Info Examens 20-21

Data centrale examens 20-21PTA/Examenreglementen

Datum diploma-uitreiking (tijdvak 1 en 2): vrijdag 9 juli 2021, vwo 14:00 uur en havo 17:00 uur.

Datum diploma-uitreiking tijdvak 3: dinsdag 20 juli (tijd volgt)


11.06.21: Informatie/aanmelden examentraining 12 en 13 juni

30.04.21 Brief aanpassingen examenreglement

28.04.21 Online exameninstructie en schema cijfercontrole

23.04.21 Brief exameninstructie en cijfercontrole 28 april

Op woensdag 28 april zijn er GEEN reguliere lessen voor de examenleerlingen. In de ochtend is er een online exameninstructie. In de loop van de dag komen leerlingen naar school voor het controleren van hun PTA-cijfers. Na controle tekenen ze een akkoordverklaring voor deze cijfers. Tevens tekenen ze voor hun persoonlijke planning van de tijdvakken. Tijdschema volgt.

12.04.21 : Examenondersteuning meivakantie (aanmelden kan tot vrijdag 16 april < 16u00)

06.04.21: Brief leerlingen extra herkansing april 2021  de aanvraag voor de herkansingen moet uiterlijk a.s. vrijdag 9 april vóór 16u00 zijn gedaan.

16.03.21 : Informatie over schoolexamens en het centraal examen

 

 

 

 Popup livestream