Expositie tegen racisme en discriminatie
25 maart 2019
Presentaties
24 mei 2019

Meldpunt linkse indoctrinatie

Onlangs heeft het Forum voor Democratie een meldpunt geopend om linkse indoctrinatie op scholen in beeld te brengen. Naast alle verontwaardigde reacties heeft het docenten een gevoel van onveiligheid gegeven; het gevoel tijdens de les altijd gefilmd te kunnen worden en kan je met leerlingen nog veilig in dialoog gaan over maatschappelijke thema’s? Als rector van het Theresialyceum heb ik een mail aan het personeel gestuurd om hun een hart onder de riem te steken én om bescherming te bieden. Niet door ons af te zetten tegen het meldpunt maar juist door positief te formuleren wat onze opdracht is. De intentie is niet om een linkse of rechtse boodschap te vertolken, maar om duidelijk te maken dat het belangrijk is dat we vol vertrouwen en in een veilige omgeving leerlingen onderwijs kunnen laten genieten.

Begin deze week heeft het wetenschappelijke bureau van het Forum voor Democratie een meldpunt voor linkse indoctrinatie op scholen gelanceerd. Dit heeft al een storm aan reacties opgeroepen. Het is overigens niet helemaal duidelijk wat precies onder links wordt verstaan, maar het betreft in ieder geval journalisten, architecten en kunstenaars.
Vrijdagavond was op school de drukbezochte jaarlijkse presentatie-avond van de examenleerlingen muziek en beeldende kunst. Een expositie van prachtige en originele werken en twintig optredens van leerlingen met eigen composities, van klassiek tot pop en fantastisch samenwerkend. Een overvloed aan kunst en na afloop kwam het besef dat we hiermee een groot risico hebben gelopen: het risico op meldingen. Laten we het daarom eens omdraaien.

Als links betekent jongeren stimuleren om hun creatieve talenten te ontplooien: meld ons!
Als links betekent liefde voor kunst en cultuur aanwakkeren: meld ons!
Als links betekent dat we seksuele diversiteit niet alleen accepteren maar ook actief ondersteunen: meld ons!
Als links betekent respect, begrip en gastvrijheid voor andere culturen, religies en politieke voorkeuren bijbrengen: meld ons!
Als het links is dat wij jongeren met veel genoegen de ruimte geven om te “spijbelen” voor het klimaat: meld ons!
Het Theresialyceum heeft als motto: “De leerling wordt verantwoordelijk voor zichzelf en anderen”. Als dat links is: meld ons!

De boodschap is duidelijk: Laten we in ons onderwijs vooral blijven doen waar we voor staan, waar we goed in zijn en waar we in geloven. Daarmee laten we het meldpunt lekker links liggen.

Tomas Oudejans
rector

zie ook: https://www.bd.nl/opinie/is-het-stimuleren-van-creativiteit-links~a7fbb49d/ 

 Popup livestream