Info m.b.t. Coronavirus

Fijne vakantie
10 juli 2020
Een dag in brugklas 1
28 september 2020

Info m.b.t. Coronavirus

Protocol Leerling Theresialyceum per 7 juni 2021

2 juni 2021: Dinsdagavond 1 juni heeft onze MR ingestemd met het voorstel om de school volledig te openen met ingang van maandag 7 juni a.s. Nadere informatie voor leerlingen en ouders volgt vrijdag 4 juni via mail.

Update 2 juli 2021

Update 28 mei 2021 t.a.v. opening scholen

Update 30 april 2021

Update 26 maart 2021

Update 12 maart 2021

Mail 25 februari 2021

Update 1 februari 2021

Update december 2020

Update maand november 2020

Update maand oktober 2020

Update 16 oktober 2020  – verplichting mondkapjes

Update protocol 3 oktober 2020 – uitbreiding mondkapjes

Update protocol 25 september 2020

Update 21 september 2020

Update protocol leerlingen

Update 21 augustus 2020

Protocol  volledig openen VO – VO raad

Protocol start schooljaar 20-21 voor leerlingen

 

Update 4 juni 2020

Beste Leerlingen en ouder(s),
In deze update worden jullie verder ingelicht over het inschrijven voor de lessen van volgende week en hieronder ziet u een filmpje over hoe wij op school de verschillende “zones” hebben ingericht.

Update 28 mei 2020

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,

Na het pinksterweekend gaan we zo’n beetje alweer de laatste maand van het schooljaar in. Een maand waarin we weer naar school gaan. Een maand dus waarin aanpassing wordt gevraagd van onze leerling, onze docenten en ouders, waarbij wij streven naar een juiste balans tussen dat wat we de afgelopen maanden hebben opgebouwd met elkaar op het gebied van online leren en de schoolgang. Ik denk dat we erin zijn geslaagd om het naar-school-gaan voor iedere leerling mogelijk te maken, waarbij we maatwerk blijven leveren. Niet iedere leerling heeft immers hetzelfde nodig. De MR heeft unaniem ingestemd met ons plan: “Weer naar school. Samen zorgen we voor de juiste balans”.

We gaan de periode in van de laatste loodjes. En dan ook nog met een gedeeltelijk andere structuur. We hebben de verandering wel zo klein mogelijk gehouden, maar toch kan dat lastig zijn. Dat begrijp ik maar al te goed. Ik druk jou wel op het hart dat het rooster niet vrijblijvend is. Mocht je niet in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn bij de online lessen dan vraag ik jou en je ouders dit aan de betreffende docent door te geven. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de mentorlessen op school in de eerste week dat we weer open gaan, kan er net als bij ziekte gebruik gemaakt worden van de gebruikelijke ziekmeldprocedure. Inmiddels zijn de adviezen van de docenten zichtbaar in Magister. Ook heeft iedereen een link ontvangen om de keuze voor volgend schooljaar door te geven. Mocht de keuze sterk afwijken van de adviezen, dan worden leerling en ouder uitgenodigd voor een gesprek met de mentor. Het kan zijn dat er dan een plan van aanpak geschreven moet worden. Als dit plan klaar is stuurt de leerling dit naar de mentor én plaatst dit zelf in Magister – ELO – Portfolio. Op deze manier gaat het
document ook mee naar volgend schooljaar. De voor-examenleerlingen zijn natuurlijk benieuwd naar de wijzigingen in hun PTA. De MR neemt hier voor Pinksteren nog een besluit over en worden hierover separaat geïnformeerd.

Tot slot is 4 juni een feestelijke dag voor onze examenleerlingen. Zij krijgen dan officieel te horen of zij geslaagd zijn. Voor veel leerlingen kan de door de leerlingen zelf ontworpen vlag uit! Ik wens ons allen een fijn pinksterweekend en een mooie laatste maand toe.

Met vriendelijke groet,
F.G.A. Zweers- van Toer, MEL

Update 20 mei 2020

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,

Geruime tijd was er niet veel bijzonders te melden. Vandaag heb ik dat wel.

Ten eerste heeft de Medezeggenschapsraad ons gisteravond laten weten in te stemmen met de manier waarop we de bevordering van schooljaar 2019-2020 vorm willen geven. Hier leest u daar onder andere meer over (bevorderingsbeleid, afronding examen en PTA in voor-eindexamenklassen)

Ten tweede werd gisteravond duidelijk dat de middelbare scholen per 2 juni hun deuren weer gedeeltelijk mogen openen voor hun leerlingen. Ik stel me zo voor dat onze leerlingen én ouders op het puntje van de stoel hebben gezeten bij de persconferentie. Want we missen elkaar omdat we elkaar niet meer “gewoon” kunnen ontmoeten. Daar komt nu een klein beetje verandering in. Ik zeg met nadruk een klein beetje, omdat we bij lange na nog niet in de buurt gaan komen van een normale schoolgang. Dit heeft te maken met de anderhalve-meter-afstand, wat tot gevolg heeft dat we ongeveer een derde van onze leerlingen op hetzelfde moment in de school kunnen ontvangen. We zijn de afgelopen weken bezig geweest met het bedenken van hoe we één en ander voor elkaar kunnen krijgen. Op dit moment zijn we in de afrondende fase van het opstellen van het plan, waarna het aan de MR wordt voorgelegd ter instemming.

Met vriendelijke groet,
F.G.A. Zweers- van Toer, MEL

Update 7 mei 2020

Beste leerling, geachte ouder,

Zoals gebruikelijk na een persconferentie een korte update:

 • In de persconferentie van gisteravond was er voor de middelbare scholen geen nieuws. De plannen zoals die waren, middelbare scholen open met het ‘anderhalvemeterafstand’ beleid op 2 juni, blijven vooralsnog staan. Dit betekent voor ons, conform de RIVM richtlijnen, dat we tot 1 juni GEEN leerlingen op school ontvangen, behalve onze eindexamenleerlingen en de leerling waarvan een ouder een vitaal beroep heeft.
 • Ondertussen wordt er in en rond de school hard nagedacht over hoe wij dat anderhalvemeter beleid vorm kunnen geven op onze school. Nadere informatie volgt uiteraard.
 • Iedereen is natuurlijk heel benieuwd naar de manier waarop de overgang voor dit schooljaar wordt vormgegeven. Een voorstel hiervoor wordt, nadat docenten hier op hebben gereageerd, woensdag 13 mei aan de MR aangeboden ter instemming. De MR zal dit voorstel zo snel mogelijk tussentijds behandelen waarna wij leerlingen en ouders zullen informeren. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie niet snel genoeg kan gaan. In dit proces moeten we echter zorgvuldig alle stappen doorlopen en soms duurt zorgvuldigheid helaas wat langer.

Tot slot realiseren we ons heel goed dat op het moment dat teugels weer wat vieren het lastig is om de grenzen te bewaken en men gauw geneigd is de teugels dan maar wat extra te laten vieren. Wij denken dat dit niet in het voordeel is van onze leerlingen en van onszelf. We willen niets liever dan dat de vooruitgang die we de afgelopen weken in Nederland hebben geboekt, blijft doorgaan. Het is onze overtuiging dat we dit alleen kunnen bewerkstelligen als we de stapjes één voor één blijven nemen. Laten we met z’n allen nog even geduld betrachten en vooral niet op de zaken vooruit lopen, hoe verleidelijk dit ook is.

HOUD VOL!

Met vriendelijke groet,
F.G.A. Zweers-van Toer
rector

Update 22 april 2020

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,

Gisteren hoorden we dat de middelbare scholen in ieder geval nog dicht blijven tot 1 juni. In de week van 18 mei maakt het kabinet definitief bekend of de schoolgebouwen in het VO vanaf 1 juni weer open kunnen. Dat zal dan met het anderhalve-meter-regime zijn. We zijn dan ook al druk bezig met de voorbereiding hiervan.

Uit reacties naar aanleiding van de update van 17 april begrijpen we dat jullie je zorgen maken over het voorstel dat de schoolleiding aan de MR gaat doen om proefwerkweek 3 niet meer af te maken en  proefwerkweek 4 te laten vervallen. De zorgen richten zich dan met name op het uitblijven van resultaten, cijfers, waarop normaal gesproken de bevordering is gebaseerd. Ik snap de ongerustheid en ik wil die graag wegnemen, waarbij ik nog niet teveel uit de school kan klappen omdat het voorstel nog door de MR moet worden goedgekeurd. (dit voorstel wordt zeer waarschijnlijk besproken in de MR vergadering van 6 mei a.s.)

