Panelgesprekken Nieuw beleid

Predikaat Cultuurprofielschool
17 november 2018
Jonge Denker des Vaderlands
30 november 2018

Panelgesprekken Nieuw beleid

De eerste periode van schooljaar 2018-2019 zit erop. Tijd om de eerste balans op te maken. Dat doen we door een enquête uit te zetten onder alle leerlingen, ouders en personeel én door iedereen de gelegenheid te geven erover in gesprek te gaan. Deze panelgesprekken vinden plaats op donderdag 6 en maandag 10 december (19u00-21u00) en we nodigen u/je hiervoor van harte uit. Wilt u/wil je hierbij aanwezig zijn?  Aanmelden kan hier.

We hopen op veel input, zodat we na kunnen gaan waar we al op de goede weg zitten en waar er wellicht bijsturing wenselijk is.

Schoolleiding Theresialyceum

 Popup livestream