Predikaat Cultuurprofielschool

TOM-informatiebijeenkomst
9 november 2018
Panelgesprekken Nieuw beleid
23 november 2018

Predikaat Cultuurprofielschool

Predikaat Cultuurprofielschool blijft verdiend!

Afgelopen woensdag bezocht de visitatiecommissie van de Vereniging Cultuurprofielscholen onze school.
De commissie sprak met schoolleiding, docenten uit kunstsecties, niet-kunstsecties en onderwijsondersteunend personeel, voerde gesprekken met leerlingen, bezocht lessen en natuurlijk de prachtige expositie beeldend in de hal. (Kom ook rustig een kijkje nemen!)

De uitkomst van de visitatie was zeer positief. We mogen ons de komende 4 jaar dan ook Cultuurprofielschool blijven noemen.

De commissie had veel lof voor alle projecten en onderzoeken die er de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Een mooi compliment werd gegeven door het leerling-commissielid: “Als ik niet in Nijmegen had gewoond, had ik zeker voor deze school gekozen.”

 

sbo
sbo

 Popup livestream