Leerjaar 3: Brugklas 3 of  3Havo-klas

Aan het eind van brugklas 2 maken leerlingen:

 • of de keus voor brugklas 3 en daarmee het verlengen van de brugperiode om de keus voor havo of vwo verder uit te stellen (les op havo/vwo-niveau);
 • of de keus voor de 3havo-klas als al zeker is dat in de bovenbouw voor havo wordt gekozen (les op havo-niveau)

Naast de reguliere vakken kunnen de brugklas 3-leerlingen dit schooljaar kiezen uit de volgende extra vakken voor een heel schooljaar.

 • Latijn
 • Grieks
 • Spaans
 • Chinees

De 3havo-leerlingen kunnen als extra vak enkel het vak Spaans kiezen.

Daarnaast wordt er voor alle geïnteresseerde leerlingen, dus de brugklas 3 en de 3havo-leerlingen, nog een aantal modules verzorgd:

 • informatiekunde
 • hedendaagse muziekstromen
 • techniek
 • filosofie

Verder wordt extra ondersteuning geboden:

 • studievaardigheden
 • verbetermodules: voor verschillende vakken zijn verbetermodules, ook is er een remediërend traject die nog in ontwikkeling is.

Opmerkingen

 1. Als een leerling een extra vak wil volgen in leerjaar 3 kan dat alleen als dat vak ook in leerjaar 2 gevolgd is.
 2. Latijn en Grieks zijn voor het gymnasium potentiële eindexamenvakken.
 3. De keuze voor extra vakken geldt voor het gehele schooljaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een leerling stoppen met een extra vak.
 4. Het vak Spaans en Chinees is een startvak in de tweede klas en kan meegenomen worden naar de derde klas. Spaans is geen potentieel examenvak; het kan in de bovenbouw wel afgesloten worden met een certificaat.
 5. De modules gelden voor een periode en kunnen per periode gestart en gestopt worden.
 6. In klas 3 volgen de leerlingen het vak muziek of beeldende vorming. Mocht een leerling in de bovenbouw het vak beeldende vorming of muziek willen kiezen, dan moet de leerling dit vak gevolgd hebben in klas 3.

 

 

 Popup livestream