Als leerling ben en blijf je, hoe vreemd deze tijd ook is, verantwoordelijk om je de leerstof goed eigen te maken. Het vormt immers de basis om volgend schooljaar op verder te bouwen. We denken daar de twee toetsweken niet voor nodig te hebben. Dat neemt niet weg dat er wel getoetst zal worden, zodat je kunt laten zien hoe ver je staat in de te behalen leerdoelen en je ontwikkeling. Dit kan in de vorm van een digitale toets, een mondeling, een werkstuk, inleveren van opdrachten, enz. Dat kan online gebeuren. Docenten denken momenteel na op welke manier zij een reëel beeld kunnen krijgen van de kennis en vaardigheden die je de afgelopen tijd (vooral zelfstandig) hebt opgedaan. Het is voor jou van groot belang dat je dat bij alle vakken kan laten zien. Deze toetsvormen zullen niet een cijfer als doel hebben, op basis waarvan een overgang bepaald wordt, maar om inzicht in de kennis en vaardigheden van jou te krijgen. Op basis van wat je laat zien zal bepaald worden wat voor jou de beste plek is. We hebben te allen tijde het belang van jou en je klasgenoten voor ogen en jullie mogen nooit de dupe worden van de omstandigheden. In dit proces zullen we moeten vertrouwen op elkaars expertise en inzet. Ik heb dat vertrouwen en vraag dat ook van jou en van je ouders.

Ik hoop dat ik iets van de ongerustheid heb kunnen wegnemen en wens je een fijne vakantie in goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,
F.G.A. Zweers-van Toer
rector

Update 17 april 2020

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,

Het is alweer even geleden dat er een update is geweest. Zo vlak voor de meivakantie is er een aantal onderwerpen waarover we je graag willen informeren. Heel veel gaat weer over het eindexamen. Het lijkt wel of de andere leerlingen er minder toe doen. Dit is natuurlijk absoluut niet het geval. Het is alleen dat er altijd, ook normaal gesproken, heel veel rondom de examens gebeurt in deze periode. En nu is dat nog een beetje meer.

We missen jullie allemaal ontzettend. Met weemoed bijna, denk ik terug aan die eerste week waarin na mijn uitnodiging aan de leerlingen om toch vooral even binnen te lopen, velen dat ook deden. De verhalen waren enthousiast en de tips die ik kreeg veelbelovend. Mijn deur blijft open, ik kijk uit naar het moment dat je weer binnen kunt stappen.

Op 28 april lopen de maatregelen af. Op 21 april horen we meer over met name of de scholen weer aan de gang kunnen. Over de verschillende denkbare scenario’s wordt op vele fronten nagedacht en in geval er iets gaat veranderen na de meivakantie, wordt daar zo snel mogelijk over gecommuniceerd.

Deze update is een hele lange geworden en vind je via deze link.
Gelukkig is er wel even de tijd om één en ander goed door te nemen en in te laten werken. Voor nu  wens ik iedereen een heel fijne vakantie toe, rust ondanks alles lekker uit en geniet van de tijd voor jezelf en familie. Geniet en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

Update 9 april 2020 – Voor examenleerlingen 

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen. Het schoolexamen moet conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden afgemaakt. Er is een slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld. Deze wordt in deze brief toegelicht.

Update 8 april 2020 – Voor examenleerlingen inzake afronden PTA/Schoolexamens 

Met deze update gaan we duidelijkheid geven over de planning van het afronden van de schoolexamens en daarmee dit jaar ook het eindexamen, voor zover we dat nu kunnen. Op woensdag 8 april verwachten we een officiële mededeling van het ministerie waarin de slaag/zakregeling, de uitslagdag en de mogelijkheden voor een “resultaatverbeteringstoets” worden verteld.
Je vindt hieronder eerst een aantal aandachtspunten zoals we die van het ministerie hebben gekregen. Op basis daarvan zijn we aan de slag gegaan met een planning.

Servicebrief Ministerie

 • De eindexamenleerlingen ronden conform het PTA de schoolexamens af.
 • Resterende schoolexamens mogen, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, fysiek op school worden afgenomen.
 • Voor aanpassingen van het PTA is instemming van de MR nodig. Tevens moet de wijziging gemeld worden bij de inspectie.
 • Er volgt zo snel mogelijk een nieuwe slaag-zakregeling voor het schooljaar 2019 – 2020.
 • Hierbij zal zo veel mogelijk worden uitgegaan van de huidige regeling en de weging van de diverse vakken daarin.
 • De herkansingen die in het PTA zijn opgenomen, kunnen in de komende periode worden afgerond, waarna de eindcijfers voor de verschillende vakken worden vastgesteld.
 • In overleg met belanghebbende partijen wordt de mogelijkheid en organiseerbaarheid van een aanvullende herkansing bezien. Dit betreft een herkansingsmogelijkheid die plaatsvindt na afronding van de schoolexamens conform het PTA en de vaststelling van de eindcijfers en is bedoeld voor leerlingen die op basis van hun schoolexamencijfers gezakt zouden zijn.
 • Scholen en leerlingen worden zo snel mogelijk geïnformeerd over of en zo ja in welke vorm deze toets er komt.

Aanvullende informatie vanuit Magister na overleg met Ministerie van OCW:

 • Vanuit DUO wordt er geen CE resultaat verwacht met examenregime 2020. Als er geen CE is, dan is het SE resultaat het Eindcijfer. Dit betekent dus het gemiddelde van de gemaakte SE’s.
 • Als er wel een CE is, zoals bij gespreid examen, dan is het Eindcijfer het gemiddelde van het SE en het CE van dat gespreide examen.
 • Kunst Algemeen (off_nr 1029) wordt normaal afgesloten met alléén een Centraal examen. Hierover wordt nog een beslissing verwacht van het Ministerie van OCW of er een vervangende toets aangeboden kan worden.

Planning en uitwerking Theresialyceum

1. Inhalen SE3

 • Van week 15 en 16 (6 t/m 17 april) kunnen leerlingen gemiste schoolexamens inhalen. We hopen dat het grootste gedeelte van de leerlingen daarmee hun PTA afrondt. Voor de overige leerlingen zal er maatwerk moeten worden georganiseerd. Dit kan betekenen dat zij pas na de meivakantie gemiste schoolexamens in kunnen halen. Of er dan nog gebruik gemaakt kan worden van de herkansingen moeten we dan per leerling bekijken.
 • Vrijdag 17 april is de uiterlijke datum voor het invoeren van de cijfers van de inhaalwerken in Magister. Zaterdag 18 april in de ochtend worden de cijfers in Magister geblokkeerd. Cijfers blijven wel zichtbaar voor leerlingen en ouders.

2. Inzage SE3 en voorbereiding herkansingen

 • Op 6 t/m 8 mei organiseren we inzagemomenten, waarvoor leerlingen kunnen inschrijven. Doel van de inzage is enerzijds het controleren van de puntentelling aan de hand van het correctiemodel en anderzijds om inzicht te krijgen of het aanvragen van een herkansing voor dat werk zinvol is. Tijdens de inzage kan je vragen of aantekeningen noteren. Korte vragen kunnen ter plekke beantwoord worden. Voor uitgebreidere vragen maakt je een afspraak met je docent – evt. via (video)chat. Om de leerlingenstroom te beperken gebruiken we één dagdeel om maximaal drie klassen inzage te geven. We plaatsen maximaal 15 leerlingen in één inzagemoment. Het inzagemoment duurt 30 minuten per ronde.
 • Je kunt je t/m 12 april inschrijven voor de inzage van de werken die voor 28 maart zijn gemaakt.
 • Je kunt je t/m 18 april inschrijven voor inzage van de werken die van 6 -17 april worden gemaakt.
 • Je kunt je t/m 10 mei inschrijven voor de herkansingen.
 • In week 19 (van 11 t/m 15 mei) kun je ondersteuning krijgen bij de voorbereidingen op de herkansingen. Dit hadden we normaal gesproken tijdens de twee projectdagen gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van online lessen (bv. bespreken van SE3), een training (aantal uren achter elkaar) of een vragenuur. Informatie hierover volgt nog.

3. Reguliere herkansingen SE1/SE2/SE3

 • 18 mei t/m 28 mei herkansing SE3/SE2/SE1 + inleveren herkansing PWS. Definitieve planning volgt na de inschrijvingen
 • Vrijdag 29 mei om 17u00 is de uiterlijke datum voor het invoeren van de cijfers van de herkansingen in Magister.

