Brugklas 3

Het studieprogramma van het laatste jaar van de driejarige brugperiode kent dezelfde opzet als dat van het tweede jaar. Leerlingen krijgen de kans om te laten zien wat ze nog meer kunnen door extra vakken te kiezen

 • Latijn *)
 • Grieks *)
 • Spaans
 • Chinees

*) Leerlingen die een keuze maken voor de 3havo-stroom kunnen de vakken Latijn en Grieks niet kiezen.

Naast de extra vakken bieden wij in klas 3 ook een aantal modules aan:

 • informatiekunde
 • bètawetenschappen
 • hedendaagse muziekstromingen
 • Delf Junior
 • filosofie

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen dit krijgen voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast is er ook nog een versterkingsmodule leesvaardigheid (tekst) ter ondersteuning van moderne vreemde talen. Om leerlingen ook hier zoveel mogelijk in hun wensen en capaciteiten tegemoet te komen, is er  een aantal pakketten samengesteld waaruit leerlingen een keuze maken.

De leerling die pakket A, B of C kiest, houdt de keuze open tussen havo, atheneum en gymnasium. Het advies is om een van deze pakketten alleen te kiezen wanneer de leerling bij de overgang van klas 2 naar klas 3 voor de klassieke taal een voldoende heeft gehaald. In de pakketten A, B en D3 blijft er geen ruimte over om aan andere verdiepingsmodules deel te nemen.
De leerling die pakket C of D kiest houdt de keuze open tussen havo en atheneum. De optie voor gymnasium komt hiermee te vervallen. In pakket C is het mogelijk om naast een vak ook nog verbeter- of verdiepingsmodule te kiezen.

Latijn en Grieks
 • 2,75 uur Latijn en
 • 2 uur Grieks

 

 

Latijn of Grieks + 1 extra vak 
B1
 • 2,75 uur Latijn en 2 uur Spaans
 • 2,75 uur Latijn en 2 uur Chinees
B2
 • 2  uur Grieks en 2 uur Spaans
 • 2 uur Grieks en 2 uur Chinees
Latijn of Grieks en maximaal 1 module per periode
 • 2,75 uur Latijn of
 • 2 uur Grieks
 • en maximaal 1 module per periode
Spaans en/of Chinees
Maximaal 2 vakken te kiezen
D1 
 • 2 uur Spaans
 • en maximaal 1 module periode
D2  
 • 2 uur Chinees
 • en maximaal 1 module per periode
D3
 • 2 uur Spaans  en/of
 • 2 uur Chinees

Opmerkingen:

 • De school brengt advies uit over welk pakket de leerling naar het oordeel van de docenten het best kan kiezen. (Als de leerling bevorderd kan worden, beslissen de ouders en de leerling zelf welk pakket hij kiest.)
 • Alleen de leerling die in de tweede klas Latijn en Grieks heeft gevolgd, kan kiezen uit de pakketten A, B of C.  Mocht een leerling gedurende het derde leerjaar kiezen voor de havo-stroom, dan is de leerling verplicht om ook te stoppen met het extra vak Latijn en/of Grieks
 • Als een leerling Spaans wil volgen in de derde klas, kan dat alleen als hij dat vak ook in de tweede klas gevolgd heeft.
 • Eenmaal gekozen blijft voor het hele jaar gekozen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een leerling, nadat de docentenvergadering toestemming heeft gegeven, stoppen met een extra vak en daarvoor in de plaats een module volgen.
 • In brugjaar 3 volgen de leerlingen het vak muziek of beeldende vorming. De keuze hiervoor wordt in brugjaar 2 gemaakt. Mocht een leerling in de bovenbouw het vak beeldend of muziek willen kiezen, dan moet de leerling dit vak gevolgd hebben in klas 3.
-onderdeel schoolgids 18/19-