Cambridge Engels

Enkele jaren geleden is het Theresialyceum begonnen met niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) in het moderne vreemde talen onderwijs te toetsen.  Voor leerlingen die zich extra wilden bekwamen in de Engelse taal hebben wij gekozen voor de Cambridge ESOL examens (English for speakers of other languages). We streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen één of meerdere Cambridge Certificaten behalen. Voor dit vak geldt: doeltaal is voertaal.

Het is mogelijk dit op de volgende drie niveaus te volgen:

  • FCE = First Certificate in English (ERK niveau B2)
  • CAE = Certificate in Advanced English (ERK niveau C1)
  • CPE = Certificate of Proficiency in English (ERK niveau C2 = hoogste)

Meer informatie  over deze certificaten is te vinden op:
www.cambridgeesol.org
www.cambridgeesol.org/recognition

De examens worden in Nederland georganiseerd door The British Council. Ook op hun website kunt u meer informatie vinden.

Als ik een Engelstalige vervolgstudie ga doen heeft mijn Cambridge-certificaat echt meerwaarde.

 Popup livestream