4. Slaag-zakregeling en mogelijke aanpassingen aan het PTA

 • Voor aanpassingen van het PTA is instemming van de MR nodig. Tevens moet de wijziging gemeld worden bij de inspectie.
  Dit is een bijzonder examenjaar. De oproep aan scholen is om op een verantwoordelijke en zorgvuldige manier om te gaan met de geboden ruimte (zoals het aanpassen van het PTA).
  We zijn voornemens om een aanpassing van het examenreglement voor de herkansingen aan de MR voor te leggen. Uiterlijk 17 april word je daarover geïnformeerd.

5. Vaststellingsvergadering, advies aan de leerlingen die zakken formuleren en geslaagden bellen

 • Niet alleen binnen onze school is er behoefte aan een (landelijke) datum waarop de examenuitslagen bekend worden gemaakt. De verwachting is dat hierover woensdag 8 april duidelijkheid wordt gegeven.

6. Herkansing SE ipv herkansing CE

 • In overleg met belanghebbende partijen wordt de mogelijkheid en organiseerbaarheid van een aanvullende herkansing bezien. Er wordt gedacht aan een “resultaatsverbeteringstoets” die plaatsvindt na afronding van de schoolexamens conform het PTA en de vaststelling van de eindcijfers en is bedoeld voor leerlingen die op basis van hun schoolexamencijfers gezakt zouden zijn. Scholen en leerlingen worden zo snel mogelijk geïnformeerd over of en zo ja in welke vorm deze toets er komt.

7. Diploma-uitreiking, gala en presentatieavond muziek

 • We hopen van harte dat we dit schooljaar nog bijeenkomsten mogen organiseren, zodat jullie je laatste jaar op het Theresialyceum waardig kunnen afsluiten. Vooralsnog laten we de diploma-uitreiking op 2 juli staan. We gaan wel alvast nadenken over een alternatieve diploma-uitreiking. Zodra het sein op groen staat plannen we het gala en de presentatieavond muziek in.

Update 1 april 2020 (18u00)

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,

U heeft het vast al meegekregen gisteravond: het kabinet heeft besloten dat vanwege het coronavirus alle maatregelen van kracht blijven tot en met 28 april. Dit betekent dat onze school dicht blijft tot en met 5 mei 2020. De afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, gelden tot die tijd.
Dat het een bijzondere tijd is voor ons allemaal, dat is bekend. Iedereen in Nederland leeft met iedereen mee. De media buitelen over elkaar heen, om een ieder van bruikbare tips te voorzien. Eén van die tips is dat het belangrijk is om thuis structuur aan te brengen. Gelukkig biedt ons lesrooster structuur voor de lesdag. Het is belangrijk om het lesrooster te volgen, ook als de docent op dat moment niet online is. Wanneer er een les is gepland, kun je als leerling volgens het rooster aan de slag met de verwerking van de stof.

En dan verder nog:

Voor de eindexamenleerlingen

Sommige leerlingen zijn nu klaar, behalve wellicht nog de voorbereiding voor een herkansing om een cijfer nog op te hogen. Anderen zijn hard bezig met de voorbereiding van toetsen in de inhaalperiode.

Inhaalperiode van 6 t/m 17 april
Het inhaalrooster staat op de homepage > agenda.

Inzagemoment SE 3 op 6, 7 en 8 mei
Informatie volgt separaat uiterlijk 10 april.

Herkansingen op 18, 19 en 20 mei
Informatie volgt separaat uiterlijk 10 april.

Online lessen en voorbereidingen op toetsen in de periode van 11 t/m 15 mei
Informatie volgt separaat uiterlijk 10 april. Je kunt hierbij denken aan trainingen, vragenuurtjes of inlooplessen. De manier waarop dit vormgegeven kan worden is afhankelijk van de dan geldende voorschriften van het RIVM.

Voor alle leerlingen

We krijgen van u nog steeds complimenten en tips, waarvoor ik u via deze weg ook hartelijk wil bedanken. De tips hebben betrekking op de organisatie van de online lessen; het huiswerk, het online komen, publicatie van bijvoorbeeld handleidingen, duur van de lessen. Soms zult u een tip teruglezen in de update. Soms ook betreft het een specifiek vak, een specifieke les, of een specifieke groep. In dat geval bespreken we het direct met de betrokkenen. We zijn blij met uw betrokkenheid en nodigen u van harte uit dit te blijven tonen.

Duur van de lessen en huiswerk
6 lesuren, of misschien nog wel meer, achter elkaar achter de laptop en dan nog huiswerk! Dat is veel. Er moet tijd zijn om te ontspannen en vooral te bewegen. Daarom hebben we besloten de lesuren te beperken tot 40 minuten met aansluitend 10 minuten pauze.
Leerlingen zullen het werk voornamelijk in de les moeten doen, zodat zij na hun lessen tijd hebben om die andere dingen te doen; een wandeling bijvoorbeeld, een muziekinstrument bespelen of wat dan ook.

Bevordering en adviezen
Op dit moment buigen we ons over de afronding van het schooljaar. Hoe gaan we met elkaar bepalen welke plek de juiste is voor onze leerling? We verwachten hier meer duidelijkheid over te kunnen geven rondom, dus net voor of iets na, de meivakantie. Dan kunnen we ook duidelijkheid geven omtrent de toetsweken 3 en 4.

In de update van 26 maart gaven we een aantal vragen aan, waar nog geen antwoord op was. Ze staan hieronder nogmaals vermeld. Enkele zijn nu beantwoord, voor andere is helder wanneer er een antwoord verwacht kan worden. Voor de eerste twee van het rijtje is geduld het sleutelwoord. We houden de vinger goed aan de pols.

• Mogelijke aanpassingen Slaag-/zakregeling,
• Gala/Diploma-uitreiking,
• Planning van de inhaalmomenten en herkansingen voor de Schoolexamens,
• Deadline inschrijven herkansingen, afhankelijk van moment waarop herkansingen zijn,
• Inzage schoolexamens en herkansingen,
• Overgang/doubleren/verstromen voor alle jaarlagen en advisering klas 1 t/m 3

Met vriendelijke groet,
mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

Update 26 maart 2020 (16u00)

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,

Stroomlijnen online activiteiten
We zijn nu ruim een week bezig en het stroomlijnen van alle online activiteiten heeft nu de hoogste prioriteit. Het is belangrijk dat de werkwijze van docenten eenduidig voor leerlingen en ouders is. We krijgen naast de vele complimenten ook berichten dat er leerlingen zijn die hier en daar ‘de kluts een beetje kwijtraken’. Aan het begin van de volgende week wordt daarover naar ouders en leerlingen verder gecommuniceerd.

Vragen
Er zijn nog veel vragen:

 • Mogelijke aanpassingen Slaag-/zakregeling,
 • Gala/Diploma-uitreiking,
 • Planning van de inhaalmomenten en herkansingen voor de Schoolexamens,
 • Deadline inschrijven herkansingen, afhankelijk van moment waarop herkansingen zijn,
 • Inzage schoolexamens en herkansingen,
 • Overgang/doubleren/verstromen voor alle jaarlagen en advisering klas 1 t/m 3.

6 april is voor veel van deze onderwerpen een belangrijke datum. Daarna hopen we te kunnen zorgen voor een aantal antwoorden. Die vragen waar we al wel mee aan de slag kunnen, zoals bijvoorbeeld hoe we de inzage in toetsen gaan organiseren, pakken we in de loop van de komende dagen op. Zodra we één en ander helder hebben, hoort u dat in een update.

Tot slot
De afgelopen twee weken waren twee bijzondere weken. Weken waarin de wereld zo af en toe op de kop leek te staan. We hebben het samen geklaard en eigenlijk verdient u allen een

We verwachten de komende tijd wat rust te krijgen. Rust om dat wat we samen zo’n beetje in no-time uit de grond hebben gestampt, te consolideren en de puntjes op de i te zetten. Ik hoop het van ganser harte, voor ons allemaal.

De afgelopen twee weken heeft u iedere dag van ons een update gekregen. We verwachten dat er de komende tijd niet iedere dag iets nieuws te melden valt, hoewel je nergens van op aan kan in deze tijd. We gaan dan ook vanaf morgen alleen een update plaatsen als we nieuws hebben.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

Update 25 maart 2020 (20u00)

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,

Vandaag

Vandaag was de eerste dag na de persconferentie van minister Slob. Leerlingen maakten graag gebruik van de kans om hun SE week af te ronden. Wij gaan nu gebruik maken van de gegeven tijd om de rest ook in goede banen te leiden.

