Chinese Taal en Cultuur

Chinees is een wereldtaal. Het is een van de zes werktalen van de Verenigde Naties. Meer dan 1,2 miljard mensen spreken Chinees. Op het internet is het, naast het Engels, de meest gebruikte taal. Met het leren van Chinees leren leerlingen ook meteen de cultuur kennen, die geheel afwijkt van de onze. Kennismaken met de Chinese taal biedt ook mogelijkheden voor de persoonlijke ontwikkeling en vergroot de kansen op de internationale arbeidsmarkt in de toekomst.

Vanaf schooljaar 2010-2011 biedt het Theresialyceum Chinese taal en cultuur als examenvak aan. De school was daarmee een van de tien scholen in Nederland die dit vak als examenvak mochten aanbieden. Naar aanleiding van de succesvolle pilot heeft het ministerie van onderwijs eind 2013 besloten dat het vak Chinese Taal & Cultuur een regulier eindexamenvak wordt.

Onze leerlingen kunnen in de tweede en derde klas Chinees als extra vak kiezen, waardoor ze kennis kunnen maken met het vak en een verantwoorde keuze kunnen maken voor het eindexamenvak in de bovenbouw van het vwo.

Let op: vanaf schooljaar 2023-2024 niet meer aangeboden. 

Confucius Classroom
Sinds februari 2014 heeft onze school in samen-werking met het Confucius Institute in Groningen een Confucius Classroom. Dit is een samenwerkings-verband met het door de Chinese regering ingestelde Confucius Institute ter bevordering van het onderwijs in de Chinese taal en cultuur in de wereld. Het Theresialyceum is de enige school in Brabant die een Confucius Classroom heeft. Dit levert de school zowel een financiële ondersteuning op, als een materiële bijdrage in de vorm van apparatuur, boeken en educatief materiaal. Dit alles om daadwerkelijk een brug te slaan tussen onze Nederlandse cultuur en die van China.

 

 Popup livestream