Overgangsnormen klas 2 naar klas 3

Overgang klas 2 naar 3 | 2020-2021

Vakken waarvan het eindcijfer meetelt voor de overgang Ne, en, wi, fa, du, na, bi, ak, gs, bv, mu, tn

Sp, ik, la, gr, ch

Brugklas 2

Een leerling is bevorderd naar brugklas 3 als wordt voldaan aan alle voorwaarden:

 1. De leerling staat een 6,0 of hoger gemiddeld voor alle vakken.
 2. De leerling heeft maximaal 3 onvoldoendes met;
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de kernvakken: Nederlands, Wiskunde, Engels en deze is niet lager dan een 5.
  • Maximaal 1 keer het cijfer 4;
  • Geen onvoldoende is lager dan een4;
 3. Het vak lichamelijke opvoeding is met voldaan afgesloten.

N.B.  Een leerling mag doorgaan met het volgen van het extra vak sp – ik – la – gr –  ch in brugklas 3, mits de leerling het vak in brugklas 2 afsluit met een 6 of hoger en het vak in brugklas 3 wordt aangeboden.

Een leerling wordt besproken voor bevordering naar brugklas 3 als niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan wordt.
Een leerling is in ieder geval bevorderd naar havo 3 als wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

 1. De leerling staat een 5,7 of hoger gemiddeld voor alle vakken.
 2. De leerling heeft maximaal 4 onvoldoendes met;
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de kernvakken: Nederlands, Wiskunde, Engels en deze is niet lager dan een 5.
  • Maximaal 2 keer het cijfer 4;
  • Geen onvoldoende is lager dan een4;
 3. Het vak lichamelijke opvoeding is met voldaan afgesloten

N.B.  Een leerling mag doorgaan met het volgen van het extra vak Spaans op havo 3, mits de leerling het vak in brugklas 2 afsluit met een 6 of hoger en het vak op havo 3 wordt aangeboden.

Een leerling wordt besproken voor bevordering naar havo 3 als niet aan alle voorwaarden voor overgang naar havo 3 voldaan wordt. Als een leerling niet bevorderd wordt naar havo 3, doubleert de leerling in brugklas 2. De overgangsvergadering geeft in dat geval een advies over doubleren in klas 2 in havo 2 of in brugklas 2.

N.B.  Bij een leerling met een extra vak sp – ik – la – gr – ch die doubleert, bepaalt de overgangsvergadering of de leerling het volgende jaar het vak mag blijven volgen.

Havo 2

Een leerling is bevorderd naar havo 3 als wordt voldaan aan alle voorwaarden:

 1. De leerling staat een 6,0 of hoger gemiddeld voor alle vakken.
 2. De leerling heeft maximaal 3 onvoldoendes met
  • Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de kernvakken: Nederlands, Wiskunde, Engels en deze is niet lager dan een 5;
  • Maximaal 1 keer het cijfer 4;
  • Geen onvoldoende is lager dan een 4;
 3. Het vak lichamelijke opvoeding is met voldaan afgesloten.

N.B.  Een leerling mag doorgaan met het volgen van het extra vak Spaans op havo 3, mits de leerling het vak in havo 2 afsluit met een 6 of hoger en het vak op havo 3 wordt aangeboden.

Een leerling wordt besproken als niet aan alle voorwaarden voldaan wordt. 
Als een leerling niet bevorderd wordt naar havo 3, doubleert de leerling in havo 2.

N.B.  Bij een leerling met een extra vak Spaans die doubleert, bepaalt de overgangsvergadering of de leerling het volgende jaar het vak mag blijven volgen.

 Popup livestream