Eindexamenleerlingen

Cijfers

Gisteren zijn op verzoek van examenleerlingen de cijfers in Magister weer opengezet. We begrijpen dat leerlingen in deze nieuwe situatie willen zien hoe ze ervoor staan. Voor sommige leerlingen is het heel spannend. Hierbij plaatsen we wel een belangrijke kanttekening: zo lang de aangepaste slaag-/zakregeling nog niet bekend is, kan het gevaarlijk zijn om conclusies te trekken.

Zo is het op dit moment nog niet duidelijk hoe de eindcijfers afgerond dienen te worden. Bijvoorbeeld: in Magister wordt een 5,46 afgerond naar een 5,5, maar dit kan op de eindlijst alsnog een 5 worden, met alle mogelijke gevolgen van dien. Om die reden hebben we vandaag een wijziging aangebracht in de cijferrapportage in Magister: het eindcijfer wordt daar nu op twee decimalen weergegeven in plaats van één decimaal. Om deze wijziging door te voeren, moesten de cijferkolommen weer even gesloten worden. Inmiddels zijn de cijfers weer zichtbaar.

De minister heeft aangekondigd uiterlijk 6 april de aangepaste slag-/zakregeling te publiceren.

Alle eindexamenleerlingen en hun ouders hebben dit bericht ook separaat in de mail ontvangen.

Enquête

Eerder al gaven we een inkijkje in de eerste resultaten van de enquête gehouden in de onderbouwklassen. Hieronder een inkijkje in de resultaten van de bovenbouw.

Bruikbare tips worden hieruit gehaald. We komen hier volgende week uitgebreider op terug.

Tot slot

De eerste onwennigheid lijkt een beetje voorbij. En toch blijft het bijzonder wat we samen voor elkaar hebben gebokst. En nog steeds ontvangen we mooie tips van ouders en leerlingen, ontzettend bedankt daarvoor.

Chapeau voor de ouders die in veel gevallen naast hun baan er nog eentje bij kregen in de leerlingbegeleiding. Dat is geen gemakkelijke opgave. Zeker niet als we, zoals we bijna allemaal geneigd zijn, de lat hoog leggen. Laten we met elkaar die “lat” goed bewaken. Blijf gezond en geniet ook van de mooie lente.

Met vriendelijke groet,
Mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

Update 24 maart 2020 (16u15)

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,

Deze update bevat alleen nieuws betreffende de examens. Vandaag is er geen nieuws voor de overige leerlingen.

Centrale eindexamens gaan niet door

 • Gisteravond maakte het kabinet een nieuw pakket aan maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Deze nieuwe maatregelen zorgden voor nog meer onrust binnen het onderwijs dan er al was. Ik neem mijn petje af voor onze eindexamenleerlingen die in deze onrustige tijden, wel doorgaan…..niet doorgaan….o ja toch weer wel, de boeken weer ter hand namen en in sommige gevallen voor de derde keer aan het leren sloegen.
 • We hebben nu in ieder geval wel duidelijkheid over het Centraal Examen: het gaat dit schooljaar niet door. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen.

 De schoolexamens

 • Met het besluit van minister Slob krijgen we als school tot 1  juni de tijd om de schoolexamens af te nemen, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
 • We kiezen er voor om leerlingen de gelegenheid te bieden de SE week af te maken. Alle schoolexamens die deze week nog gepland staan, gaan door. We hebben het rooster  aangepast om te kunnen voldoen aan de verscherpte maatregelen. Bijvoorbeeld nog minder leerlingen in een lokaal, spreiding van de startmomenten van toetsen, zodat er minder leerlingen tegelijk op één plek zijn. De tips die we naar aanleiding van de maandag van jullie ontvingen, hielpen hier zeker bij. Dank nog daarvoor. We doen dit om die leerlingen tegemoet te komen die één en ander graag willen afsluiten. Mocht een leerling besluiten om niet deel te nemen om wat voor reden dan ook, dan respecteren we dat. We bieden de mogelijkheid, niets meer of minder. De inhaaltoetsen die gepland staan voor de volgende week, gaan NIET door. We nemen de tijd om één en ander aan te passen aan de nieuwe richtlijnen. We informeren u hierover zodra we meer weten. Ons uitgangspunt is nu om de inhaaltoetsen voor de meivakantie af te afronden.

 Zak- en slaagregeling en herkansingen

 • De minister heeft aangekondigd op korte termijn meer duidelijkheid te geven over een aangepaste zak- en slaagregeling. 
 • Daarnaast zijn er de reguliere herkansingen van schoolexamenperiodes 1,2, en 3. Wij gaan er nu van uit dat deze na de meivakantie én voor 1 juni plaats gaan vinden.

 Magister

 • Magister hebben we opengezet, zodat leerlingen inzicht hebben in de tot nu toe behaalde resultaten.

Tot slot

 • We begrijpen dat dit een onzekere tijd is met de begrijpelijke zorg voor uw zoon of dochter. Deze zorg delen wij en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind met de juiste begeleiding de schoolexamens af kan ronden.

Met vriendelijke groet,
Mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

Update 24 maart 2020 (12u15)

De Centrale eindexamens gaan niet door! We beraden ons over het verdere verloop van de schoolexamens. Om 16.00 uur volgt meer duidelijkheid over morgen en de rest van de week.

 

Update 23 maart 2020 (17u45)

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,

Weer een nieuwe week
Een spannende dag vandaag; de eindexamenleerlingen weer op school om de SE week die op woensdag 11 was begonnen tot en met vrijdag 13 maart, daarna een week stil had gelegen, af te maken. Een hele klus weer om dit voor elkaar te krijgen. Zeker voor de roostermakers die het toetsrooster hebben moeten aanpassen zodat we voldoen aan de RIVM regels en de grote puzzel van het surveillantenrooster voor elkaar kregen. Ook voor de conciërges die er onder andere voor zorgden dat er overal desinfecterende gel voorhanden was, dat de inrichting van de lokalen werd aangepast, en dat de leerlingen zich op een zo veilig mogelijke manier door de school kunnen bewegen. Ondertussen werken onze medewerkers van administratie en secretariaat hard om alles administratief in goede banen te leiden en zorgen zij er altijd weer voor dat de updates voor ouders en leerlingen op tijd bij u zijn en op de website gepubliceerd worden. En dan heb ik het nog niet over alle andere medewerkers die allemaal hun steentje bijdragen om alles goed voor elkaar te krijgen, in deze zo onvoorspelbare tijden. Het was een hele uitdaging die naar tevredenheid is verlopen. Hier en daar hebben we nog wat aanpassingen gedaan om één en ander nog beter te laten verlopen. Fijn dat de leerlingen allemaal hun enorme best doen om zich aan de voorschriften te houden. Hoe moeilijk is dat niet als je elkaar na een week pas weer eens ziet!

Zoeken naar de juiste balans
We hebben gemerkt dat er de vorige week heel hard is gewerkt door alle collega’s om de lessen allemaal goed weg te zetten en door de leerlingen om te voldoen aan alle opdrachten die hierbij horen. We denken dat het goed is om even wat gas terug te nemen, om ervoor te zorgen dat de werkdruk bij zowel docenten als leerlingen normaliseert. Het is zoeken naar de juiste balans en het is fijn om dat samen te kunnen doen.

Gedrag in teams
In de update van 18 maart liet ik weten dat sommige leerlingen het leuk vonden om de les te verstoren in de chat. Wij spreken onze leerlingen hierop aan. Misschien kunt u als ouder hier ook eens aandacht aan geven aan de keukentafel? Ook hierin trekken we graag samen met u op.

PWW en adviezen in klassen 1,2 en 3
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over hoe het nu verder moet met toetsing en de adviezen die daaruit voortvloeien. We komen hier, zodra we hierover meer nieuws hebben, bij u op terug.

Voor de eindexamenleerlingen

Presentatiedag Muziek
De presentatiedag Muziek gaat niet door in de vorm zoals aangekondigd. Leerlingen ontvangen hierover separaat bericht van hun docent de heer Hamers.

Wat als je maar verkouden blijft
We krijgen enkele mails over leerlingen die met bijvoorbeeld een lichte verkoudheid thuisblijven, geheel volgens de regels van het RIVM. Tegelijkertijd groeit de onrust en bezorgdheid bij zowel ouders en leerlingen. Volgens Pieter Lossie van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) maken scholieren zich vooral zorgen dat het kabinet de examens niet aanpast. “Iedereen verwacht maar dat leerlingen in deze situatie ‘gewoon’ kunnen leren. Maar 72 procent maakt zich zorgen over de punten die ze halen op toetsen en examens. De helft is zelfs bang een achterstand op te lopen. Laat scholen ervoor zorgen dat de snotterige leerling niet komt, maar laat ze geen slachtoffer van het coronavirus worden.” We snappen de onrust en de groeiende bezorgdheid. Vanuit het ministerie van OCW heeft het onderwijs duidelijk de opdracht gekregen om alles in het werk te stellen om leerlingen in hun laatste jaar de examens te laten maken, waarbij scholen zich moeten houden aan een aantal voorschriften waardoor verspreiding van het Coronavirus kan worden voorkomen. In dit doen wij dan ook wat we kunnen. Of het gaat lukken? Dat is voor iedereen een vraag, dus ook voor ons. Wel doen we ons uiterste best.

