Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw

Bevorderingsnorm van klas 4h naar klas 5h, van klas 4v naar klas 5v en van klas 5v naar klas 6v

Naast de algemene informatie overgangsnormen geldt voor overgang in de bovenbouw het volgende:

We hanteren het volgende uitgangspunt in de bovenbouw. De afgeronde rapportcijfers leveren verliespunten en compensatiepunten op volgens onderstaande tabel.

cijfer Aantal compensatie (+) of verlies (-) punten cijfer Aantal compensatie (+) of verlies (-) punten
10 +4 6 0
9 +3 5 -1
8 +2 4 -2
7 +1

Een leerling is bevorderd als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 1. Maximaal 1 onvoldoende voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde;
 2. Maximaal 2 onvoldoendes voor alle vakken;
 3. Maximaal 1 keer het cijfer 4;
 4. Geen cijfer is lager dan een 4;
 5. Alle onvoldoendes worden gecompenseerd (zie tabel);
 6. Het vak lichamelijke opvoeding is met voldaan afgesloten.

Een leerling wordt besproken als niet aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Opmerkingen bij de bevorderingsnorm van klas 4:

 • Indien een vak op een hoger niveau wordt gevolgd of in een hoger leerjaar, telt het behaalde rapportcijfer voor dat vak ook mee als één van de behaalde cijfers voor de overgang.
 • Een doubleur van havo 4 kan ervoor kiezen om vrijstelling aan te vragen voor de lessen van een afgerond schoolexamenvak. Het rapportcijfer van het vak waarvoor vrijstelling van de lessen is gegeven, telt mee als één van de behaalde cijfers voor de overgang.

Algemene opmerkingen bij de bevorderingsnorm van klas 5 vwo:

 • Bij de bevorderingsnorm van 5 vwo tellen de onvoldoendes van de vakken levensbeschouwing en CKV mee als aparte onvoldoendes.
 • Het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers van levensbeschouwing en CKV wordt afgerond op een heel getal. Dit gemiddelde cijfer telt mee als één rapportcijfer.
 • Indien een vak op een hoger niveau wordt gevolgd of in een hoger leerjaar, telt het behaalde rapportcijfer voor dat vak ook mee als één van de behaalde cijfers voor de overgang.
 • Een doubleur 5 vwo kan ervoor kiezen om vrijstelling aan te vragen voor de lessen van een afgerond schoolexamenvak. Het rapportcijfer van het vak waarvoor vrijstelling van de lessen is gegeven, telt mee als één van de behaalde cijfers voor de overgang.

-onderdeel schoolgids 19/20-

 Popup livestream