Panelgesprekken Nieuw beleid

Panelgesprekken Nieuw beleid

De eerste periode van schooljaar 2018-2019 zit erop. Tijd om de eerste balans op te maken. Dat doen we door een enquête uit te zetten onder alle leerlingen, ouders en personeel én door iedereen de gelegenheid te geven erover in gesprek te gaan. We organiseren hiervoor panelgesprekken op

  • donderdag 6 december en maandag 10 december 2018
  • 19u00-21u00
  • Theresialyceum

Wilt u/wil je hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich/kun jij je via onderstaand formulier aanmelden. We hopen op veel input, zodat we na kunnen gaan waar we al op de goede weg zitten en waar er wellicht bijsturing wenselijk is.