Leerjaar 3: Brugklas 3 of 3Havo-klas

Aan het eind van brugklas 2 maken leerlingen:

 • of de keus voor brugklas 3 en het verlengen van de brugperiode om de keus voor havo of vwo verder uit te stellen (les op vwo-niveau);
 • of de keus voor de 3havo-klas als al zeker is dat in de bovenbouw voor havo wordt gekozen (les op havo-niveau).

Naast de reguliere vakken kunnen de brugklas 3-leerlingen dit schooljaar kiezen uit extra vakken voor een heel schooljaar.

 • Latijn 
 • Grieks 
 • Chinees 
 • Spaans

De 3havo-leerlingen kunnen als extra vak alleen het vak Spaans  kiezen.

Voor zowel de brugklas 3-leerlingen als de 3havo-leerlingen is er moduleaanbod. 

 • informatiekunde
 • hedendaagse muziekstromingen
 • techniek
 • filosofie
 • meditatie
 • studievaardigheden

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen dit krijgen voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Daarnaast is er ook nog een versterkingsmodule leesvaardigheid (tekst) ter ondersteuning van moderne vreemde talen. Om leerlingen ook hier zoveel mogelijk in hun wensen en capaciteiten tegemoet te komen, is er  een aantal pakketten samengesteld waaruit leerlingen een keuze maken.

.

Latijn en Grieks
 • 2,75 uur Latijn en
 • 2 uur Grieks
 • wanneer voor Latijn en Grieks gekozen wordt valt 1 uur Latijn of Grieks samen met een ander vak

 

Latijn of Grieks 
 • 2,75 uur Latijn of
 • 2 uur Grieks
 • wanneer voor Latijn of Grieks wordt gekozen valt 1 uur Latijn of Grieks samen met een ander vak
Extra vak zonder Latijn of Grieks (kies maximaal voor 2 uur vakken)
 • 2 uur Spaans of (Spaans kan door Havo-lln gekozen worden na positief advies van de vergadering.)
 • 2 uur Chinees
Module(s) zonder extra vak (kies maximaal voor 2 uur modules)
 • 2 uur techniek
 • 0,75 uur informatiekunde
 • 0,75  uur hedendaagse muziekstromingen
 • 1/2 uur filosofie (2 roosterblokken, 1 uur)
Geen extra vakken en/of modules
 • Geen extra vakken en geen modules. Maximale mogelijkheid tot het volgen van verbeterlessen.
Er moet ook een keus gemaakt worden tussen de vakken Beeldende Vorming of Muziek

Opmerkingen:

 • De school brengt advies uit over welk pakket de leerling naar het oordeel van de docenten het best kan kiezen. (Als de leerling bevorderd kan worden, beslissen de ouders en de leerling zelf welk pakket hij kiest.)
 • Alleen de leerling die in de tweede klas Latijn en/of Grieks heeft gevolgd, kan kiezen uit de pakketten A of B. Mocht een leerling gedurende het derde leerjaar kiezen voor de havo-stroom, dan is de leerling verplicht om ook te stoppen met het extra vak Latijn en/of Grieks
 • De leerling die pakket C, D of E kiest houdt de keuze open tussen havo en atheneum, maar voor hen komt de optie gymnasium te vervallen.
 • Als een leerling Spaans of Chinees wil volgen in de derde klas, kan dat alleen als hij dat vak ook in de tweede klas gevolgd heeft.
 • Eenmaal gekozen blijft voor het hele jaar gekozen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een leerling, nadat de docentenvergadering toestemming heeft gegeven, stoppen met een extra vak en daarvoor in de plaats een module volgen.
 • In klas 3 volgen de leerlingen het vak muziek of beeldende vorming. De keuze hiervoor wordt in brugjaar 2 gemaakt. Mocht een leerling in de bovenbouw het vak beeldend of muziek willen kiezen, dan moet de leerling dit vak gevolgd hebben in klas 3.

 

 

-onderdeel schoolgids 20/21-

 Popup livestream