Overgangsnormen klas 1 naar klas 2

Overgangsnormen klas 1 naar klas 2 | 2020-2021

Naast de algemene informatie overgangsnormen onderbouw geldt voor de overgang van klas 1 naar klas 2 het volgende.

Brugklas 1

Vakken waarvan het eindcijfer meetelt voor de overgang ne, en, wi, fa, bi, ak, gs, lv, bv, mu, tn, ik

Een leerling is bevorderd naar brugklas 2 als wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

 1. De leerling staat een 6,0 of hoger gemiddeld voor alle vakken.
 2. De leerling heeft maximaal 3 onvoldoendes met
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de kernvakken: Nederlands, Wiskunde, Engels en deze is niet lager dan een 5;
  • Maximaal 1 keer het cijfer 4;
  • Geen onvoldoende is lager dan een 4;
 3. Het vak lichamelijke opvoeding is met voldaan afgesloten.

Een leerling wordt besproken voor bevordering naar brugklas 2 als niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan wordt.
Een leerling is in ieder geval bevorderd naar havo 2 als wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

 1. De leerling staat een 5,7 of hoger gemiddeld voor alle vakken.
 2. De leerling heeft maximaal 4 onvoldoendes met
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de kernvakken: Nederlands, Wiskunde, Engels en deze is niet lager dan een 5;
  • Maximaal 2 keer het cijfer 4;
  • Geen onvoldoende is lager dan een 4;
 3. Het vak lichamelijke opvoeding is met voldaan afgesloten.

 Een leerling wordt besproken voor bevordering naar havo 2 als niet aan alle voorwaarden voor overgang naar havo 2 voldaan wordt.

De ervaring leert dat blijven zitten in klas 1 tot onvoldoende verbetering en resultaat leidt. Leerlingen zijn het meest gebaat bij voortgang en haalbare eisen en in het belang van de leerling willen we hen begeleiden naar het juiste onderwijsniveau. Leerlingen die niet aan de overgangsnormen naar havo 2 voldoen, gaan daarom naar een andere school met een passend niveau. Waar mogelijk streven we naar een overgang naar klas 2 vmbo-t (mavo), zodat er geen studievertraging ontstaat. Alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, kan de afdelingsleider ervoor kiezen doubleren mogelijk te maken.

 Popup livestream