DELF Junior Frans

Enkele jaren geleden is het Theresialyceum begonnen met niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) in het moderne vreemde talen onderwijs te toetsen. Voor leerlingen die zich extra wilden bekwamen in de Franse taal resulteerde dit in het aanbieden van DELF Junior modules.

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) examens zijn officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden. Het behaalde diploma bevestigt het niveau waarop de Franse taal beheerst wordt. De toevoeging ‘junior’ geeft aan dat de examens gericht zijn op jongeren, en dat de onderwerpen die aan bod komen te maken hebben met hun belevingswereld.

In de voorbereiding op het examen is de doeltaal voertaal; tijdens de lessen wordt alleen maar in het Frans gecommuniceerd. We gebruiken hiervoor speciaal ontwikkeld materiaal.

Een DELF diploma is internationaal erkend en geldt voor het leven. De examens bestaan op vier verschillende niveaus van het ERK: A1, A2, B1 en B2. Met een B2-diploma is de beheersing van de Franse taal goed genoeg om toegelaten te worden op een Franse universiteit.

 Popup livestream