Met vriendelijke groet,
Mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

Update 22 maart 2020 (16u00)

Aan onze eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,

Afgelopen week heb je een bericht ontvangen over de schoolexamens die we vanaf morgen, maandag 23 maart, gaan hervatten. Het nieuwe lokalenrooster is te vinden op de website onder hervatting SE3. Voor alle partijen is dit een spannende situatie. In deze brief leggen we de afspraken en organisatie van deze toetsen uit.

Belangrijk: ziekmelding
We vinden het belangrijk dat leerlingen, ondanks de onzekere omstandigheden, zoveel mogelijk meedoen aan het schoolexamen, ook met het oog op de herkansingsmogelijkheden die voor aanvang van het examen afgerond moeten zijn. Hou er in ieder geval rekening mee dat het verplicht is om óf aanwezig te zijn óf jezelf, volgens de richtlijnen, ziek te laten melden, wat de reden van je afwezigheid ook is.
Leerlingen die verschijnselen vertonen van koorts, verhoging, keelpijn, hoesten en/of neusverkoudheid, mogen NIET naar school komen. Zij melden zich op de normale manier telefonisch ziek. Heb je deze verschijnselen niet, maar vind je het extra lastig om onder deze onzekere
omstandigheden je schoolexamen te doen, dan begrijpen we dat. Als dit bij jou speelt, neem vooraf even contact op met je mentor of afdelingsleider en bespreek samen hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Voor leerlingen die zich komende week ziek melden wordt in de week van 30 maart een inhaalmoment georganiseerd.

Op 17 maart hebben we een kamerbrief gekregen met corona-maatregelen rondom schoolexamens. School- en praktijkexamens voor eindexamenkandidaten mogen worden afgenomen op school. Daarbij zijn er strenge richtlijnen opgesteld t.a.v. de veiligheid waaraan wij ons zullen houden.

Richtlijnen schoolexamens op schoollocaties
Tot in ieder geval 6 april gelden de volgende (landelijke) voorwaarden:
• De leerlingen en medewerkers die verschijnselen vertonen van koorts, verhoging, keelpijn, hoesten en/of neusverkoudheid blijven thuis.
• Er moet ALTIJD 1,5 meter afstand aangehouden worden.

Naast de landelijk geldende maatregelen, hanteren we op het Theresialyceum deze afspraken:
• Tafels in examenlokalen staan tenminste 1,5 meter van elkaar.
• Ook surveillanten/examinatoren houden een afstand van tenminste 1,5 meter tot de leerlingen.
• Leerlingen plaatsen hun fietsen in de fietsenstalling op een afstand van 1,5 meter van elkaar. Denk bij het betreden van de fietsenstalling dat de gymzalen gebruikt worden voor de schoolexamens en medeleerlingen graag in rust hun schoolexamen willen maken.
• Leerlingen komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar het lokaal waar het SE wordt afgenomen. Het lokaal is open en leerlingen kunnen plaatsnemen. Hierdoor voorkomen we dat je samen voor een lokaal moet wachten. Volg de instructie van de surveillant op bij het plaats te nemen in het lokaal.
• Leerlingen desinfecteren hun handen, zodra ze de school binnenkomen. De schuifdeur en de deur die uit komt bij het nieuwe muzieklokaal zijn open om de school in te komen.
• Leerlingen komen tijdens het binnenlopen niet met hun handen aan meubilair in de school, ze gaan niet zitten en raken geen trapleuning/deurklinken aan.
• Leerlingen gebruiken hun kluisje niet. Ze nemen hun jas en tas mee naar het examenlokaal.
• Leerlingen laten hun telefoon het liefst thuis. Is dat niet mogelijk, dan gaat de telefoon in de tas op de gang of op een tafel voor in het lokaal
• Bij theorietoetsen ligt het te maken werk klaar op de werkplek van de leerling. Bij practicum liggen de te gebruiken materialen zoveel mogelijk klaar op de werkplek van de leerling.
• De leerling levert het gemaakte werk na afloop zelf in, door deze op de juiste stapel te leggen. Volg hierbij de instructie van de surveillant op.
• Na afloop van elk schoolexamen worden de tafels en toetsenborden gedesinfecteerd.
• Leerlingen die voor een tweede schoolexamen op school moeten wachten kunnen dat doen in de kantine.
• Leerlingen verlaten na hun schoolexamens zo snel mogelijk het schoolterrein en gaan naar huis. Blijf niet bij elkaar hangen en houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

Wij vragen je deze afspraken omtrent de veiligheid goed op te volgen.

Wij verwachten dat we met deze afspraken de schoolexamenperiode samen goed kunnen afronden.

Met vriendelijke groet,
Mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

Update 20 maart 2020 (17u00)

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,

De afgelopen week
De eerste week zit erop. Een week waarin we alle zeilen hebben bijgezet, collega’s samen met leerlingen en ouders. Over de resultaten kunnen we op dit momenten nog even niet zoveel zeggen. Er bleken wat leerlingen te zijn die de enquête niet konden vinden. Inmiddels is dit probleem verholpen en komen we er in de loop van de volgende week uitgebreid op terug.

Tips van leerlingen en ouders
Ik schreef gisteren over tips die van leerlingen binnenkwamen en vandaag kwam er weer één binnen:
“…..Ik heb nog wel een tip, zouden de lessen misschien 45 min kunnen duren i.p.v. 50, zo kan je heel even kort achter de laptop vandaan, want dat doen we normaal ook als we van les wisselen. Ik merk dat het heel erg vermoeiend is als we continue doorgaan en dat is voor de concentratie niet echt handig……”.

Vanaf maandag 23 maart lassen we vijf minuten pauze in om even de rug te strekken, wat rond te lopen, naar het toilet te gaan, een beetje te drinken. Goede tip! Dank je wel.

En verder:

Voor de eindexamenleerlingen

Nog twee dagen de tijd om goedbeslagen ten ijs te kunnen komen. Maandag wordt de SE week hervat. Ik wens vanaf deze plek al onze leerlingen ontzettend veel succes met de voorbereiding!

Mondelingen
Docenten en leerlingen verwachten we op school voor de mondelinge schoolexamens.
Mocht een docent niet in de gelegenheid zijn om naar school te komen, dan proberen we dat mondeling via videobellen af te nemen. De leerling is op school, krijgt de normale voorbereiding (als dat nodig is), er is een collega (surveillant) die de leerling geruststelt, de verbinding met de docent maakt en aanwezig is voor calamiteiten.
Mocht een leerling niet in de gelegenheid zijn om naar school te komen, dan verplaatsen we in eerste instantie dat mondeling naar de inhaalmomenten.
Mochten we inschatten dat dat niet haalbaar is, dan gaan we het mondeling verplaatsen naar een nog later moment, maar in ieder geval voor het examen. Dit kan consequenties hebben voor de herkansingen, we gaan indien nodig daar maatwerkafspraken maken.
Nadere informatie over herkansingen volgt volgende week.

Afronding profielwerkstuk
Alle eindexamenleerlingen hebben een separate mail ontvangen betreffende de afronding van het profielwerkstuk.

Verhindering door ziekte
Afmelden in verband met ziekte moet telefonisch of schriftelijk gebeuren bij de afdelingsleider. Voor nadere informatie verwijs ik graag naar het examenreglement artikel 7 op bladzijde 8.

Voor de andere leerlingen

Laptop
Als de laptop kuren vertoont, kun je een mail sturen naar
jgommers@rentcompany.nl en een afspraak maken om langs te komen op maandag, woensdag of vrijdag tussen 08:30 en 12:30 uur. Wel graag een afspraak maken! Op die manier voorkomen we eventuele wachttijden en dat er teveel leerlingen tegelijk komen.

Onlinelessen en aanmelding
Onlinelessen zijn verplicht voor de leerlingen en we vragen u als ouder erop toe te zien dat uw kind zich aanmeldt voor de lessen.
 
