk 1 oktober gepubliceerd.

examenreglement cohort 2016 

pta 6vwo cohort 2016-2019

5vwo en 5havo

Cohort 2017 | vwo 2017-2020 | havo 2017-2019

evt. wijzigingen worden uiterlijk 1 oktober gepubliceerd.

examenreglement cohort 2017

pta 5vwo cohort 2017-2020

pta 5havo cohort 2017-2019

4vwo en 4havo

Cohort 2018| vwo 2018-2021 | havo 2018-2020

examenreglement cohort 2018

pta 4vwo cohort 2018-2021

pta  4havo cohort 2018-2020

Voor de slaag- en zakregeling verwijzen wij je naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens