Leerjaar 2: Brugklas 2 of  2Havo-klas

Aan het eind van brugklas 1 maken leerlingen:

 • of de keus voor brugklas 2 en daarmee het verlengen van de brugperiode om de keus voor havo of vwo verder uit te stellen (les op havo/vwo-niveau);
 • of de keus voor de 2havo-klas als al zeker is dat in de bovenbouw voor havo wordt gekozen (les op havo-niveau).

Naast de reguliere vakken kunnen de brugklas 2-leerlingen dit schooljaar kiezen uit de volgende extra vakken voor een heel schooljaar.

 • Latijn 
 • Grieks
 • Spaans
 • Chinees

De 2havo-leerlingen kunnen als extra vak het vak Spaans kiezen.

Daarnaast wordt er voor alle geïnteresseerde leerlingen, dus de brugklas 2 én de 2havo-leerlingen,  nog een aantal modules verzorgd:

 • mode
 • 3D-printing 
 • informatiekunde 
 • in een bandje spelen
 • meditatie
 • studievaardigheden
 • verbetermodules  Nederlands, Frans, Duits, Engels, wiskunde, natuurkunde

 

Om de leerlingen zoveel mogelijk in hun wensen en capaciteiten tegemoet te komen, hebben wij onderstaand een aantal mogelijkheden (updaten/check)  samengesteld om aan de extra lessen invulling te geven.

 

Extra vakken Latijn en Grieks
 •   2,25 uur Latijn en
 •   2,25 uur Grieks
 • pakket A is keuzemogelijkheid voor brugklas 2-leerlingen, niet voor 2havo-leerlingen
Extra vak zonder Latijn/Grieks
 • 2 uur Spaans of
 • 0,75 uur Chinese Taal en Cultuur
 • Pakket B is keuzemogelijkheid voor brugklas 2-leerlingen. Spaans kan door Havo-lln gekozen worden na positief advies van de vergadering

Geen extra vak (eventueel 1 of 2 modules)
 • 0,75 uur module Mode
 • 0,75 uur module informatiekunde *
 • 0,5 uur module 3D-printing*
 • * instappen na een periode is mogelijk
Geen extra vakken/modules
 • Ruimte open houden voor verbeterlessen

Opmerkingen

 

 1. Pakket A en B kunnen niet gekozen worden door leerlingen met een havo-advies.
 1. Latijn en Grieks zijn voor het gymnasium potentiële eindexamenvakken.
 1. Voor zowel het vak Latijn als het vak Grieks wordt 1 lesuur geroosterd naast een regulier lesuur van brugklas 2.
 1. Bij de keuze voor pakket B of C blijft de mogelijkheid open om verbeterlessen te volgen. Bij de keuze voor pakket A moet dit in te roosteren zijn naast de extra vakken.
 1. De keuze voor één van de genoemde mogelijkheden onder A of B is bindend voor het gehele tweede leerjaar. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de docentenvergadering besluiten dat een leerling mag stoppen.
 1. Het vak Spaans is een startvak in de tweede klas en kan meegenomen worden naar de derde klas. Spaans is geen potentieel examenvak; het kan in de bovenbouw wel afgesloten worden met een certificaat.
 1. Het vak Chinese Taal en Cultuur start in klas 2 als extra vak. Het vak Chinese Taal en Cultuur is voor het vwo een potentieel eindexamenvak. De keuze is bindend voor het gehele tweede leerjaar. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de docentenvergadering besluiten dat een leerling mag stoppen.
 1. De module Informatiekunde start in de tweede klas. Het is een goede voorbereiding op het vak Informatica dat in de bovenbouw gekozen kan worden.
 1. Bij keuze voor pakket B of C mag voor maximaal 2 lesuren gekozen worden. (Bijvoorbeeld: Spaans (2 uur) kan niet gecombineerd worden met een ander extra vak/module. Naast Chinees kan nog een module gekozen worden.)
 2. Als een leerling Spaans of Chinees wil volgen in de derde klas, kan dat alleen als hij dat vak ook in de tweede klas gevolgd heeft.
 3. Bij de modules Informatiekunde en 3D-printing is instappen na periode 1 ook nog mogelijk.
 4. De eisen die gelden voor de overgang van de verschillende extra vakken kunt u vinden bij de overgangsnormen. De modules tellen niet mee voor de overgang van klas 2 naar 3, maar van de leerlingen wordt voldoende inzet tijdens deze lessen verwacht.

 

Aan het eind van leerjaar 2 maken leerlingen:

 • of de keus voor brugklas 3 en het verlengen van de brugperiode om de keus voor havo of vwo verder uit te stellen (les op vwo-niveau);
 • of de keus voor de 3havo-klas als al zeker is dat in de bovenbouw voor havo wordt gekozen (les op havo-niveau).

 

-onderdeel schoolgids 20/21-

 Popup livestream