Opvang voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen
Als u vanwege uw beroep niet thuis kunt zijn voor uw kind, en u schat in dat opvang op school noodzakelijk is, dan kunt u via deze link een aanvraag doen. Voor een lijst van de door de overheid aangemerkte cruciale beroepsgroepen klikt u hier.
U hoort na aanmelding verder van ons.

Tot slot
Zo aan het eind van de week heb ik niet veel meer te melden. Rest mij u allen een heel fijn weekend te wensen. Van ouders begrijp ik dat allerlei ‘ouderwetse’ spelletjes herontdekt worden en dat heeft ook wel wat! Veel plezier en heel graag tot maandag.

Met vriendelijke groet,
Mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

 

Update 19 maart 2020 (16u00)

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,

Tot nu toe zijn de berichten zeer positief. Van leerlingen komen er mooie tips naar boven tijdens lessen. Ook nemen zij de tijd om tips toe te sturen. U als ouder zorgt er mede voor dat onze leerlingen op tijd startklaar zitten, de benodigde apparaten kunnen gebruiken, een rustig plekje hebben en daar waar kan, helpt u uw kind met de lesstof. We begrijpen dat sommige ouders hier en daar ook lessen volgen. Fantastisch, samen werken aan ons onderwijs, mooier kan toch echt niet. Ook neem ik langs deze weg de gelegenheid u te bedanken voor de complimenten die we mogen ontvangen. Wij doen uiteraard ons uiterste best en het is altijd mooi om te horen dat u dat ziet en waardeert. Dat doet een mens goed. Namens het gehele team van onze school dank ik u hartelijk voor de complimenten.

Welk nieuws is er nog:

Voor de eindexamenkandidaten

Zoals u weet is er gisteren een mail gestuurd met informatie voor onze examenleerlingen. De opmerking over de afgelasting van de presentatieavond voor het vak muziek en het stuntfeest is ons niet in dank afgenomen. Leerlingen zijn hierover enorm teleurgesteld. Wij begrijpen die teleurstelling, leerlingen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Wij kunnen helaas niet anders dan te handelen volgens de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van OCW. Mochten deze veranderen dan komen we uiteraard zo snel mogelijk met aanpassingen. Aanpassingen kunnen een versoepeling inhouden, maar we moeten ook rekening houden met het feit dat regels nog wel eens nog strenger zouden kunnen worden. Ondertussen blijven we in gesprek met elkaar.

Voor de leerlingen uit klas 1, 2 en 3

In overleg met de Rentcompany is er afgesproken dat komende week de helpdesk op school weer opengaat. Er moeten nog afspraken gemaakt worden over de tijdstippen en op welke manier u kunt aangeven dat er iets niet goed werkt aan de laptop. In de komende update informeren wij u hier verder over.

Alle onderbouwleerlingen hebben een enquête ontvangen over het “online leren”. We hebben al veel reacties ontvangen, maar willen toch vragen om deze nog in te vullen als dit nog niet gedaan is. Voor ons is het belangrijk om op basis van jullie input, de lessen nog beter te stroomlijnen.

Bovenbouw

Ook voor de bovenbouw is er inmiddels een enquête geopend. De leerlingen ontvangen hiervoor een linkje via de mail.

Tot slot nog enkele citaten van leerlingen, tijdens de onlinelessen: “mevrouw, mag ik nog even thee halen voordat u begint?” en “meneer, mag ik naar de WC.” En als leerlingen die normaal gesproken geen wekker zetten, dit nu wel doen omdat de les zo begint, mogen we in onze handjes knijpen.

Met vriendelijke groet,
Mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

Update (2) 18 maart 2020 (19u30) voor examenleerlingen/ouders/verzorgers

Beste examenleerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Gisteren hebben we te horen gekregen dat de examenleerlingen naar school mogen komen om hun schoolexamens af te ronden. Daar zijn we heel blij mee! Onderstaand overzicht laat zien hoe we dit gaan aanpakken. Na het overzicht volgt nog informatie over de presentatieavond muziek/beeldend, de profielwerkstukpresentatie en de stunt.

Uitgangspunt voor de organisatie is dat de examens starten op 7 mei. We horen uiterlijk op 6 april of de examens dan ook daadwerkelijk gaan starten. Voor de organisatie moeten we hier vooralsnog wel rekening mee houden.

Een ander uitgangspunt is dat leerlingen hun schoolexamen moeten kunnen afronden voordat ze op examen gaan. We gaan uiteraard maatwerk leveren aan leerlingen die dat vanwege gezondheid niet redden. Dan geldt: schoolexamens die niet vóór CE1 zijn afgerond, kunnen later afgerond worden, maar dat betekent dat het examen pas in CE2 of zelfs CE3 kan worden afgenomen. Zie hiervoor ook de brief van minister Slob.

ACTIE gevraagd

Omdat we alle leerlingen in noodgevallen willen kunnen bereiken in de examenperiode, willen we dat je opnieuw je gegevens aan ons doorgeeft. Doe dat via deze link. Vergeet niet om op verzenden te klikken.

Dat heeft geleid tot de volgende tijdlijn:

Week 13: 23 – 27 maart

Van maandag 23 t/m woensdag 25 maart nemen we de uitgestelde schoolexamens af volgens het oorspronkelijke rooster. Let op: het lokalenrooster wordt wel aangepast.

Havo

 • 23 maart             Economie en biologie
 • 24 maart             Kunst muziek, bedrijfseconomie en aardrijkskunde
 • 25 maart             Frans schrijfvaardigheid en wiskunde B

Mondelingen die op deze dagen stonden ingedeeld schuiven dus ook mee (16 maart > 23 maart, 17 maart > 24 maart, 18 maart à>25 maart)

Op donderdag 26 worden de mondelingen ingehaald die door ziekte van mevrouw Scheerder niet door konden gaan en op vrijdag 27 maart worden de mondelingen ingehaald die door ziekte van mevrouw Frissen niet door konden gaan.

VWO

 • 23 maart             Scheikunde, geschiedenis, GTC, filosofie, CHTC
 • 24 maart             LTC, natuurkunde, m&o
 • 25 maart             Duits, muziek, maatschappijleer

Mondelingen die op deze dagen stonden ingedeeld schuiven dus ook mee (16 maart > 23 maart, 17 maart >24 maart, 18 maart > 25 maart)

Week 14: 30 maart – 3 april

In deze week vinden de inhaalwerken van SE3 plaats. Op maandag, dinsdag en woensdagochtend plannen we de werken die op dit moment al afgenomen zijn (oorspronkelijk 11 t/m 13 maart). Op woensdagmiddag, donderdag en vrijdag plannen we de inhaalwerken voor de leerlingen die komende week afwezig zijn (oorspronkelijk 16 t/m 18 maart). Rooster volgt aan het einde van volgende week.

Dinsdag 31 maart wordt voor 6 vwo SE3 wiskunde D afgenomen. Dit betreft het werk dat oorspronkelijk door en op de Universiteit van Tilburg zou worden afgenomen. De toets is aangepast omdat niet de volledige stof kon worden behandeld.

Week 15: 6 – 10 april

 • Dinsdag 7 april  – Vanaf 16u00 zijn de cijfers van het schoolexamen zichtbaar, inschrijven voor herkansingen!
 • Woensdag 8 april  – Tussen 8u30 en 11u00 een inzagemoment, waarbij leerlingen hun werk van SE3 kunnen inzien. (informatie hierover volgt nog). Leerlingen kunnen deze dag tot uiterlijk 23u59 hun herkansingen aanvragen. Let op: leerlingen kunnen ook een herkansing inzetten om hun profielwerkstuk te verbeteren. Leerlingen met een eindcijfer lager dan een 4 voor hun profielwerkstuk MOETEN een herkansing inzetten om hun profielwerkstuk te verbeteren.

Week 16: 13 –  17 april

 • Dinsdag 14 april:             Herkansingen SE3
 • Woensdag 15 april:         Herkansingen SE2
 • Donderdag 16 april:        Herkansingen SE1 + uiterlijk inleveren herkansing profielwerkstuk

 Week 17 + 18: meivakantie

 Week 19: 4 – 8 mei 

 • Maandag 4 mei:               8u30 – 11u00 inzage herkansingen voor leerlingen
 • Woensdag 6 mei:             Cijfercontrole leerlingen (informatie volgt)
 • Donderdag 7 mei:            Start CE1

 Overige onderwerpen

 1. Presentatieavond muziek/beeldend:
 • Een onderdeel van het pta (kunst)muziek is een muziekstuk componeren en uitvoeren. Dit onderdeel wordt gedaan op 27 maart, zonder publiek, in kleine groepen. Deze avond is voor de leerlingen kunst beeldend geen verplicht onderdeel van het pta. Op welke manier deze kunstwerken toch zichtbaar gemaakt kunnen worden wordt nog nagedacht.
 1. Presentatie profielwerkstuk:
 • De profielwerkstukmiddag, die aanvankelijk gepland stond voor 24 maart en werd uitgesteld tot 31 maart, komt helaas volledig te vervallen. Begeleiders informeren hun eigen leerlingen wat hierin nog wordt verwacht.
 1. Stunt:
 • De stunt voor de eindexamenleerlingen die op donderdagavond 16 april en op vrijdag 17 april stond gepland wordt afgelast. Mocht zich toch nog een gelegenheid aandienen, dan bekijken we wat mogelijk is. Of het gala doorgang kan vinden, moeten we afwachten.

