Leerjaar 2: Brugklas 2 of  2Havo-klas

Aan het eind van brugklas 1 maken leerlingen:

 • of de keus voor brugklas 2 en daarmee het verlengen van de brugperiode om de keus voor havo of vwo verder uit te stellen (les op havo/vwo-niveau);
 • of de keus voor de 2havo-klas als al zeker is dat in de bovenbouw voor havo wordt gekozen (les op havo-niveau).

Naast de reguliere vakken kunnen de brugklas 2-leerlingen dit schooljaar kiezen uit de volgende extra vakken voor een heel schooljaar.

 • Latijn èn Grieks
 • Spaans
 • Chinees

De 2havo-leerlingen kunnen als extra vak enkel het vak Spaans kiezen. Daarnaast wordt er voor alle geïnteresseerde leerlingen, dus de brugklas 2 én de 2havo-leerlingen, nog een aantal modules verzorgd:

 • mode
 • 3D-printing 
 • informatiekunde 

 

Verder wordt extra ondersteuning geboden:

 • studievaardigheden
 • verbetermodules  Nederlands, Frans, Duits, Engels, wiskunde, natuurkunde

Opmerkingen

 1. Latijn en Grieks zijn voor het gymnasium potentiële eindexamenvakken.
 2. De keuze voor extra vakken geldt voor het gehele schooljaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een leerling stoppen met een extra vak.
 3. Het vak Spaans en Chinees is een startvak in de tweede klas en kan meegenomen worden naar de derde klas. Spaans is geen potentieel examenvak; het kan in de bovenbouw wel afgesloten worden met een certificaat.
 4. De modules gelden voor een periode en kunnen per periode gestart en gestopt worden.

Aan het eind van leerjaar 2 maken leerlingen:

 • of de keus voor brugklas 3 en het verlengen van de brugperiode om de keus voor havo of vwo verder uit te stellen (les op vwo-niveau);
 • of de keus voor de 3havo-klas als al zeker is dat in de bovenbouw voor havo wordt gekozen (les op havo-niveau)

 

 Popup livestream