DELE Spaans

Enkele jaren geleden is het Theresialyceum begonnen met niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) in het moderne vreemde talen onderwijs te toetsen. Dit resulteerde onder meer in het aanbieden van een module DELE Spaans ERK A2 voor leerlingen die zich willen bekwamen in de Spaanse taal.

In de onderbouw in leerjaar 2 en 3 kunnen leerlingen Spaans als keuzevak in hun pakket opnemen. Aan het eind van leerjaar 3 hebben de leerlingen niveau A1+ bereikt. We bieden Spaans niet als examenvak aan, maar bovenbouwleerlingen in leerjaar 4 en 5 kunnen (bij voldoende belangstelling) wel kiezen voor de module Spaans. Hierbij werken leerlingen gericht aan het behalen van het officiële diploma Spaans DELE (Diploma Spaans als vreemde taal), dit is vergelijkbaar met Cambridge, Delf Junior of Goethe.

Let op: vanaf schooljaar 2023-2024 niet meer aangeboden. 

 Popup livestream