Met vriendelijke groet,
Mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

Update 18 maart 2020 (17u15)

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,

Enkele citaten uit de chat die wij gebruiken om met elkaar op de hoogte te blijven van wat er gebeurt:

 “Ik ben druk in gesprek met mijn klas. Gaat heel prima, je moet alleen niet te snel willen en de leerlingen één voor één antwoord geven.”

 “Vanochtend om 08.30 uur gestart met mijn eerste les. Na een live instructie allemaal zelfstandig aan het werk. Mooi om te zien in de chat dat ze elkaar ook helpen als er iets niet duidelijk is.”

 “Tot nu toe (twee lessen “gegeven”) gaat het wel goed. De leerlingen weten wat ze moeten doen en gaan ook aan het werk, dat is merkbaar aan de vragen die ze stellen. Ook bij mij helpen de leerlingen elkaar als iets niet duidelijk is. Ze stellen in de chat zowel vragen aan elkaar als aan mij. Bij sommige vragen geef ik aan dat ik die in de volgende les tijdens de livestream zal bespreken. Het is nog een beetje zoeken, maar de start is er 😊”

Samen roeien we met de riemen die we hebben en dat doen we goed. Al doende leren we van wat we tegenkomen. We gebruiken deze eerste dagen ook vooral om ervaring op te doen. Op basis van wat we ervaren en van leerlingen, ouders en collega’s terug horen, proberen we zaken te verbeteren wanneer dat kan.

Gedrag in teams
Van veel collega’s krijgen we positieve geluiden, maar vanmorgen constateerden we helaas ook dat sommige leerlingen “de les” verstoorden in de chat.

Examenleerlingen
Gisteren hebben we te horen gekregen dat de examenleerlingen naar school mogen komen om hun schoolexamens af te ronden. Daar zijn we heel blij mee! We hebben een tijdlijn opgesteld om alle activiteiten afgerond te krijgen voor de start van het centraal examen. We moeten er op dit moment nog steeds vanuit gaan dat de examens starten op 7 mei a.s. De examenleerlingen en hun ouders krijgen hierover apart nadere informatie toegestuurd.

Applaus
Vanmorgen heb ik al mijn collega’s laten weten dat zij wat mij betreft ook een landelijk applaus verdienen. Dit geldt ook voor u, onze ouders en leerlingen. Ik ben er trots op hoe u allen er samen met ons de schouders onder zet. Laten we dit koesteren.

Met vriendelijke groet,
Mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

Update 17 maart 2020 (18u20)

U heeft inmiddels vast al het goede nieuws op de website of elders gelezen; er is besloten dat de school open mag voor de eindexamenleerlingen.

En met open wordt bedoeld: open om schoolexamens af te nemen. Lesactiviteiten zijn niet toegestaan.  Of de centrale eindexamens op 7 mei ook echt doorgaan staat nog niet vast. Minister Slob zegt hierover het volgende: “We hebben tot 6 april de tijd om daar een besluit over te nemen.”

Dit betekent voor nu:

voor onze eindexamenleerlingen

 • dat de SE week volgende week maandag, dus met een week vertraging, hervat wordt. De leerlingen kunnen weer gericht aan de studie! Gelukkig! Morgen volgt nadere informatie, waarbij we nu al wel kunnen aangeven dat het rooster zoals dat was, blijft staan. Het kan zijn dat we in verband met personele omstandigheden wellicht moeten schuiven in mondelinge examens en lokalen. Succes jongens en meisjes met de verdere voorbereiding.

Daarnaast informeren we u over het volgende:

voor onze onderbouwleerlingen

Voor alle leerlingen

 • Morgen starten we met de lessen! Spannend. We zijn allemaal natuurlijk heel benieuwd hoe dit zal gaan werken. Dit vraagt van onze leerlingen een bepaalde discipline, namelijk dat je inlogt op het moment dat dit volgens je rooster door je docent van je wordt gevraagd en dat je aan de slag gaat. Is er geen contactmoment met de docent, dan verwachten we dat de leerlingen wel aan de slag gaan met de leerstof die is opgegeven. Wij als school kijken hierin natuurlijk mee met onze leerling. We vragen u als ouder hierin ook mee te kijken met uw kind. Dank alvast voor de medewerking.
 • Als er een contactmoment is aangegeven door de docent, dan vragen we de leerlingen om hun microfoon op ‘dempen’ te zetten. Dit maakt het geluid voor iedereen beter hoorbaar. Ook de vraag om in de chat niet op elkaar te reageren als het geen toegevoegde waarde heeft. Dan worden de chatboxen erg onoverzichtelijk!
 • Deze manier van werken is voor iedereen nieuw. Heb je tips, laat het weten! Zo kunnen we met en van elkaar leren.

En als u aanvullende vragen van uw kant aan ons als school heeft; neem gerust contact op bij voorkeur via de mail met de afdelingsleider van uw kind. Voor dringende vragen kunt u de school bereiken op nummer: 013 4673738

Tot slot herhalen we onze wens van gisteren nogmaals, dat u allen gezond blijft en de balans tussen het dagelijkse leven en de zorg voor thuis en naasten kan houden. Laten we goed naar elkaar omkijken.

Update 17 maart 2020 (16u35)

Voor de eindexamenkandidaten: SE week wordt maandag 23 maart hervat! Nadere informatie volgt.

Update 16 maart 2020 (17u00)

Het wordt een onwerkelijke week, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we samen het juiste kunnen doen voor elkaar en de leerlingen. De collega’s zijn hard aan de slag om het leren op afstand voor onze leerlingen mogelijk te maken. We zijn bezig ons onderwijs verder aan te passen zodat de leerlingen daar thuis mee aan de slag kunnen. We verwachten dan ook dat iedereen dat doet.

Over de stand van zaken informeren we u graag:

Eindexamenleerlingen

 • Minister Slob heeft duidelijk in zijn persconferentie te kennen gegeven dat de informatie rondom de eindexamens later wordt gegeven. Hoe vervelend wij dat ook vinden, hierover kan de school dus nu nog geen duidelijkheid geven.

Opvang voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen

 • Als u vanwege uw beroep niet thuis kunt zijn voor uw kind, en u schat in dat opvang op school noodzakelijk is, dan kunt u via deze link een aanvraag doen. Voor een lijst van de door de overheid aangemerkte cruciale beroepsgroepen klikt u hier. U hoort na aanmelding verder van ons.

Studie noodzakelijke leermaterialen

 • Als uw kind nog leermaterialen op school in het kluisje heeft, kan hij/zij deze spullen ophalen op dinsdag 17 maart, volgens dit rooster. We verzoeken u het rooster strikt te volgen, zodat we ook in die situatie contact met veel medeleerlingen kunnen beperken.
 • Leerlingen kunnen hun logboek Beeldende Vorming ophalen of inleveren, ook op dinsdag 17 maart, volgens hetzelfde rooster.
 • Voor leerlingen die voor Nederlands nog een leesboek nodig hebben, is de mediatheek in ieder geval nog deze week geopend van 08u30 tot 16u00.

