Overgangsnormen klas 3 naar klas 4

Overgang klas 3 naar klas 4 | 2020-2021

Naast de algemene informatie overgangsnormen onderbouw geldt voor de overgang van klas 3 naar klas 4 het volgende:

Vakken die meetellen voor de overgang

Ne, en, wi, fa, du, na, sk, ak, gs, ec, mu/bv, lv

tn, sp, la, gr, ch

Leerlingen die gedurende het 3de leerjaar in brugklas 3 kiezen voor de havo-stroom, worden bij de overgangsvergadering beoordeeld op de overgangsnorm van brugklas 3 naar havo 4.

Brugklas 3

Een leerling is bevorderd naar vwo 4 als wordt voldaan aan alle voorwaarden:

 1. De leerling staat een 6,7 of hoger gemiddeld voor alle vakken.
 2. De leerling staat een 7,0 of hoger gemiddeld voor de gekozen profielvakken.
 3. De leerling heeft maximaal 3 onvoldoendes met
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de kernvakken: Nederlands, Wiskunde, Engels en deze is niet lager dan een 5;
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de gekozen profielvakken en deze is niet lager dan een 5;
  • Maximaal 1 keer het cijfer 4;
  • Geen onvoldoende is lager dan een 4;
 4. Het vak lichamelijke opvoeding is met voldaan afgesloten.

Een leerling wordt besproken voor bevordering naar vwo 4 als niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan wordt.
Een leerling is in ieder geval bevorderd naar havo 4 als wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

 1. De leerling staat een 5,7 of hoger gemiddeld voor alle vakken.
 2. De leerling staat een 6,0 of hoger gemiddeld voor de gekozen profielvakken.
 3. De leerling heeft maximaal 4 onvoldoendes met
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de kernvakken: Nederlands, Wiskunde, Engels en deze is niet lager dan een 5;
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de gekozen profielvakken en deze is niet lager dan een 5;
  • Maximaal 2 keer het cijfer 4;
  • Geen onvoldoende is lager dan een 4;
 4. Het vak lichamelijke opvoeding is met voldaan afgesloten.

 Een leerling wordt besproken voor bevordering naar havo 4 als niet aan alle voorwaarden voor overgang naar havo 4 voldaan wordt. Als een leerling niet bevorderd wordt naar havo 4, doubleert de leerling in brugklas 3. De overgangsvergadering geeft in dat geval een advies over doubleren in klas 3 in havo 3 of in brugklas 3.

N.B.  Bij een leerling met een extra vak tn – sp – la – gr – ch die doubleert, bepaalt de overgangsvergadering of de leerling het volgende jaar het vak mag blijven volgen.

N.B.  Profielvakken

Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij
Wiskunde

Natuurkunde

Scheikunde

Wiskunde

Biologie(*)

Scheikunde

Wiskunde

Economie

Geschiedenis

Geschiedenis

Frans of Duits

Kunst, Frans of Duits

(*) = het vak biologie is niet gegeven in klas 3 en telt daardoor niet mee voor het gemiddelde van het gekozen profiel. Het eindcijfer klas 2 voor biologie geeft wel inzicht in de mate van beheersing van dit vak.

*Indien een leerling bevorderbaar is na een verandering in het vakkenpakket, kan de overgangsvergadering besluiten tot een geclausuleerde bevordering.
* Indien door de keuze van vakken een dubbel profiel ontstaat, dient de leerling aan de profielcriteria van beide profielen te voldoen.
* Voldoet het rapport niet aan de gewenste profielnorm, dan beslist de overgangsvergadering uiteindelijk over de profielkeuze.

Havo 3

Een leerling is bevorderd naar havo 4 als wordt voldaan aan alle voorwaarden:

 1. De leerling staat een 6,0 of hoger gemiddeld voor alle vakken.
 2. De leerling staat een 6,0 of hoger gemiddeld voor de gekozen profielvakken.
 3. De leerling heeft maximaal 3 onvoldoendes met
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de kernvakken: Nederlands, Wiskunde, Engels en deze is niet lager dan een 5;
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes zit in de gekozen profielvakken en is niet lager dan een 5.
  • Maximaal 1 keer het cijfer 4;
  • Geen onvoldoende is lager dan een 4;
 4. Het vak lichamelijke opvoeding is met voldaan afgesloten.

Een leerling wordt besproken als niet aan alle voorwaarden voor havo 4 voldaan wordt.
Als een leerling niet bevorderd wordt naar havo 4, doubleert de leerling in havo 3.

 N.B.  Bij een leerling met een extra vak tn – sp die doubleert, bepaalt de overgangsvergadering of de leerling het volgende jaar het vak mag blijven volgen.

N.B.  Profielvakken

Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij
Wiskunde

Natuurkunde

Scheikunde

Wiskunde

Biologie(*)

Scheikunde

Wiskunde

Economie

Geschiedenis

Geschiedenis

Frans of Duits

Kunst, Frans of Duits

(*) = het vak biologie is niet gegeven in klas 3 en telt daardoor niet mee voor het gemiddelde van het gekozen profiel. Het eindcijfer klas 2 voor biologie geeft wel inzicht in de mate van beheersing van dit vak.

*Indien een leerling bevorderbaar is na een verandering in het vakkenpakket, kan de overgangsvergadering besluiten tot een geclausuleerde bevordering.
* Indien door de keuze van vakken een dubbel profiel ontstaat, dient de leerling aan de profielcriteria van beide profielen te voldoen.
* Voldoet het rapport niet aan de gewenste profielnorm, dan beslist de overgangsvergadering uiteindelijk over de profielkeuze.

 Popup livestream