Goethe Duits

 “Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus.”

Enkele jaren geleden is het Theresialyceum begonnen met niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) in het moderne vreemde talen onderwijs te toetsen. Voor leerlingen die zich extra wilden bekwamen in de Duitse taal resulteerde dit in het aanbieden van Goethe Duits modules. Daarin bereiden leerlingen zich voor op erkende certificaten van het gerenommeerde Goethe-Institut. Certificaten van het Goethe-Institut bieden toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen. Ook voor dit vak geldt: doeltaal is voertaal.

 Popup livestream