Digitaal Onderwijs

 • Op dit moment zijn docenten druk bezig lesmateriaal verder toegankelijk te maken voor onze leerlingen. De eerste lessen starten woensdag 18 maart. Hiervoor gebruiken we Magister, waarin de studiehandleiding per vak te vinden is en het programma Teams in Office 365. Een handleiding hiervoor volgt morgen.
 • Mocht het nodig zijn om de toetsen van de proefwerkweek die nog niet zijn afgenomen, in te halen, dan worden de leerlingen daar tijdig van op de hoogte gesteld.
 • Van leerlingen wordt verwacht volgens het bestaande rooster aan de verschillende vakken te werken, en op aanwijzing van de docent op de ingeroosterde momenten beschikbaar te zijn voor onderwijs op afstand (bijv. instructie op afstand of live chat). Op die manier heeft de leerling een planning voor de hele dag. Er zijn vakken die geheel of gedeeltelijk worden geschrapt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld LO, muziek en beeldende vorming. In de tijd die hier wel voor op het rooster gereserveerd staat, kan de leerling werken aan andere vakken.
 • We verwachten van alle leerlingen dat zij dagelijks hun Magister-mail in de gaten houden en we vragen u als ouder, hier ook enigszins op toe te zien. In de mail ontvangen leerlingen namelijk de instructies van hun vakdocenten.
 • Alle onderbouwleerlingen hebben de beschikking over een laptop, van hen verwachten we dan ook dat zij digitaal onderwijs probleemloos kunnen volgen. Heeft een bovenbouwleerling thuis niet de faciliteiten om digitaal onderwijs op afstand te volgen, dan bekijken we als school hoe we het leren op afstand toch tijdelijk mogelijk kunnen maken. Geldt dit voor uw kind, dan kunt u in een bericht aan de afdelingsleider van uw kind aangeven wat u mist met daarbij de naam en klas van uw kind.

Cijfers

Vanaf woensdag 18 maart zijn de cijfers in Magister weer zichtbaar voor alle leerlingen.

Ziekte

Mocht uw kind ziek zijn en dus niet aan school kunnen werken, dan vragen we u om uw kind (bij voorkeur via Magister) ziek te melden.

Aanvullende vragen van uw kant aan ons als school

We zullen de komende dagen alle tijd en energie steken in aanpassingen in het onderwijs op afstand en zorg voor onze medewerkers. We houden u via Magister en de website op de hoogte. U kunt ons bereiken via de afdelingsleider van uw kind en telefonisch via 013 4673738 voor dringende vragen.

We doen een dringend beroep op u om bij voorkeur per mail met ons te communiceren. Dank alvast voor uw medewerking.

Tot slot hopen wij dat u allen gezond blijft en de balans tussen het dagelijkse leven en de zorg voor thuis en naasten kan houden. Zoals de minister zegt: kijk goed naar elkaar om.

Update 15 maart 2020 (19u25)

Naar aanleiding van de aankondiging van de ministers Slob en Bruins van vanmiddag 17u30 uur, laat ik u weten dat wij besloten hebben de volgende maatregelen te treffen: de school gaat in principe dicht voor alle leerlingen tot en met 6 april a.s., wat betekent dat alle toetsen worden opgeschort tot nader order.

Voor de eindexamenleerlingen geldt:
· In de komende dagen wordt u verder geïnformeerd over het vervolg.

Voor andere leerjaren geldt:
· De school is gesloten, maar de leerplicht blijft bestaan.
· Er wordt binnen de scholen de komende twee dagen, maandag en dinsdag, gewerkt aan een andere vorm van onderwijs op afstand
· Vanaf woensdag 18 maart a.s. wordt voor zover als dit mogelijk is gewerkt met dit alternatieve lesprogramma.

Ik wens u allen veel sterkte in deze onzekere tijden en roep op om gehoor te geven aan alle aanwijzingen die bedoeld zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. Alleen samen kunnen we hiervoor zorgen.

Met vriendelijke groet,

mede namens de schoolleiding,
Mw. F.G.A. Zweers-van Toer, MEL
rector

 

Update 13 maart 2020 (17u15)

Voor examenleerlingen:

 • SE week vindt verdere doorgang.
 • Leerlingen worden in staat gesteld om alle PTA zaken in goede orde af te ronden.
 • Inhaal SE3 op 23 maart wordt uitgebreid naar dat wat nodig blijkt aan het einde van SE week 3.
 • PWS-presentatie wordt verplaatst naar dinsdag 31 maart.
 • Herkansingen SE3, 2 en 1, zijn op 6,7 en 8 april. Hiermee kopen we iets aan extra tijd voor docenten om na te kijken, voor leerlingen om in te schrijven en voor de roostermakers om alles goed te regelen.

Voor de overige leerlingen:

 • Proefwerkweek vindt verdere doorgang.
 • Inhaal pww3 wordt uitgebreid naar dat wat nodig blijkt aan het einde van pww 3.

Voor alle leerlingen:

 • Projectdagen worden afgelast. Wat dit voor de ouderbijdrage betekent, laten we u nog weten.
 • Presentatieavonden/-middagen, afsluiting van de verrijkingsklas. Alle activiteiten waar u als ouder voor bent uitgenodigd worden afgelast.
 • Activiteit Chinees Onderbouw wordt afgelast.
 • De LO lessen vervallen vooralsnog. In overleg worden docenten LO op een andere manier ingezet.
 • Lessen: deze starten in afgeslankte vorm na de inhaaldag(en).
 • Donderdag 19 en vrijdag 20 maart zijn de leerlingen vrij. Docenten bereiden die dagen het aangepaste lesprogramma voor.

 

Update 12 maart 2020 (17u15)

Op de persconferentie die vanmiddag door premier Rutte en het RIVM werd gegeven is aangekondigd dat de scholen open blijven. Dat betekent dat we de weg die we zijn ingeslagen doorzetten. De toetsweek gaat door, leerlingen en collega’s die verschijnselen hebben van hoesten, niezen, verkouden zijn en/of koorts hebben moeten thuis blijven. Vandaag is het aantal ziekmeldingen sterk verminderd  ten opzichte van gisteren en eergisteren. Door de inzet van onze collega’s kunnen de toetsen ook allemaal worden afgenomen. We willen nogmaals benadrukken dat ouders en leerlingen het beste zelf kunnen inschatten of het naar school komen verantwoord is.

We zijn, in samenspraak met de roostermakers, scenario’s aan het uitwerken om de gemiste werken de komende periode in te kunnen laten halen. Informatie hierover volgt uiterlijk woensdag 18 maart.

Daarnaast denken we ook na over de presentatieavond muziek en beeldend van volgende week woensdag 18 maart en de projectdagen tijdens de activiteitenweek in april.

Alle bezoekers vragen we vanaf vandaag om zich te registreren, zodat we weten welke externen in de school zijn geweest.

Binnen de school is er dagelijks overleg over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Hierbij worden wij geïnformeerd door GGD/RIVM en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

Eventuele nieuwe informatie wordt via de website gecommuniceerd.

 

Update 11 maart 2020

Wij willen allereerst alle ouders en leerlingen bedanken voor de positieve manier waarop om wordt gegaan met deze ongewone en onzekere situatie. Het is fijn dat wij daarop kunnen rekenen. Hier en daar worden nieuwe maatregelen getroffen naar aanleiding van de ontwikkelingen van gisteren. In dat kader hebben wij vanmorgen besloten om vanaf de kleine pauze de lessen bewegingsonderwijs niet meer te geven.

De SE- en proefwerkweek gaan door zoals gepland. Normaal gesproken moeten de ziekmeldingen tijdens de proefwerkweek telefonisch worden doorgegeven. Voor de huidige proefwerkweek is er ook de mogelijkheid om dit via de Magister App te doen. De examenleerlingen SE3 moeten wel steeds tijdig telefonisch worden afgemeld. 

We bekijken verder per dag of en zo ja welke maatregelen er getroffen moeten worden. Mocht er verandering in de situatie ontstaan, dan wordt dit z.s.m. gecommuniceerd.

Update 6 maart 2020

De situatie rondom het Coronavirus wordt er niet beter op en er zijn geen tekenen dat dit op korte termijn wel het geval zal zijn.

Hoewel er geen formele negatieve reisadviezen worden afgegeven, zien wij ons genoodzaakt om de geplande reizen en excursies voor de komende tijd te annuleren. Leerlingen en ouders hebben hierover nadere informatie ontvangen.

1 maart 2020

Vanaf maandag 2 maart gaan de lessen op het Theresialyceum weer van start. Ondanks het nieuws over het Coronavirus in Tilburg en Loon op Zand is er volgens de GGD op dit moment geen aanleiding voor extra voorzorgsmaatregelen, anders dan die er al in de media te vinden zijn:

 • Regelmatig goed de handen wassen met zeep.
 • Hoesten in de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.

Volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vragen we leerlingen thuis blijven als zij koorts (boven de 38 graden) hebben. Bij koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) adviseren we telefonisch contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden en overlegt zo nodig met de GGD.

Eind maart staan de reizen voor 4havo en 5vwo op het programma. Of deze door kunnen gaan en zo niet, wat dat voor gevolgen heeft, zullen we in de loop van de week bekijken en communiceren. We kiezen ervoor om de maatregelen en (reis)adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen.

De meest actuele informatie vindt u op de website van het RIVM.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en informeren we u opnieuw als daar aanleiding voor is.

 Popup livestream