Brugklas 2 

Naast de reguliere vakken kunnen de leerlingen dit schooljaar kiezen uit de volgende extra vakken voor een heel schooljaar:

 • Latijn
 • Grieks
 • Spaans

Daarnaast wordt er voor geïnteresseerde leerlingen ook nog een aantal modules verzorgd:

 • Chinees (introductie)
 • mode
 • bètawetenschappen
 • informatiekunde
 • verbetermodules  Nederlands, Frans, Duits, Engels, wiskunde, natuurkunde

Leerlingen die eind klas 2 al zeker weten dat ze naar de havo gaan, kunnen kiezen voor de havostroom vanaf klas 3. Ze blijven in een gemengde klas, maar krijgen door differentiatie een aangepast aanbod en bijbehorende toetsing en cijfers.

Om de leerlingen zoveel mogelijk in hun wensen en capaciteiten tegemoet te komen, hebben wij onderstaand een aantal mogelijkheden samengesteld om aan de extra lessen invulling te geven.

De leerling die pakket A of B kiest, houdt de keuze open tussen havo, atheneum en gymnasium. Dit pakket is alleen mogelijk als blijkt dat de leerling bij de talen en wiskunde in de eerste klas zeer goed mee kan komen. In pakket A blijft er geen ruimte over om aan andere verdiepingsmodules deel te nemen.
De leerling die pakket C of D  kiest houdt de keuze open tussen havo en atheneum. De optie voor gymnasium komt hiermee te vervallen. In pakket C is het mogelijk om naast een vak ook nog verbeter- of verdiepingsmodule te kiezen.

Grieks, Latijn en Spaans
 • 2 uur Latijn en
 • 2 uur Grieks en
 • 2 uur Spaans
Latijn en Grieks en eventueel 1 module per periode
 • 2 uur Latijn en
 • 2 uur Grieks
 • en maximaal 1 module per periode
Spaans en maximaal 1 module per periode
 • Spaans
 • en maximaal 1 module per periode
Maximaal 2 modules per periode
 • maximaal 2 modules per periode

Opmerkingen

 • De school brengt advies uit over welk pakket de leerling naar het oordeel van de docenten het best kan kiezen. (Als de leerling bevorderd kan worden, beslissen de ouders en de leerling zelf welkpakket gekozen wordt.)
 • Eenmaal gekozen blijft voor het hele jaar gekozen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een leerling, nadat van de docentenvergadering toestemming heeft gegeven, te stoppen met een extra vak en daarvoor in de plaats een module volgen.

 

-onderdeel schoolgids 18/19-